Главная Обратная связь

Дисциплины:


Схема 1. Види ниток для шиття та вишивання 

Наступним етапом реалізації даного виду підприємницької діяльності є вкладення коштів та закупівля асортименту продукції, підписання договорів та угод щодо отримання прав на використання орендованого приміщення для реалізації проекту.

Детальний перелік та вартість послуг представлені у таблиці 2.

 

Таблиця 2

Прогноз доходів в ході реалізації проекту ( грн.)

Асортимент продукції (товарів, робіт, послуг Ціна продукції (з ПДВ) Дохід від реалізації продукції (з ПДВ)
2012 рік
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Сорочка, вишита бісером
Сорочка, вишита нитками
Сорочка ткана
Рушник вишиваний
Бісер 10грн/100гр
Тканина
Нитки
Стрічка 1.5
Ножиці
Схеми для вишивання
ВСЬОГО Σ

 

Для того, щоб ефективно розпочати власний бізнес слід виділити товари та послуги, які користуються на ринку найбільшим попитом. Потрібно визначити ціну продукції. Ціна повинна задовольняти як покупців так і продавця. Для визначення найбільш потрібних товарів та послуг я детально вивчатиму їх попит на українському ринку, а також прислухатимусь до зауважень та пропозицій клієнтів.

Я забезпечуватиму прибутковість бізнесу шляхом визначення оптимального рівня цін на увесь асортимент продукції. Якщо обсяг даної продукції в значній мірі перевищуватиме попит на неї, тоді я зменшуватиму ціну на ці товари.

Сворювати додаткові робочі місця в моїх планах не зафіксовано. Крім обов'язків керівника я сама виконуватиму функції продавця та вестиму бухгалтерський облік своєї діяльності, але час від часу буду звертатись до фахівців для того, щоб уникати проблем з державною податковою службою і органами контролю.

В даній таблиці я представила план обсягу матеріальних ресурсів, що забезпечують створення запропонованих мною видів товарів. Так на сорочку, вишиту бісером, потрібна тканина (полотно), нитки (льонові), бісер та голки. Для створення рушника необхідні тканина (полотно), нитки та голки. Для продажу у моєму магазині слід закупити такі товари: тканина, бісер, нитки, стрічки, ножиці, схеми для вишивання, а також ткані вироби. Обсяг та ціну закупівлі даної продукції див. табл. 3.Таблиця 3

Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.д.)

Матеріальні ресурси (детально) Одиниці виміру Ціна, грн. Квартальна витрата на закупівлю 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
  1. Сорочка,вишита бісером:    
  - Тканина (полотно) м          
  - Нитки шт          
  - Бісер гр          
  - Голка шт
2. Сорочка,вишита нитками:    
  - Тканина (полотно) м          
  - Нитки шт          
  - Голка шт          
  3. Рушник вишиваний    
  - Тканина (полотно) м          
  - Нитки шт          
  - Голка шт          
4. Сорочка ткана шт
5. Бісер гр
6. Тканина м
7. Нитки шт
8. Стрічка м 0.50
9. Ножиці шт
10. Схеми для вишивання шт
ВСЬОГО Σ

Продовження таблиці 3.

 

5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Початок власної підприємницької діяльності планую розпочати за рахунок власних заощаджень у розмірі 10 000 грн. Першим моїм кроком є оренда приміщення за адресою місто Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців 10. Збираюсь орендувати приміщення площею 8 м², ціна 1 м² становить 300 грн. Також я збираюсь орендувати транспортний засіб, оренда мені обійдеться у 800 грн/міс.

З метою аналізу економічної ефективності реалізації інвестиційного проекту наведемо аналіз наступних економічних показників:

- Матеріальні витрати (на закупівлю сировини, матеріалів, комплектуючих і т.д.) (таблиця 3);

- Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (таблиця 4);

- Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту (таблиця 5);

- Дані про необхідні засоби праці , які необхідні для реалізації проекту

(таблиця 6);

-Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту

(таблиця 7);

- Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту (таблиця 8);

В таблиці 4 я описую витрати за квартал, а саме: матеріальні витрати, загальновиробничі витрати, витрати на збут, податки та інші обов’язкові платежі. Саме ці пункти потрібні мені для реалізації проекту.

Таблиця 4

Витрати періоду (за квартал), які необхідні для реалізації проекту (тис. грн.)

Витрати 2012 рік
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1. Матеріальні витрати
2. Загальновиробничі витрати, в т.ч.:
2.1. витрати на оренду, в т.ч.:
2.1.1 приміщення
2.1.2 авто
2.2. витрати на електроенергію
2.3. амортизації (10% від вартості всіх основних фондів)
2.4. витрати на опалення, підігрів води
2.5. витрати на водопостачання
3. Витрати на збут, в т.ч.:
3.1. транспортування продукції
4. Податки та інші обов’язкові платежі
ВСЬОГО

Продовження таблиці 4.

