Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 7 страница. або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи,або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи,

припиняється право власності, право користування земельною

ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула

право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені

на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи,

переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на

якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

 

2. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на

земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття

права власності на ці об'єкти до набувача переходить право

користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих

самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього

землекористувача.

 

3. У разі переходу права власності на будинок або його

частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання

право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких ця

земельна ділянка належала попередньому землевласнику

(землекористувачу).

 

4. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю

або споруду кількома особами право на земельну ділянку

визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого

будинку, будівлі або споруди.

 

5. У разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю

або споруду фізичними або юридичними особами, які не можуть мати у

власності земельних ділянок, до них переходить право користування

земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля

або споруда, на умовах оренди.

 

6. Істотною умовою договору, який передбачає набуття права

власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий

номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з

набуттям права власності на ці об'єкти.

 

Укладення договору, який передбачає набуття права власності

на жилий будинок, будівлю або споруду, що пов'язане з переходом

права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення

цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого

кадастрового номера.

 

У разі набуття права власності на жилий будинок (крім

багатоквартирного), який розташований на землях державної або

комунальної власності, що перебувають у користуванні іншої особи,

та необхідності поділу земельної ділянки площа земельної ділянки,

що формується, не може бути меншою, ніж максимальний розмір

земельних ділянок відповідного цільового призначення, визначених

статтею 121 Земельного кодексу України (крім випадків, коли

формування земельної ділянки в такому розмірі є неможливим).{ Стаття 120 із змінами, внесеними згідно із Законом N 997-V

( 997-16 ) від 27.04.2007; в редакції Закону N 1702-VI ( 1702-17 )

від 05.11.2009 }

 

Стаття 121. Норми безоплатної передачі земельних ділянок

громадянам

 

1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм

земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в

таких розмірах:

 

а) для ведення фермерського господарства - в розмірі

земельної частки (паю), визначеної для членів

сільськогосподарських підприємств, розташованих на території

сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське

господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради

розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір

земельної частки (паю) визначається як середній по цих

підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських

підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки

(паю) визначається як середній по району;

 

б) для ведення особистого селянського господарства - не

більше 2,0 гектара;

 

в) для ведення садівництва - не більше 0,12 гектара;

 

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах - не

більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15 гектара, в

містах - не більше 0,10 гектара;

 

ґ) для індивідуального дачного будівництва - не більше

0,10 гектара;

 

д) для будівництва індивідуальних гаражів - не більше

0,01 гектара.

 

2. Розмір земельних ділянок, що передаються безоплатно

громадянину для ведення особистого селянського господарства, може

бути збільшено у разі отримання в натурі (на місцевості) земельної

частки (паю).

 

3. Розмір земельної ділянки, що передається безоплатно

громадянину у власність у зв'язку з набуттям ним права власності

на жилий будинок, не може бути меншим, ніж максимальний розмір

земельної ділянки відповідного цільового призначення, встановлений

частиною першою цієї статті (крім випадків, якщо розмір земельної

ділянки, на якій розташований будинок, є меншим).

{ Статтю 121 доповнено частиною третьою згідно із Законом

N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

 

Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної

Ради Автономної Республіки Крим, органів

місцевого самоврядування щодо передачі земельних

ділянок у власність або у користування

 

1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки

у власність або у користування із земель комунальної власності

відповідних територіальних громад для всіх потреб.

 

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні

ради передають земельні ділянки у власність або у користування з

відповідних земель спільної власності територіальних громад для

всіх потреб.

 

3. Районні державні адміністрації на їхній території

передають земельні ділянки із земель державної власності, крім

випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у

власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного

значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

 

а) ведення водного господарства;

 

б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів

територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень,

підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої

цієї статті;

 

в) індивідуального дачного будівництва.

 

4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних

ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи

передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення

державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою

цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

 

5. Обласні державні адміністрації на їхній території

передають земельні ділянки із земель державної власності, крім

випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї

статті, у власність або у користування у межах міст обласного

значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки,

що не входять до складу певного району, або у випадках, коли

районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.

 

6. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

у межах їхніх територій передають земельні ділянки із земель

державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою

і восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх

потреб.

 

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території

Автономної Республіки Крим передає земельні ділянки із земель

державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою,

четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у

межах сіл, селищ, міст, що не входять до складу певного району, та

за межами населених пунктів для всіх потреб, а також погоджує

передачу таких земель у власність або у користування районними

державними адміністраціями на їхній території для будівництва

об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної

громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств

торгівлі тощо).

 

8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із

земель державної власності у власність або у користування у

випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу, та земельні

ділянки дна територіального моря, а також передає земельні ділянки

сільськогосподарського призначення державної власності до

статутного капіталу державного земельного банку, який

стовідсотково належить державі та не підлягає приватизації.

