Главная Обратная связь

Дисциплины:


Підсистеми ЕІС в оподаткуванні державної податкової інспекції - «Податок з юридичних осіб» 

Важливим економічним інструментом регулювання економіки є податки – одне з головних джерел формування доходів держави. Він ефективної роботи податкової служби країни значною мірою залежить наповнення бюджету і функціонування держави. Тому ДПС України посідає ососбливе місце господарському комплексі країни. Діє ДПС при Мін. Фінансів, співпрацює з фінансовими органами, банківськими установами, судами, арбітражними судами, службою безпеки, органами внутрішніх справ, прокуратури, казначейством тощо. Податкова система поділяється на податкову службу та систему оподаткування. Система оподаткування – чинних у державі законодавчо затверджених видів податків і платежів та механізмів їх нарахування. Податкова служба – сукупність державних органів, що які організують і контролюють надходження податків (включає ДПА та податкову міліцію).

В цій складній системі циркулює велика кількість різноманітних документів. Світовий досвід свідчить, що ефективна податкова система може грунтуватись тільки на використанні сучасних ІТ. Від правильної організації системи оподаткування та рівня організації системи оподаткування та рівня організації податкової служби залежить ефективність і надійність роботи податкової системи.

Структурно ДПА є складним розподіленими багаторівневим комплексом, який включає районні, міські, обласні ДПІ, ДПА Автономної Республіки Крим та головна ДПА України.

До складу податкової служби входять такі функціональні підсистеми (в залежності від рівня ДПА):

- робота з платниками;

- робота з податками та зборами;

- облік та звітність;

- ведення баз даних;

- аудит;

- контрольно-ревезійна первірка;

- валютна інспекція;

- робота з електронною поштою і обчислювалбними мережами.

Облік нарахованих податків і сум податків, які фактично надійшли ведеться згідно з класифікацією прибутків і видатків бюджету. Для ведення обліку розроблено ряд форм облікової документації і звітності.

За податками з юридичних осіб у податкових органах щороку відкриваються особові рахунки по діючих підприємствах. Особові рахунки відкриваються на кожне підпрємство і за кожним видом податків окремо. В особовому рахунку конкретного платника щодо кожного строку платижів зазаначається дата, сума платежу, що відповідає довідці поданій підприємством. За несвоєчсасну сплату нараховується пеня, яка відповідає встановленому законодавством розміру за кожний день простроки платежу.

Кожна податкова інспекція повинна мати зведені дані про платежі, що надійшли від платників. З цією метою в кожній ДПІ, ДПА складається зведений реєстр, надходженя платижів до бюджету. Такий реєстр ведеться за видами податків з підрозділами класифікації прибутків і витрат бюджетів.

Запити до реєстру виконуються щодня загальними підсумками за день на підставі документів банків про фактично зараховані до бюджету або повернені з бюджету. За підсумками зведених реєстрів складаються звіти про суми податків, що фактично надійшли , а також звіти про недоїмку. Звіти відправляються вищестоящим податковим органам для подальшого узагальнення обліку надходжень і недоїмок (вцілому по місту, району, області, країни)

Вирішення завдань ускладнюється нестабільністю податкового законодавства, частими внесеннями змін до порядку нарахувань та сплати податків, введення нових видів платижів, недостатня інформованість платників з ціх питань.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...