Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вимоги до зол і шлаків ТЕС, що використовуються для виготовлення бет. і збкБілет 1

При спалюванні твердих видів палива в топках теплових еле-ктростанцій утворюються зола у вигляді пилоподібних залишків і кусковий шлак. Вони є продуктами високотемпературної (1200 ... 1700 ° С) обробки мінеральної частини палива.

Золи мають однорідний хімічний склад і незначний вміст незгорілих часток палива. Деяка частина золи осідає на трубах котла, але основна її маса (зола-винесення) несеться з димовими газами, уловлюється і скупчується в бункерах, звідки видаляється під струмом води або пневмотранспортом. На більшості діючих ТЕС застосовують систему гідровидалення для транспортування золи у відвали.

Для застосування золи у виробництві будівельних матеріалів переважніше застосовувати систему пневмоудаленія золи, яка дозволяє постачати золу споживачам в сухому вигляді, з меншим вмістом незгорілих частинок. Найбільш ефективними золоуловителями є електрофільтри.

Шлаки - основний вид відходів при кусковому спалюванні палива. При пилоподібному спалюванні шлаки становлять 10 ... 25% від маси утвореною золи. Шлаки утворюються в результаті спікання окремих частинок на колосникових решітці при температурі понад 1000 ° С або при охолодженні розплавленої мінеральної частини палива при температурі понад 1300 ° С.

На відміну від зол, шлаки, утворені при більш високих температурах, практично не містять незгоріле паливо і характеризуються більшою однорідністю.

Шлаки видаляють гідравлічним або сухим способом. При гідравлічному способі, що має поки більше поширення, золи і шлаки змішуються.

Зола-винесення являє собою тонкодисперсний матеріал, що складається в основному з частинок розміром 5 ... 100 мкм. Важливими показниками якості золи є її дисперсність і гранулометричний склад. Питома поверхня зол-винесення становить 1000 ... 4000 см2 / г. Золи, що містять більшу кількість залишків незгорілого палива, мають більш високі значення питомої поверхні.

Гранулометричний склад зол коливається в широких МЕЖАХлах: розміри зерен 1 ... 200 мкм. У золах-винесення вміст фракції більше 85 мкм зазвичай не перевищує 20%. Близько 50% частинок золи мають зазвичай розміри 30 ... 40 мкм. Більші золи утворюються при підвищеному вмісті в мінеральній частини палива оксидів-плавнів Сао і Fе2О3.

Різні фракції золи мають різні дійсну і середню щільності, що пояснюється хіміко-мінералогічним складом і формою частинок. Великі фракції мають підвищений вміст А1203. Щільність частинок зменшується із зростанням в них змісту коксових частинок. У міру збільшення крупності зерен зміст незгорілих часток зростає. Середня насипна щільність золи становить 600 ... 1100 кг/м3, істинна щільність - 1800 ... 2400.

Для золи характерно значний вміст часток з дрібними замкнутими порами. Загальний обсяг часу може досягати 60% обсягу частинок золи. Високий вміст мікропор в золі обумовлює високе значення її дійсної питомої поверхні.

Золи поділяються на висококальціевие (СаО> 20%) і нізкокальціевие (СаО <20%). Для перших переважаючими є кристалічні фази, для других - скло і амор-фізованное глиниста речовина. Висококальціевие золи, в свою чергу, ділять на нізкосульфатние (SO3 <5%), одержувані при спалюванні вугілля і торфу, і сульфатні (SO3> 5%) - при спалюванні сланців.

Паливні шлаки являють собою механічну суміш зерен розміром 0,14 ... 20 мм

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...