 

9. Державні органи приватизації здійснюють продаж земельних

ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають

приватизації.

{ Стаття 122 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3404-IV

( 3404-15 ) від 08.02.2006, N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008,

N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011, N 4539-VI ( 4539-17 ) від

15.03.2012, N 5070-VI ( 5070-17 ) від 05.07.2012; в редакції

Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

Стаття 123. Порядок надання земельних ділянок державної або

комунальної власності у користування

 

1. Надання земельних ділянок державної або комунальної

власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної

Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,

органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

 

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

 

надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

 

формування нових земельних ділянок.

 

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках

здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою

щодо складання документа, що посвідчує право користування

земельною ділянкою.

{ Частина перша статті 123 в редакції Закону N 5395-VI ( 5395-17 )

від 02.10.2012 }

{ Зміни до частини першої статті 123 див. в Законах N 3613-VI

( 3613-17 ) від 07.07.2011, N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

2. Особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної

ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом

землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про

надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої

влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до

повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у

власність або користування такі земельні ділянки. { Абзац перший

частини другої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5245-VI ( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної

ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються

викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні

матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір

земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена

нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). { Абзац другий

частини другої статті 123 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5395-VI ( 5395-17 ) від 02.10.2012 }

 

3. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого

самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає

клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його

наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише

невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам

законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а

також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної

документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань

використання та охорони земель адміністративно-територіальних

одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території

населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

 

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування

об'єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади

або органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього

Кодексу.

 

Умови і строки розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок визначаються договором, укладеним

замовником з виконавцем цих робіт відповідно до типового договору.

Типовий договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.

{ Частина четверта статті 123 в редакції Закону N 5395-VI

( 5395-17 ) від 02.10.2012 }

{ Зміни до частини четвертої статті 123 див. в Законі N 5462-VI

( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

 

5. У разі якщо місце розташування об'єкта, розміри і межі

земельної ділянки, що пропонується до вилучення (викупу), та умови

вилучення (викупу) цієї ділянки погоджені згідно з вимогами

статті 151 цього Кодексу, які під час розроблення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки не змінилися, проект

погодженню не підлягає.

 

6. Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого

самоврядування у двотижневий строк з дня отримання проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, а в разі

необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи

землевпорядної документації згідно із законом - після отримання

позитивного висновку такої експертизи приймає рішення про надання

земельної ділянки у користування.

 

7. Якщо земельна ділянка надається у користування за

погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект

землеустрою щодо відведення земельної ділянки подається до Ради

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій, які із своїми

пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи

землевпорядної документації подають зазначений проект до Кабінету

Міністрів України, який розглядає ці матеріали та подає їх до

Верховної Ради України для прийняття відповідного рішення.

{ Частина сьома статті 123 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 )

від 06.09.2012 }

 

8. Якщо земельна ділянка надається у користування за рішенням

Кабінету Міністрів України або за погодженням з Кабінетом

Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення

земельної ділянки подається відповідно до Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та

Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають

його і в місячний строк подають зазначений проект із своїми

пропозиціями та позитивним висновком державної експертизи

землевпорядної документації до Кабінету Міністрів України для

прийняття відповідного рішення.

{ Частина восьма статті 123 в редакції Закону N 5245-VI

( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною

Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою

щодо відведення земельної ділянки (а у разі необхідності

здійснення обов’язкової державної експертизи землевпорядної

документації згідно із законом - після отримання позитивного

висновку державної експертизи) подається до Ради міністрів

Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк

подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради

Автономної Республіки Крим.

{ Частина статті 123 в редакції Закону N 5245-VI ( 5245-17 ) від

06.09.2012 }

 

10. Рішенням про надання земельної ділянки у користування за

проектом землеустрою щодо її відведення здійснюються:

 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки;

 

вилучення земельних ділянок у землекористувачів із

затвердженням умов вилучення земельних ділянок (у разі

необхідності);

 

надання земельної ділянки особі у користування з визначенням

умов її використання і затвердженням умов надання, у тому числі (у

разі необхідності) вимог щодо відшкодування втрат

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 

11. У разі надання земельних ділянок державної власності у

постійне користування підприємствам, установам, організаціям

комунальної власності одночасно здійснюється передача земельних

ділянок державної власності у комунальну власність і навпаки.

{ Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5245-VI

( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

12. На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого

об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну

власність приймається рішення про передачу у комунальну власність

земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі.

 

На підставі рішення про передачу будівлі, споруди, іншого

об'єкта нерухомого майна комунальної власності у державну

власність, також передається у державну власність земельна

ділянка, на якій розміщений об'єкт передачі.

{ Статтю 123 доповнено новою частиною згідно із Законом N 5245-VI

( 5245-17 ) від 06.09.2012 }

 

13. Підставою відмови у затвердженні проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки може бути лише його невідповідність

вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових

актів.

