Главная Обратная связь

Дисциплины:


ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 8 страница. 5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

 

5. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

 

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення

щодо продажу такої земельної ділянки;

 

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;

 

в) якщо щодо суб'єкта підприємницької діяльності порушена

справа про банкрутство або припинення його діяльності;

 

г) встановлена цим Кодексом заборона на передачу земельної

ділянки у приватну власність; { Частину п'яту статті 128 доповнено

пунктом "г" згідно із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

ґ) відмова від укладення договору про оплату авансового

внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. { Частину п'яту

статті 128 доповнено пунктом "ґ" згідно із Законом N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

6. Рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим,

місцевої державної адміністрації, сільської, селищної, міської

ради про продаж земельної ділянки є підставою для укладання

договору купівлі-продажу земельної ділянки.

 

Укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на

яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації,

здійснюється відповідно до порядку, визначеного частиною першою

цієї статті.

{ Частина шоста статті 128 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки підлягає

нотаріальному посвідченню. Документ про оплату або про сплату

першого платежу (у разі продажу земельної ділянки з розстроченням

платежу) є підставою для видачі державного акта на право власності

на земельну ділянку та її державної реєстрації.

{ Частина сьома статті 128 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

8. Ціна земельної ділянки визначається за експертною

грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають

відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення

органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим

або органів місцевого самоврядування. Ціна земельної ділянки

площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і

фізкультурно-оздоровчих споруд визначається за нормативною

грошовою оцінкою, вказаною в технічній документації. Фінансуванняробіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути

більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за

нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. { Абзац перший

частини восьмої статті 128 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3123-VI ( 3123-17 ) від 03.03.2011, N 5059-VI

( 5059-17 ) від 05.07.2012 }

 

 

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу

земельної ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору

купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не

повертається.

{ Частина восьма статті 128 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )

від 16.09.2008 }

 

9. Розрахунки за придбання земельної ділянки можуть

здійснюватися з розстроченням платежу за згодою сторін, але не

більше ніж на п'ять років. Порядок здійснення розрахунків з

розстроченням платежу ( 381-2009-п ) визначається Кабінетом

Міністрів України.

{ Частина дев'ята статті 128 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )

від 16.09.2008 }

 

10. Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути

оскаржено в суді.

 

11. Кошти, отримані від продажу земельних ділянок державної

або комунальної власності, зараховуються органами державної влади,

Радою міністрів Автономної Республіки Крим або органами місцевого

самоврядування відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у

порядку, визначеному законом.

{ Статтю 128 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законами

N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від

19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3123-VI

( 3123-17 ) від 03.03.2011 }

 

Стаття 129. Особливості продажу земельних ділянок державної

або комунальної власності іноземним державам,

іноземним юридичним особам

{ Назва статті 129 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності

держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які

підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним

особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з

Верховною Радою України.

 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній

власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають

приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам

здійснюється державними органами приватизації за погодженням з

Кабінетом Міністрів України.

{ Частина перша статті 129 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності

територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним

особам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом

Міністрів України.

 

3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності

держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам

допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою

постійного представництва з правом ведення господарської

діяльності на території України.

 

4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних

ділянок у власність із земель державної або комунальної власності,

подають клопотання до Кабінету Міністрів України.

 

5. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні

земельних ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської

державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради і

державного органу приватизації. До клопотання додається документ,

що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та

споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва

про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного

представництва з правом ведення господарської діяльності на

території України.

{ Частина п'ята статті 129 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 )

від 19.12.2006, N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; із змінами, внесеними згідно

із Законом N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються

сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження

Кабінету Міністрів України.

 

Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають

у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають

приватизації, здійснюються державними органами приватизації після

отримання погодження Кабінету Міністрів України. { Частину шосту

статті 129 доповнено абзацом другим згідно із Законами N 3235-IV

( 3235-15 ) від 20.12.2005, N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006,

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано

неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду

N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

Стаття 130. Покупці земель сільськогосподарського призначення

 

1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського

призначення для ведення товарного сільськогосподарського

виробництва можуть бути:

 

а) громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту

або досвід роботи у сільському господарстві чи займаються веденням

товарного сільськогосподарського виробництва;

 

б) юридичні особи України, установчими документами яких

передбачено ведення сільськогосподарського виробництва.

 

2. Переважне право купівлі земельних ділянок

сільськогосподарського призначення мають громадяни України, які

постійно проживають на території відповідної місцевої ради, де

здійснюється продаж земельної ділянки, а також відповідні органи

місцевого самоврядування.

 

Стаття 131. Набуття права власності на земельні ділянки

на підставі інших цивільно-правових угод

 

1. Громадяни та юридичні особи України, а також територіальні

громади та держава мають право набувати у власність земельні

ділянки на підставі міни, ренти, дарування, успадкування та інших

цивільно-правових угод.

{ Частина перша статті 131 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }

 

2. Укладення таких угод здійснюється відповідно до Цивільного

кодексу України ( 435-15 ) з урахуванням вимог цього Кодексу.

 

Стаття 132. Зміст угод про перехід права власності

на земельні ділянки

 

1. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки

укладаються в письмовій формі та нотаріально посвідчуються.

