Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема:Намазування та розрівнювання розчинової сумішиПлан Уроку

Дата проведення_____________

Група: МШ-18

Спеціальність:маляр,штукатур,лицювальник-плиточник

Тема програми: Виконання простої штукатурки.

Тема уроку: Нанесення штукатурного розчину на поверхню стіни за допомогою кельми.

Навчально-виховна мета уроку:

- навчальна- сформувати у учнів міцні знання про прийоми виконання робіт.

- розвиваюча- розвинути у учнів знання про прийоми нанесення розчину.

-виховна- сформувати у учнів культуру виробничої діяльності, сформувати бережливе ставлення до матеріалів та інструментів викликати почуття гордості до обраної професії .
Тип уроку: вивчення трудових прийомів і операцій.

Матеріально технічне забезпечення уроку: кельма, штукатурний ящик для розчину пісок, вода, цемент.

Методи навчання:

словесні (бесіда, розповідь);

наочні ( показ прийомів по підготовці поверхонь, плакати, стенди, книги);

Міжпредметні звʹязки: спец. технологія, охорона праці, будівельне матеріалознавство.

Хід Уроку

Організаційна частина –5 хв.

- Перевірка готовності учнів до занять

- Відмітка в журналі відвідувань

Вступний інструктаж – 40 хв.

- Повідомлення теми програми

- Повідомлення теми і мети уроку;

Інструктування учнів по матеріалу уроку

Тема:Намазування та розрівнювання розчинової суміши.

І. Накидання розчину намазуванням.

1.Намазування розчину соколом на стіни і стелю.

1.1. Намазування розчину соколом на стіни.

За допомогою сокола розчин намазують так:

Беруть сокіл у ліву руку, на нього кельмою набирають з ящика певну кількість

розчину. Приставляють сокіл під кутом

до поверхні так, щоб одна з його сторін

була на відстані 5-10 см від поверхні, а

друга – на відстані, що дорівнює

товщині шару грунту. Притиснувши

сокола кельмою, його пересувають

вздовж поверхні, поступово зменшуючи

кут нахилу. Під час намазування

розчину на стіну сокіл пересувають

знизу вгору. У міру пересування сокола

розчин намазується на поверхню, а

верхня частина сокола притискається до

неї.

Рис.1 Намазування розчину на стіни

Рух соколом можно виконувати прямолінійно чи хвилеподібними рухами.

1.2. Намазування розчину соколом на стелі.

Процес намазування розчину

на стелю аналогічний.

Відмінними є робоча поза

штукатура. Намазування

розчину на стелю – рухом на

себе.

Рис.2 Намазування розчину на стелю

Тести

1.На якій відстані має бути верхня частина сокола від поверхні стіни:

а) 20-30 мм;

б) 50-100 мм;

в) 150 мм?

2.Якими рухами сокола намазують розчин на стелю:

а) прямолінійними;

б) хвилеподібними?3.За намазування розчину на стіни можна виконувати хвилеподібні рухи соколом?

Так Ні

4.Яким інструментом притискають сокіл з розчином до поверхні:

а) штукатурною лопаткою;

б) інструмент не потрібен;

в) дерев’яним бруском?

5.Треба рівномірно натискати лопаткою на сокіл, щоб одразу одержати –

2. Намазування розчину півтерками на стіни та стелю

Розчин намазують вузькими, широкими півтерками різної довжини (від 150 мм

до 2000 мм).

Вибір півтерка залежить від виду поверхні, товщини штукатурного шару,

рухливості розчину.

Для накидання грунту максимальної його товщини застосовують широкі але

короткі чи середні півтерки.

Спочатку на півтерок смугою накладають розчин. Взявши півтерок обома

руками, притискують його до поверхні стіни чи стелі. Намазують розчин на стіну,

рухаючи півтерок знізу вгору.

За намазування розчину на стелю півтерок рухають на себе.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...