Главная Обратная связь

Дисциплины:


Учасники кримінального судочинства з боку захисту, їх права та обов'язки 

До осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві з боку захисту, законодавець відніс підозрюваного, обвинуваченого, законних представників неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого і особи, щодо якої ведеться провадження про застосування примусового заходу медичного характеру, захисника, цивільного відповідача та його представника (ст. ст. 46-55, 437 КПК).

1. Підозрюваний.

Підозрюваним є особа:

1) або стосовно якого порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, що встановлені гл.20 КПК (ст. ст.146-149). Про порушення кримінальної справи щодо особи, в діянні якої вбачаються ознаки злочину, дізнавач, слідчий і прокурор негайно повідомляють ця особа (ч.4 ст.146 КПК).

2) або яка затримана органом дізнання, дізнавачем, слідчим чи прокурором у відповідності зі ст.91 КПК за підозрою у скоєнні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, на строк не більше 48 годин з моменту фактичного затримання (див. п.11 ст.5 КПК). Моментом фактичного затримання особи за підозрою у скоєнні злочину вважається момент виробленого в порядку, встановленому КПК, фактичного позбавлення свободи пересування особи, підозрюваного у скоєнні злочину (п.15 ст.5 КПК).

3) або до якого застосовано запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення у відповідності зі ст.100 КПК. При цьому обвинувачення має бути пред'явлено підозрюваному не пізніше 10 діб з моменту застосування запобіжного заходу, а якщо підозрюваний був затриманий, а потім поміщений під варту - в той же строк з моменту затримання. Якщо в цей строк обвинувачення не буде пред'явлене, то міра запобіжного заходу негайно скасовується (ст.100 КПК).

Підозрюваний має право на захист, яке він, як і обвинувачений, може здійснювати особисто або за допомогою захисника і (або) законного представника (ч.1 ст.16 КПК). Дізнавач, слідчий і прокурор зобов'язані роз'яснити підозрюваному його права і забезпечити йому можливість захищатися всіма не забороненими КПК способами і засобами (ч.2 ст.16 КПК).

2. Обвинувачений.

Обвинувачений - головна (центральна) постать кримінального процесу, оскільки саме щодо нього суд вирішує основне питання кожної кримінальної справи - чи вчинив обвинувачений інкриміновані йому кримінально каране діяння і чи винен він. У цивільному ж судочинстві, на відміну від кримінального, головних фігур дві - позивач і відповідач, тому що в рішенні суду визначаються їх взаємні права та обов'язки за матеріально-правового спору.

Придбання особою статусу обвинуваченого відбувається тільки за ініціативою представників сторони обвинувачення (п.47 ст.5 КПК), які уповноважені в передбачених законом випадках або винести постанову про притягнення особи як обвинуваченого (слідчий, прокурор - ст.171 КПК), або скласти обвинувальний акт (дізнавач - ст.225 КПК), або порушити справу приватного обвинувачення (ч.2 ст.20 КПК) шляхом подання до суду заяви (приватний обвинувач - ст.318 КПК).Відповідно до норм КПК, обвинувачений має право захищати свої права і законні інтереси і мати достатній час і можливість для підготовки до захисту.

3. Захисник.

Захисник - особа, яка здійснює в установленому КПК України порядку захист прав та інтересів підозрюваних і обвинувачуваних і що надає їм юридичну допомогу при провадженні у кримінальній справі (ч.1 ст.49 КПК).

Захисник починає брати участь у кримінальній справі (ч.3 ст.49 КПК):

1) з моменту винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого (ст.172 КПК), за винятком нижченаведених випадків, коли участь захисника починається на більш ранніх етапах виробництва по кримінальній справі;

2) з моменту порушення кримінальної справи щодо конкретної особи (ст. ст.146-147, 223 УПК; ст.318, ч.3 ст.319 КПК);

3) з моменту фактичного затримання (п.15 ст.5 КПК) особи, підозрюваного у скоєнні злочину, у випадках:

а) затримання при наявності однієї з підстав, передбачених ст.91 КПК, органом дізнання, слідчим чи прокурором особи за підозрою у скоєнні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі (див. п.11 ст.5, ст. 91 та ст.92 КПК);

б) застосування до цієї особи запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на строк до 10 діб у відповідності зі ст.100 КПК;

4) з моменту оголошення особі, підозрюваному в скоєнні злочину, постанови про призначення судово-психіатричної експертизи;

5) з моменту початку здійснення інших заходів процесуального примусу чи інших процесуальних дій, які зачіпають права і свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину.

Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, його законним представником, а також іншими особами за дорученням або за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Підозрюваний, обвинувачений має право запросити кілька захисників (ч.1 ст.50 КПК).

4. Цивільний відповідач.

Цивільним відповідачем в кримінальному процесі може бути залучено фізична або юридична особа, яка відповідно до ГК несе майнову (матеріальну) відповідальність за шкоду, заподіяну злочином.

5. Представник цивільного відповідача.

При провадженні в кримінальній справі законом передбачається участь представника цивільного відповідача з метою забезпечення здійснення даними учасником процесу надаються прав і захисту його законних інтересів. Особиста участь у провадженні у кримінальній справі цивільного відповідача не позбавляє його права мати представника. Юридична особа, визнана у кримінальній справі цивільним відповідачем, бере участь у справі тільки через свого представника, наділеного такими повноваженнями ГК.

Представниками цивільного відповідача можуть бути особи, уповноважені відповідно до закону або за його дорученням, покликані сприяти здійсненню прав і представляти при провадженні у справі законні інтереси громадянського відповідача, як правило, це адвокати, а представниками цивільного відповідача, який є юридичною особою, також інші особи , правомочні відповідно до ГК представляти його інтереси. За визначенням суду чи постанови судді, прокурора, слідчого, дізнавача в якості представника цивільного відповідача може бути також допущений один з його близьких родичів (п.4 ст.5 КПК) або інша особа, про допуск якого клопоче цивільний відповідач (ч.1 ст .55 КПК). Представник цивільного відповідача допускається до участі у справі за умови подання ним відповідних документів, що підтверджують його повноваження (ордер юридичної консультації (бюро), довіреність або документ, що засвідчують його ставлення до пропонованого).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...