Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 216. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок 

1. Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут неза­конно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізу­альних творів та фонограм чи голографічних захисних елементів — караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років. 2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, — караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних міні­мумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією товарів промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами. Безпосередній об'єкт злочину — суспільні відносини, що складаються у сфері державного регулювання випуску продукції і формування дохідної частини державного бюджету.

 

Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким сьогодні маркують­ся в Україні тільки два види товарів — алкогольні і тютюнові вироби. На­явність на цих товарах акцизної марки підтверджує сплату платником акцизного збору, легальність їх ввезення і реалізації на території України (ст. 1 Закону України «Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби» від 15 вересня 1995 р. (ВВР. — 1995. — № 40. — Ст. 297). Акцизні марки бувають трьох видів: марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв; такі самі марки для тютюнових виробів; спеціальні марки для маркування конфіскованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Марки акцизного збору у встановленому законом порядку продаються суб'єктам підприємництва, що є платниками акцизного збору на алкогольні напої і тютюнові вироби. Контрольна марка для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм — це спеціальний знак, що засвідчує дотримання авторсь­ких прав і надає право на поширення, у тому числі шляхом імпорту, опто­вої і роздрібної торгівлі, примірників аудіовізуальних творів або фонограм на території України і їх експорту (ст. 2 Закону України «Про розпов­сюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм» (ВВР. — 2000. — № 24. — Ст. 183). Контрольна марка має серію і номер. Закон передбачає три серії контрольних марок: «А» — для аудіокасет; «У» — для відеокасет; «К» — для компакт-дисків. Аудіовізуальним твором визнається твір, що складається з набору пов'язаних між собою зображень, що створюють відчуття руху, із су­провідним звучанням або без нього, що можна бачити, а при наявності супровідного звучання — чути. До аудіовізуальних творів належать кінема­тографічні та інші твори, виражені засобами, аналогічними кінематографії, на магнітних плівках, платівках, дисках тощо. Фонограма — це винятково звуковий запис якогось виконання або інших звуків. Примірниками фонограм є грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети й інші носії записів. Примірник аудіовізуального твору або фонограми — це відтворена в будь-якій матеріальній формі копія аудіовізуального твору або фонограми, що містить усе або значну частину зображення або звуків, які є складовими частинами даного аудіовізуального твору або фонограми. Примірники аудіовізуальних творів і фонограм маркуються контрольни­ми марками перед їх випуском в обіг. Маркування контрольною маркою здійснюють імпортер, експортер або відтворювач, що випускає примірники в обіг. Право на одержання контрольних марок мають імпортери, експорте­ри і відтворювачі примірників аудіовізуальних творів і фонограм, що вне­сені в Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок. Марка акцизного збору, контрольна марка для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм не є цінними паперами, а тому застосування статей 199 або 224 КК при незаконному виготовленні, підробці, використанні або збуті вищезгаданих предметів виключається. Голографічний захисний елемент — це голографічний елемент, призначе­ний для маркування носіїв інформації, документів і товарів із метою підтвердження їх справжності, авторства тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення (по­станова КМ України «Про затвердження Положення про порядок голо­графічного захисту документів і товарів» від 24 лютого 2001 р. № 171 (ОВУ. — 2001. — № 9. — Ст. 355). Голографічним елементом визнається матеріальний об'єкт із тонкошаровою структурою, що створюється з метою формування (відновлення) записаного на ньому зображення шляхом інтер­ференції та дифракції світла, що відбивається. Об'єктивна сторона злочину може виявлятися в незаконному виготов­ленні предмета злочину, його підробці, використанні або збуті. Під незаконним виготовленням предметів, зазначених у ст. 216, слід розуміти, наприклад, їх виготовлення без одержання необхідного дозволу або з порушенням порядку одержання, оформлення такого дозволу, за підробле­ними документами, підприємствами, що не мають ліцензії на виготовлення таких предметів, тощо. При незаконному виготовленні виготовлювачем ви­готовляються не фальшиві, а дійсні марки акцизного збору, контрольні мар­ки, голографічні захисні елементи, проте за відсутності необхідних правових підстав або з порушенням встановленого порядку для такого виробництва. Під підробкою розуміється виготовлення фальшивих марок акцизного збору, фальшивих контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів і фонограм або фальшивих гологра­фічних захисних елементів будь-яким способом (поліграфічний, електро­графічний, фотографічний, малювальний, метод дворазового копіювання то­що). Таке виготовлення припускає повне відтворення предмета злочину, що створюється заново. Підробка має місце також і тоді, коли винний вносить в акцизні марки, контрольні марки, голографічні захисні елементи неправ­диві свідчення, наприклад, змінює серію, номер чи інші реквізити. Використання незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного збору, контрольних марок або голографічних захисних елементів полягає в маркуванні ними певних товарів, творів або інших предметів. Порядок позначення відповідних товарів акцизними, контрольними марками або захисними голографічними елементами визначається вищезгаданим законодавством.Незаконне одержання марок акцизного збору, контрольних марок, го­лографічних захисних елементів, подальше використання або збут яких тяг­не кримінальну відповідальність за ст. 216 КК, означає одержання їх будь-яким протиправним способом, наприклад, шляхом викрадення, шахрайства, зловживання службовою особою своїм службовим становищем тощо. Незаконне зберігання марок акцизного збору тягне адміністративну відповідальність за ч. З ст. 1645 КпАП. Збут незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного збору, контрольних марок або голографічних захисних елементів — це будь-яка форма їх сплатного або безоплатного відчуження — продаж, обмін, дарування, передача в борг, у рахунок оплати боргу тощо.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...