 

14. Відмова органу виконавчої влади чи органу місцевого

самоврядування у наданні земельної ділянки у користування або

залишення клопотання без розгляду можуть бути оскаржені до суду.

{ Стаття 123 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1119-IV

( 1119-15 ) від 11.07.2003; в редакції Законів N 509-VI ( 509-17 )

від 16.09.2008, N 1702-VI ( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

 

Стаття 124. Порядок передачі земельних ділянок в оренду

 

1. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у

державній або комунальній власності, здійснюється на підставі

рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого

самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122

цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної

ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору

оренди земельної ділянки чи договору купівлі-продажу права оренди

земельної ділянки.

{ Частина перша статті 124 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011, N 5059-VI

( 5059-17 ) від 05.07.2012 }

 

2. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у

державній або комунальній власності, здійснюється за результатами

проведення земельних торгів, крім випадків, встановлених частинами

другою, третьою статті 134 цього Кодексу.

 

3. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у

державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам,

визначеним частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу,

здійснюється в порядку, встановленому статтею 123 цього Кодексу.

 

4. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у

власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором

оренди між власником земельної ділянки і орендарем. Підставою для

укладення договору оренди може бути цивільно-правовий договір про

відчуження права оренди.

{ Стаття 124 із змінами, внесеними згідно із Законами N 107-VI

( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно

з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від

22.05.2008, N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

Стаття 125. Виникнення права на земельну ділянку

 

Право власності на земельну ділянку, а також право постійного

користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту

державної реєстрації цих прав.

{ Стаття 125 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від

05.03.2009 }

 

Стаття 126. Оформлення речових прав на земельну ділянку

 

Право власності, користування земельною ділянкою оформлюється

відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень" ( 1952-15 ).

{ Стаття 126 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від

05.03.2009; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3521-VI

( 3521-17 ) від 16.06.2011, N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012;

в редакції Закону N 3613-VI ( 3613-17 ) від 07.07.2011 }

 

Глава 20

 

Продаж земельних ділянок або прав на них

на підставі цивільно-правових договорів

 

{ Назва глави 20 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008 }

 

 

Стаття 127. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної

власності або прав на них

 

1. Органи державної влади, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим та органи місцевого самоврядування відповідно до

їх повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, здійснюють

продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або

прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) громадянам,

юридичним особам та іноземним державам на підставах та в порядку,

встановлених цим Кодексом.

{ Частина перша статті 127 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011 }

 

2. Продаж земельних ділянок державної та комунальної

власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на

конкурентних засадах у формі аукціону здійснюється у випадках та

порядку, встановлених главою 21 цього Кодексу.

{ Стаття 127 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3235-IV

( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; текст статті 127 в

редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції

Закону N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

Стаття 128. Порядок продажу земельних ділянок державної

та комунальної власності громадянам

та юридичним особам

 

1. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок

державної (крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти,

які підлягають приватизації) та комунальної власності для потреб,

визначених цим Кодексом, провадиться місцевими державними

адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим або

органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень.

 

Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на

яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації,

здійснюється державними органами приватизації у порядку, що

затверджує Кабінет Міністрів України.

 

Особливості продажу земельних ділянок, на яких розташовані

об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та

земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування

Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту,

встановлюються законом. { Частину першу статті 128 доповнено

абзацом третім згідно із Законом N 4226-VI ( 4226-17 ) від

22.12.2011 }

{ Частина перша статті 128 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

2. Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні

земельних ділянок у власність, подають заяву (клопотання) до

відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної,

міської ради чи державного органу приватизації. У заяві

(клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її

цільове призначення, розміри та площа, а також згода на укладення

договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни

земельної ділянки.

 

До заяви (клопотання) додаються: { Частину другу статті 128

доповнено абзацом другим згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008 }

 

а) документ, що посвідчує право користування земельною

ділянкою (у разі його наявності), та документи, що посвідчують

право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди),

розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на

земельній ділянці будівель, споруд); { Частину другу статті 128

доповнено абзацом третім згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1702-VI

( 1702-17 ) від 05.11.2009 }

 

б) копія установчих документів для юридичної особи, а для

громадянина - копія документа, що посвідчує особу. { Частину другу

статті 128 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

 

{ Пункт "в" частини другої статті 128 виключено на підставі

Закону N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011 }

 

{ Частина друга статті 128 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно

із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

3. Орган державної влади, Рада міністрів Автономної

Республіки Крим або орган місцевого самоврядування у місячний

строк розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) та/або про

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки (крім

земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення

відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд) чи про

відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

{ Частина третя статті 128 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Законів

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3123-VI

( 3123-17 ) від 03.03.2011, N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 }

 

 

{ Частину четверту статті 128 виключено на підставі Закону

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...