 

2. Угоди повинні містити:

 

а) назву сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина,

назва юридичної особи);

 

б) вид угоди;

 

в) предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця

розташування, площі, цільового призначення, складу угідь,

правового режиму тощо);

 

г) документ, що підтверджує право власності на земельну

ділянку;

 

ґ) відомості про відсутність заборон на відчуження земельної

ділянки;

 

д) відомості про відсутність або наявність обмежень щодо

використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава,

оренда, сервітути тощо);

 

е) договірну ціну;

 

є) права та обов'язки сторін; { Пункт "є" частини другої

статті 132 в редакції Закону N 1066-VI ( 1066-17 ) від

05.03.2009 }

 

ж) кадастровий номер земельної ділянки; { Частину другу

статті 132 доповнено пунктом "ж" згідно із Законом N 1066-VI

( 1066-17 ) від 05.03.2009 }

 

з) момент переходу права власності на земельну ділянку.

{ Частину другу статті 132 доповнено пунктом "з" згідно із Законом

N 1066-VI ( 1066-17 ) від 05.03.2009 }

 

3. Додатком до угоди, за якою здійснюється відчуження

земельної ділянки приватної власності, є державний акт на право

власності на земельну ділянку, що відчужується (або

відчужувалась).

{ Статтю 132 доповнено частиною згідно із Законом N 1066-VI

( 1066-17 ) від 05.03.2009 }

 

4. Угоди про перехід права власності на земельну ділянку

підлягають нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

{ Частина четверта статті 132 в редакції Закону N 1066-VI

( 1066-17 ) від 05.03.2009 }

 

Стаття 133. Застава земельних ділянок або прав на них

 

1. У заставу можуть передаватися земельні ділянки державної,

комунальної та приватної власності, якщо інше не встановлено

законом, а також права на них - право оренди земельної ділянки,

право користування чужою земельною ділянкою для

сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право користування

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), якщо інше не

передбачено законом. { Абзац перший частини першої статті 133 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 5245-VI ( 5245-17 ) від

06.09.2012 }

 

Земельна ділянка або право на неї може бути передано у

заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці кадастрового

номера в порядку, визначеному законом. { Частину першу статті 133

доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4188-VI ( 4188-17 )

від 20.12.2011 }

 

2. Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності (або

право спільної оренди земельної ділянки), може бути передана

(передано) у заставу за згодою всіх співвласників (співорендарів).

 

3. Передача в заставу частини земельної ділянки (або права на

частину земельної ділянки) здійснюється після виділення її в

натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою.

 

4. Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського

призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути лише

банки.

 

5. Порядок застави земельних ділянок та прав на них (оренди,

суперфіцію, емфітевзису) визначається законом.

{ Стаття 133 із змінами, внесеними згідно із Законом N 898-IV

( 898-15 ) від 05.06.2003; в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 )

від 16.09.2008 }

 

Глава 21

 

Продаж земельних ділянок або прав на них

на конкурентних засадах

 

{ Назва глави 21 в редакції Закону N 509-VI ( 509-17 ) від

16.09.2008 }

 

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок

державної чи комунальної власності або прав на

них на конкурентних засадах (земельних торгах)

 

1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності або

права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з

розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або

комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на

конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків,

встановлених частиною другою цієї статті.

 

2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних

торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або

права на них у разі:

 

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна

(будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або

юридичних осіб;

 

використання земельних ділянок для потреб, пов'язаних з

користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно

до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

 

використання релігійними організаціями, які легалізовані в

Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

 

будівництва об'єктів, що в повному обсязі здійснюється за

кошти державного та місцевих бюджетів;

 

надання земельних ділянок державним та комунальним

підприємствам, бюджетним установам, а також господарським

товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна

частка акцій (часток, паїв) перевищує 60 відсотків; { Абзац шостий

частини другої статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 5059-VI ( 5059-17 ) від 05.07.2012 }

 

надання земельних ділянок підприємствам, установам і

громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі

національним творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;

 

надання земельних ділянок в оренду для реконструкції

кварталів застарілої забудови, для будівництва соціального та

доступного житла, якщо конкурс на його будівництво вже проведено;

 

розміщення іноземних дипломатичних представництв та

консульських установ, представництв міжнародних організацій згідно

з міжнародними договорами України;

 

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб

чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для

забезпечення таких потреб; { Частину другу статті 134 доповнено

абзацом десятим згідно із Законом N 1559-VI ( 1559-17 ) від

17.11.2009 }

 

надання земельних ділянок державної або комунальної власності

для потреб приватного партнера в рамках державно-приватного

партнерства відповідно до закону; { Частину другу статті 134

доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2404-VI ( 2404-17 )

від 01.07.2010 }

 

надання земельної ділянки замість викупленої для суспільних

потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності

та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику чи його

спадкоємцю (правонаступнику), у разі якщо така потреба відпала;

{ Частину другу статті 134 доповнено абзацом згідно із Законом

N 1559-VI ( 1559-17 ) від 17.11.2009 }

 

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,

транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та

дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

 

створення озеленених територій загального користування;

 

