Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка ризиків і форми їх страхуванняВихід на ринок даного виду бізнес достатньо обмежений і пов’язаний з високими ризиками. По-перше, тому що цей сегмент достатньо насичений. По-друге, у даній сфері успішно працюють професіонали, конкурувати з якими достатньо важко. Можливі комерційні ризики (пов’язані з реалізацією товару, доставкою продуктів і т.д.), політичні (пов’язані з політичною ситуацією у країні). Джерелами виникнення цих ризиків може бути: недостатнє вивчення ринку збуту, недооцінка конкурентів, зниження відвідування кафе та інші.

Директор і менеджер кафе мають великий досвід у цьому бізнесі, а у разі виникнення проблем вони завжди можуть звернутися до консалтингових фірм. Також для того, щоб реалізація проекту була успішна існує багато способів (прийомів та секретів). Основними з них є:

1. Стандартна націнка на продукти у кафе повинна складати 300%. При правильному підході до організації бізнесу і управлінні фінансовими потоками, оборотними засобами і прибутком, який вони приносять, повинно вистачити на постійний розвиток кафе.

2. Необхідно регулярно оновлювати меню, вносити зміни у оформленні залу, постійно вдосконалювати систему обслуговування.

3. Ресторан, повинен мати привабливу вивіску. Непоганою є реклама в Інтернеті – може стати ефективним інструментом залучення нових клієнтів.

4. У залі можна розкласти буклети і листівки. Рекламно-поліграфічну продукцію можна розповсюджувати з допомогою адресної розсилки чи розкладати по почтовим скринькам.

5. Великою популярністю користується сувенірна продукція: фірмові сірники, запальнички бокали, оформлені у стилі ресторану та інше. На кожному предметі повинен бути розміщений фірмовий знак закладу.

Для страхування згаданих ризиків створюється резервний фонд у розмірі, вказаному у таблиці 11.1.

 

11. Фінансовий план

Фінансовий план є найважливішим розділом бізнес-плану, тому до його розробки слід підходити дуже ретельно.

При достатньому рівні його обгрунтованості він є головним критерієм прийняття інвестиційного проекту до реалізації. Відповідно при недостатній розробці цього розділу бізнес-плану прийняття інвестиційного проекту до реалізації є нереальним, так як запропонований бізнес-план не відповів на головне питання, яке цікавить інвестора – як швидко і в яких формах буде забезпечено повернення капіталу, що інвестується.

Графік потоку інвестицій, пов’язаних з будівництвом і впровадженням об’єкта в експлуатацію представлено у таблиці 11.1.

План доходів і витрат, пов’язаних з експлуатацією об’єкта представлено у таблиці 11.2.

Таблиця 11.1. – Графік потоку інвестицій, пов’язаний з впровадженням підприємства експлуатацію, тис. грн.Показники Перший рік за місяцями
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 69,32 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 67,52 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26 58.26
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 3.82
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 131,4 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86 68,86
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 331,12 146,68 146, 68 146, 68 146,68 146,68 146,68 146,68 146,68 146,68

 

Показники       Другий ріг за кварталами   3-й рік
11-й 12-й Всього I II III IV Всього
1. Обсяг інвестицій на будівництво об’єкту (розширення, реконструкцію, технічне переозброєння) 8,6 8,6 163,92 34,8 34,8 34,8 34,8 139,2 139,8
1.1. Прямі та об’ємні затрати у відповідності з розробленим кошторисом 7,8 7,8 153,32 31,2 31,2 31,2 31,2 124,8 124,8
1.2. Накладні витрати підрядників 0,8 0,8 9,6 3,6 3,6 3,6 3,6 14,4
1.3. Накладні витрати інвестора по контролю реалізації проекту 913,36 175.2 175.2 175.2 175.2 700.8
2. Обсяг інвестицій в оборотні активи 2,06 2,06 32,323 7,944 7,952 7,944 7,952 25.2 25.25
3. Обсяг створеного страхового (резервного) фонду по реалізації інвестиційного проекту 70.66 70.66 892.46 216.3 216.3 216.3 216.3 865.2 867.05
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НЕОБХІДНИХ 149,92 149,92 2164,983 469,044     469,052     469,044     469,052 1869,6 1873,9

 

Таблиця 11.2. – План доходів і витрат, пов’язаних з експлуатацією об’єкта, тис. грн.

