Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз роботи психологічної служби за 2012-2013 навчальний рікВСТУП

У своїй діяльності психологічна служба Лавківської ЗОШ І-ІІ ступенів керується наступними нормативно-правовими документами: Закон України «Про освіту»; Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03. 05. 1999 р. № 127); Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2001 р. № 439); Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України ( лист Міністерства освіти і науки України від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 ); Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19. 10. 2001 року № 691); Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2001 р. № 330); Етичний кодекс психолога; Конвенції ООН „Про права дитини”; Декларація прав дитини; Посадова інструкція практичного психолога.

 

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

Аналіз роботи психологічної служби за 2012-2013 навчальний рік

І. Психодіагностична робота

1.Здійснено діагностику психологічного розвитку, емоційного стану та особливостей адаптації до навчання у школі учнів 1-го класу (дослідження пізнавальних процесів, рівня тривожності, ступеня адаптації до школи). 2. Вивчено особливості учнів 5-го класу у період адаптації до нових умов навчання у середній ланці (діагностика пізнавальних процесів, емоційного стану, згуртованості учнівського колективу, визначення статусу в класі кожного учня). 3. З метою визначення готовності учнів 4-го класу до переходу в середню ланку досліджено пізнавальні процеси, емоційний стан, рівень та диференційованість самооцінки, комунікативні та організаторські здібності. 5. Досліджено тривожность за різними показниками, а також рівень агресивності та типи її прояву учнів початкової та середньої ланок. 6. Здійснено соціометричне дослідження учнівських колективів 6-7 класів. 7. Проведено анкетування учнів 8-9 класів на тему «Чи знаєш ти свої права та обов’язки?» 8. З метою психологічної підтримки учнів 9 класу у період ДПА здійснено дослідження психоемоційного стану за шкалою самооцінки (ситуативна тривожність).

ІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

1. Проведено тренінгове заняття з учнями 8-9 класів з метою виховання здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок «Скажемо шкідливим звичкам – ні». 2. З метою підвищення рівня адаптації учнів 5-го класу до нових умов навчання у середній ланці проведено цикл корекційно-розвивальних занять. 3. Здійснено корекційно-розвивальну роботу з підвищення рівня адаптації учнів 1-го класу до навчання у школі. 4. З метою підвищення рівня готовності учнів 4-го кл. до переходу у середню ланку проведено цикл корекційно-розвивальних занять з підвищення рівня пізнавальних процесів. 5. З метою виховання здорового способу життя проведено з учнями 6-8 класів тренінгові заняття: «Наше здоров’я – в наших руках», з учнями 9-го класу: «Здоровий спосіб життя – запорука успіху». 6. Проведено тренінгові заняття з підвищення рівня вихованості з учнями 8-го классу. 7. Здійснено цикл корекційних занять на зниження та профілактику тривожності учнів початкових та середніх класів. 8. З метою зниження рівня агресивності та профілактики протиправної поведінки проведено цикл тренінгових занять з учнями учнів середньої ланки. 9. З учнями 8-9 класів проведено заняття з формування уявлень про норми права і моралі «Закон і ми». 10. На основі отриманих результатів соціометричних досліджень проведено два тренінгових заняття на підвищення згуртованості учнівських колективів 6- го і 7-го класів. 11. Розвиток організаційних та комунікативних здібностей учнів 5-го класу.ІІІ. Просвітницька робота

1. Здійснено психологічну просвіту батьків учнів 1-го кл. на тему : «Допоможемо адаптуватися першокласникам до навчання у школі». 2. Здійснено психологічну просвіту педагогів на тему: «Стреси у професійній діяльності. Професійне вигорання». 3. Виступ перед учнями 7-8 класів на тему: «Уникаємо конфліктів». 4. Проведено бесіду з учнями 9-го кл. на тему «На порозі вибору». 5. Здійснено психологічну просвіту педагогів на тему: «Насильство над дітьми у школі». 6. Проведено бесіду з учнями на тему: «Скласти іспит – дуже просто».

ІV. Робота з дітьми «групи ризику» 1. Здійснено психодіагностику учнів 9-го кл. за методикою виявлення групи ризику. 2. Вивчено схильність до неадекватної поведінки учнів середньої ланки. 3. Проведено цикл корекційних занять з учнями «групи ризику».

V. Робота з обдарованими дітьми 1. Досліджено рівень розвитку візуального мислення учнів початкової ланки. 2. Вивчено рівень креативності учнів початкової та середньої ланок. 3. Розвиток креативності, творчих здібностей учнів здійснено за допомогою циклу розвивальних занять.

VІ. Профорієнтаційна робота

1. Досліджено професійні нахили учнів 9-8 класів. 2. Надано рекомендації учням 9-го класу та їхнім батькам у процесі групового профконсультування з приводу вибору навчального закладу та майбутньої професії. 3. Проведено бесіду з учнями 9-го класу на тему «На порозі вибору».

VІІ. Робота з педагогічним колективом

1. Проведено індивідуальні консультації з класним керівником 1-го кл. з приводу підвищення рівня адаптації учнів до школи. 2. Здійснено психологічну просвіту педагогів на тему: «Стреси у професійній діяльності. Професійне вигорання». 3. Проведено групове консультування з приводу адаптації учнів 5 класу до нових умов навчання у середній ланці. 4. Здійснено психологічну просвіту педагогів на тему: «Насильство над дітьми у школі». Мета психологічної служби: сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку; забезпечення індивідуального підходу до кожної особистості. Завдання:

1. Виявляти психологічну готовність дітей до навчання, спільно з педагогами накреслювати програми індивідуальної роботи з ними з метою покращення адаптації учнів 1-го, 5-го класів до нових умов. 2. Розробляти й здійснювати корекційні та розвивальні програми з урахуванням індивідуальних особливостей і завдань розвитку особистості на кожному віковому етапі. 3. Здійснювати діагностико-корекційну роботу з невстигаючими й недисциплінованими учнями. 4. Діагностувати інтелектуальні й особистісні своєрідності учнів, які перешкоджають нормальному перебігові процесу навчання і виховання, здійснювати їхню корекцію. 5. Виявляти й усувати психологічні причини порушень міжособистісних відносин учнів з учителями, однолітками, батьками й іншими людьми. 6. Проводити роботу з формування здорового способу життя .

7. Здійснювати профорієнтаційну роботу.

8. Підвищувати професійний та кваліфікаційний рівень.

9. Брати участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм. Науково-методична проблема, над якою працює навчальний заклад: «Особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі». Науково-методична проблема,над якою працює практичний психолог: «Вивчення та розвиток креативності педагогічних працівників та учнів». Мета науково-методичної проблеми: допомога у виявленні та розвитку креативних здібностей педагогічних працівників для вдосконалення та оновлення професійної діяльності; сприяння повноцінному інтелектуальному та творчому розвитку дітей для самореалізації й побудови адекватних відносин з оточенням. Для реалізації поставленої мети винесено наступні завдання:

1. Діагностика креативності педагогічних працівників та учнів школи.

2. Розробка та апробація програм з розвитку креативних здібностей вчителів та дітей.

3. Психологічна просвіта педагогів щодо виявлення та розвитку креативних здібностей в учнів.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...