будівництва об'єктів забезпечення життєдіяльності населених

пунктів (сміттєпереробних об'єктів, очисних споруд, котелень,

кладовищ, протиерозійних, протизсувних і протиселевих споруд);

 

передачі громадянам земельних ділянок для ведення

фермерського господарства, ведення особистого селянського

господарства, ведення садівництва, будівництва та обслуговування

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна

ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва

індивідуальних гаражів, для сінокосіння і випасання худоби, для

городництва;

 

надання земельних ділянок особам взамін тих, що були

викуплені (примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів

суспільної необхідності за рішенням органів державної влади, Ради

міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого

самоврядування; { Абзац сімнадцятий частини другої статті 134 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 3123-VI ( 3123-17 ) від

03.03.2011 }

 

розміщення інфраструктури оптових ринків

сільськогосподарської продукції;

 

надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб

чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для

забезпечення таких потреб;

 

надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних

потреб чи примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності

та повернення такої земельної ділянки колишньому власнику або його

спадкоємцю (правонаступнику) у разі, якщо така потреба відпала;

 

поновлення договорів оренди землі;

 

використання земельних ділянок для здійснення концесійної

діяльності; { Частину другу статті 134 доповнено новим абзацом

згідно із Законом N 2880-VI ( 2880-17 ) від 23.12.2010 }

 

передачі в оренду, концесію майнових комплексів або

нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної,

комунальної власності; { Частину другу статті 134 доповнено новим

абзацом згідно із Законом N 3687-VI ( 3687-17 ) від 08.07.2011 }

 

надання в оренду земельних ділянок індустріальних парків

керуючим компаніям цих індустріальних парків; { Частину другу

статті 134 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5018-VI

( 5018-17 ) від 21.06.2012 }

 

надання земельних ділянок в інших випадках, визначених

законом.

{ Частина друга статті 134 із змінами, внесеними згідно із

Законами N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008, N 1474-VI ( 1474-17 )

від 05.06.2009; в редакції Закону N 1702-VI ( 1702-17 ) від

05.11.2009 }

 

3. Земельні торги не проводяться при наданні (передачі)

земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34,

36 та 121 цього Кодексу, а також передачі земель загального

користування садівницькому товариству та дачному кооперативу.

{ Частина третя статті 134 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2949-VI ( 2949-17 ) від 14.01.2011 }

{ Текст статті 134 в редакції Законів N 107-VI ( 107-17 ) від

28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008,

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008; в редакції Закону N 509-VI

( 509-17 ) від 16.09.2008 }

 

Стаття 135. Земельні торги

 

1. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за

результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу,

оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником

(переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за

земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування

нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

 

2. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної

власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)

здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків,

встановлених частинами другою і третьою статті 134 цього Кодексу.

 

На земельних торгах не може бути використане переважне право

купівлі.

 

Продаж земельних ділянок державної власності разом з

розташованими на них об'єктами, що підлягають приватизації, на

земельних торгах здійснюється державними органами приватизації у

порядку, встановленому цим Кодексом, з урахуванням вимог

законодавства з питань приватизації.

 

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній

власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може

здійснюватися на земельних торгах виключно з ініціативи власників

земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються

положеннями цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом чи

договором з виконавцем земельних торгів.

 

Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них

(оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним

виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому

виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче

провадження" ( 606-14 ), з урахуванням особливостей підготовки до

проведення та проведення земельних торгів, визначених цим

Кодексом.

 

3. Організатором земельних торгів є фізична або юридична

особа - власник земельної ділянки, Верховна Рада Автономної

Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, орган

виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює

реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні

ділянки, або державний виконавець у разі виконання рішень, що

підлягають примусовому виконанню в порядку, передбаченому Законом

України "Про виконавче провадження" ( 606-14 ), які уклали з

виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних

торгів.

 

Виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарювання, який

має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з

організатором земельних торгів договір про їх проведення.

 

Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка

подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині

сьомій статті 137 цього Кодексу, сплатила реєстраційний та

гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників

земельних торгів і відповідно до закону може набувати право

власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на

земельні торги.

 

4. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок

державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за

рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

 

а) перелік земельних ділянок або прав на них, які

виставляються на земельні торги окремими лотами;

 

б) стартова ціна лота;

 

в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі

набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

 

г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на

укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію,

емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється

на земельні торги.

 

5. Земельні торги проводяться відповідно до договору між

організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів за

рахунок коштів, що сплачуються організатором як винагорода

виконавцю, та реєстраційних внесків учасників торгів.

 

Після опублікування оголошення про проведення земельних

торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках,

якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від

нього причин.

 

6. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює

організатор земельних торгів, складається з видатків на

організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.

 

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у

розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж

земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування

земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку

(оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як

3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

 

7. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не

може перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної

плати на дату публікації оголошення про проведення земельних

торгів.

 

8. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків

стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру

річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу

прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).

 

9. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками

земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів,

відкриті в банку.

 

10. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не

підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138

цього Кодексу.

 

11. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків,

визначених частиною п'ятою статті 138 цього Кодексу) повертаються

виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які

не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня

проведення земельних торгів.

 

12. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не

підлягають зміні під час укладення договору купівлі-продажу,

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...