Главная Обратная связь

Дисциплины:


Недопустимість повторної участі судді у розгляді справиСуддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в касаційному порядку чи в порядку нагляду, а так само брати участь в новому розгляді справи в суді першої Інстанції в разі скасування вироку або ухвали про закриття справи, постановлених з його участю.

Суддя, який брав участь у розгляді справи в касаційному порядку, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої інстанції або в порядку нагляду, а так само в новому розгляді справи в касаційній інстанції після скасування ухва-ли, постановленої з його участю.

Суддя, який брав участь у розгляді справи в порядку на-гляду, не може брати участі в розгляді тієї ж справи в суді першої Інстанції і в касаційному порядку, а так само в повтор-ному розгляді справи в порядку нагляду, якщо постанову (ухвалу), винесену з його участю, скасовано.

Суддя, який брав участь у розгляді справи в судовій колегії в кримінальних справах Верховного Суду України, що діяла як суд першої, касаційної або наглядної інстанцій, не може брати участі в розгляді цієї справи на Пленумі Верховного Суду України. Участь у розгляді справи на Пленумі не є перешкодою для участі судді у розгляді тієї ж справи у складі судової колегії в кримінальних справах Верховного Суду України.

Судця, який брав участь у розгляді даної справи, зв'язаний думкою, що раніше у нього склалась. Тому його повторна участь у розгляді справи може призвести до необ'єктивного рішення.

Участь судді у винесенні рішення про порушення кримі-нальної справи, віддання обвинуваченого до суду, зупинення про-вадження в справі, направлення справи за підсудністю або на додаткове розслідування не перешкоджає його участі в розгляді тієї ж справи, оскільки вказаними рішеннями справа по суті (зокрема, питання про винність чи невинність підсудного) не вирішується.

Суддя, який брав участь в касаційному розгляді справи, не може брати участь у розгляді тієї ж справи в порядку нагляду навіть щодо тих осіб, які не оскаржували вирок у касаційному порядку.

Суддя, який брав участь у розгляді справи в порядку нагляду як доповідач на президії суду, не може брати участь у розгляді тієї ж справи в суді першої чи другої інстанції.

Як виняток із загального правила про недопустимість повтор-ної участі в розгляді справи суддя, який брав участь у розгляді справи на Пленумі Верховного Суду України, може брати участь у розгляді тієї ж справи у складі судової колегії в кримінальних справах і військової колегії цього суду.

Попередній розгляд справи в касаційному порядку чи в порядку нагляду не перешкоджає її розгляду в тій же судовій інстанції в порядку відновлення в зв'язку з ново виявленими обставинами (ч. 2 ст. 400 КПК). Тому участь судді в розгляді справи в порядку нагляду президією відповідного суду або Пленумом Верховного Суду України не є перешкодою для участі його в перегляді даної справи цими судовими інстанціями за ново виявленими обставинами, адже склад цих інстанцій може залишитися таким же, як і при попередньому розгляді справи в порядку нагляду.

При перегляді ж справи за ново виявленими обставинами судовою колегією в кримінальних справах або військовою колегією Верхов-ного Суду України, якщо вона раніше розглядала цю справу в касаційному порядку чи в порядку нагляду, має застосовуватись загальне правило про недопустимість повторної участі судді у розгляді справи.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...