У таблиці 5 я вирахувала прибуток від моєї справи поквартально. Для цього я визначила різницю між доходом від реалізації продукту та витратами, пов’язаними з реалізацією.

Таблиця 5

Назва показника 2012 рік
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всього за рік
 1. Дохід від реалізації продукції
 1. Витрати,пов’язані з реалізацією
- матеріальні витрати
- загальновиробничі витрати
- витрати на збут
- податки та інші обов’язкові платежі
 1. Прибуток

Прогноз доходів, витрат та фінансових результатів в ході реалізації проекту (тис. грн.)

 

 

Таблиця 6 представлена для визначення необхідних засобів праці, потрібних для втілення в життя запропонованого проекту. Загальна вартість придбання становить 4000 грн. – це витрати на меблі (столи, стелажі, шафи)

 

Таблиця 6

Дані про необхідні засоби праці , які необхідні для реалізації проекту

(тис. грн..)

 

Найменування   Одиниці виміру   Ціна одиниці, грн   Кількість   Загальні витрати, грн Умови використання (придбання, оренда чи лізинг)
1.приміщення м² Оренда
2.транспортні засоби місяць - Оренда
3.меблі: - столи - стелажі - шафи м.погонний Придбання
Загальна вартість придбання

 

У таблиці 7 я визначила суму початкового капіталу, необхідного мені для створення власного бізнесу. Ця сума становить взагальному 10 000 грн.

Таблиця 7

 

Кошторисна вартість та календарний план інвестиційного проекту ( грн.)

 

Найменування витрат   Сума витрат   Період здійснення
 1. витрати передінвестиційного періоду (реєстрація ФОП, виплата зборів, оплата торгових платежів): 910 + 15 * N
910 + 15 *16 = 1150
1 кв. 2012 р.
 1. Укладання договорів оренди за два місяці
4 кв. 2011 р.
 1. Витрати на придбання меблів:
- столи - стелажі - шафи
4 кв. 2011 р.
 1. витрати на початкову рекламу
4 кв. 2011 р.
 1. інвестиції в оборотний капітал (матеріальні витрати за 1кв/3):
5053/3 =1684  
1 кв. 2012 р.
 1. ВСЬОГО (в межах 20 000 грн)

 

 

Дана таблиця потрібна для визначення Терміну окупності проекту (від початку реалізації проекту (Ток)) та терміну визначення точки беззбитковості (від початку реалізації проекту (Тб)).

Ток = 2 міс.

Тб = 2.5 міс.

Таблиця 8

Прогноз фінансових результатів діяльності виконавця проекту

( грн.)

 

Назва показника Значення витрат по кварталах, грн  
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. За рік, грн.
 1. Дохід від реалізації продукції
 1. Витрати на придбання продукції (змінні витрати)
   
 1. Витрати на ведення господарської діяльності (постійні витрати)
             
 1. Прибуток
 1. Термін окупності проекту (від початку реалізації проекту)
Ток = К (інвестиції) / / Пм(прибуток місячний)
  Пм = 60848 / 12 Пм = 5070 Ток = 9934 / 5070 Ток = 2 міс.
 1. Термін визначення точки беззбитковості (від початку реалізації проекту)
Тб = постійні витрати (річні) / / дохід річний (змінні витрати за рік)  
    Тб = (15820 / 93563 – 16895) *12 Тб = 2.5 міс.

6. АНАЛІЗ РИЗИКІВ

Аналіз ризику - процес, що складається з трьох взаємозв'язаних компонентів: оцінка ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик.

На сьогодні найбільш розповсюдженими видами ризику, є:

• законодавчі ризики;

• ризики від політичної діяльності;

• ризики від появи нових конкурентів;

• економічний;

Успішна діяльність приватного підприємця залежить в багатьох випадках від реальної оцінки ризиків. Ризики бувають кількох видів. Насамперед це ризики законодавчого плану. Необхідно увесь час стежити за змінами законів, щоб уберегти себе від змін законодавчої політики. Ризики від політичної діяльності є дуже небезпечними. Також існують так звані ризики від появи нових конкурентів. Щоб застрахуватися від цього виду ризиків необхідні чіткі норми становлення цін, регулярне оновлення продукції, знижки постійним клієнтам, розширення асортименту.

До можливих ризиків можна віднести: крадіжку, пожежу. Саме тому, магазин буде обладнаний системою звукової сигналізації та системою протипожежної безпеки.


Рис. 2. Графічне зображення формування фінансових результатів в перший рік реалізації проекту.

 

Рис. 3. Графічне зображення формування прибутку поквартально за 2012 рік.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...