Показники Перший рік за місяцями
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й
1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) – всього     235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467 235,467
2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) – всього 88.79 82.36 81.39 82.09 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39 81.39
2.1. Сировина й матеріали 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73 58.73
2.2. Транспортні витрати 1,1 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2.3. Витрати по оренді й утриманню основних фондів 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2.4. Амортизація основних фондів 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031 4,031
2.5. Витрати з оплати відсотків за короткостроковий кредит 4,67 4,7 4,7
2.6. Витрати на рекламу й упаковку 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2.7. Витрати на тару 5,4 5,0 4,5 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1
2.8. Витрати на оплату праці 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
2.9. Інші прямі витрати 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
2.10. Податкові платежі, що відносяться на собівартість (відрахування на соцстрах, фонд зайнятості тощо) 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73
3. Податкові платежі, що включаються в ціну – всього - - 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09
3.1. Податок на додану вартість - - 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09 47,09
3.2. Акцизний збір - - - - - - - - -   -
4. Валовий прибуток (гр.1 - гр.2 - гр.3) -88.79 -82.36 106.987 106.287 106.987 106.987 106.987 106.987 106.987 106.987 106.987
5. Податкові та інші обов’язкові платежі, що сплачуються з прибутку - - 32.096 31.886 32.096 32.096 32.096 32.096 32.096 32.096 32.096
6. Чистий прибуток (гр.4 - гр.5) -88.79 -82.36 74.891 74.40 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89 74.89
7. Грошовий потік -92.821 -86.391 70.86 70.369 70.86 70.86 70.86 70.86 70.86 70.86 70.86  
                                 

 

Продовження таблиці 11.2

Показники     Другий рік за кварталами Всього 3-й рік
12-й Всього I II III IV
1. Валовий дохід від реалізації продукту (послуг) – всього 235,467 2825,61 857,61 857,61 857,61 857,61 3430,4345 3481,608
2. Сума поточних витрат при експлуатації (повна собівартість, витрати) – всього 78.6 979.1 240.56 239.95 240.359 240.36 961.229 959.04
2.1. Сировина й матеріали 58.73 704.77 176.44 176.44 176.44 176.44 705.77 702.6
2.2. Транспортні витрати 0,4 5,7 0,3 0,4 0,4 0,4 1,2 1,5
2.3. Витрати по оренді й утриманню основних фондів 0,5 6,1 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4 7,0
2.4. Амортизація основних фондів 4,031 48,372 10,689 10,689 10,689 10,689 42,756 40,761
2.5. Витрати з оплати відсотків за короткостроковий кредит 39,2
2.6. Витрати на рекламу й упаковку 0,4 5,7 1,5 1,5 1,5 1,4 5,9 6,0
2.7. Витрати на тару 5,0 60,7 14,5 58,5
2.8. Витрати на оплату праці 5,3 63,6
2.9. Інші прямі витрати 1,2 14,4 3,8 3,8 3,8 3,8 15,2 15,4
2.10. Податкові платежі, що відносяться на собівартість (відрахування на соцстрах, фонд зайнятості тощо) 1,73 20,76 5,23 5,23 5,23 5,23 20,9221,58 21,58
3. Податкові платежі, що включаються в ціну – всього 47,09 470,9 171,522 171,522 171,522 171,522 686.088 696,32
3.1. Податок на додану вартість 47,09 470,9 171,522 171,522 171,522 171,522 686.088 696,32
3.2. Акцизний збір - - - - - - - -
4. Валовий прибуток (гр.1 - гр.2 - гр.3) 109.78 695.401 445.528 446.138 445.729 445.728 1783.18 1826.248
5. Податкові та інші обов’язкові платежі, що сплачуються з прибутку 32. .93 208.62 133.66 133.84 133.72 133.72 534.94 547.87
6. Чистий прибуток (гр.4 - гр.5) 76.85 534.921 311.87 312.3 1248.24 1278.37
7. Грошовий потік   72.82 530.89 301.181 301.61 301.311 301.311 1205.49 1237.61

Визначимо показник чистої поточної вартості за формулою:


де CFt – грошовий потік у році t;

It – інвестиційні витрати у році t;

k – коефіцієнт дисконтування, візьмемо k = 10%.

Показник NPV > 0, значить, проект слід реалізувати.

Визначимо показник рентабельності інвестицій за формулою:

(11.2)

Показник рентабельності інвестицій більше 1, відповідно, проєкт ефективний.

Визначимо період окупності інвестиційного проєкта за формулою:

(11.3)

Період окупності складає 3,85 років. Він менше, за період реалізації інвестиційного проекту, тому ми зможемо достатньо швидко відшкодувати здійснені витрати.

Визначимо внутрішню норму дохідності за формулою.

(11.4)

 

 

Для визначення IRR знайдемо NPV2:

 

 


Графік для визначення точки беззбитковості буде мати вид:

Малюнок 2 - Визначення точки беззбитковості


Сумарні постійні витрати складають 163920 грн.

Сумарні змінні витрати складають 913360 грн.

Змінні витрати на одиницю продукції складають 10.83 грн.

Виручка від реалізації обсягу продаж 33.5. грн.

Визначимо точку беззбитковості виходячи з формули:

,

де ∑Зпост – сумарні постійні витрати;

ВРо. пр. – виручка від реалізації до обсягу продажу;

Зпер. ед. – змінні витрати до обсягу продажу;

Рівноважний обсяг продажу складає 7230 одиниці продукції. Це означає, що при такому обсязі реалізації підприємство почне отримувати прибуток.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...