Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, в тому числі на конкурентних засадах1. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється державними органами приватизації за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

 

2. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності територіальних громад, іноземним державам та іноземним юридичним особам здійснюється відповідними радами за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

 

3. Продаж земельних ділянок, що перебувають у власності держави та територіальних громад, іноземним юридичним особам допускається за умови реєстрації іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.

 

4. Іноземні держави, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету Міністрів України.

 

5. Іноземні юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок, подають клопотання до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради і державного органу приватизації. До клопотання додається документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, копія свідоцтва про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України.

 

6. Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок здійснюються сільськими, селищними, міськими радами після отримання погодження Кабінету Міністрів України.

 

Розгляд клопотання і продаж земельних ділянок, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації, здійснюються державними органами приватизації після отримання погодження Кабінету Міністрів України

Оскільки право власності на землю набувається виключно відповідно до закону (ст.14 КУ), а органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані діяти «лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» (ст.19 КУ), на нашу думку, земельні ділянки державної та комунальної власності відчужуються виключно за договорами купівлі-продажу, та, у прямо передбачених законом випадках, міни (ч.1 ст.12 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»). Законодавство не передбачає можливості відчуження земельних ділянок за іншими договорами. За загальним правилом, продаж земельних ділянок державної або комунальної власності здійснюється «на конкурентних засадах (земельних торгах)» (ч.1 ст.134 ЗКУ). На даний час єдиною формою земельних торгів є аукціон (первісно торги також могли проводитися у формі конкурсу4). Між тим, із правила про продаж земельних ділянок на земельних торгах встановлена низка винятків, які будуть розглянуті нижче. 

Особливостями конкурентного продажу є специфіка підготовки та проведе проведення аукціону, яка визначається ст.ст.135-139 ЗКУ. На жаль, дана процедура містить багато недоречностей, є зарегульованою та містить багато зайвих етапів. Насамперед, закон вимагає укладення основного нотаріально посвідченого договору не на аукціоні, а після нього (ч.25 ст.137 ЗКУ та ін.). Таким чином, не враховано, що на аукціоні в момент оголошення переможця завжди укладається договір, оскільки саме в цей момент формується зустрічне волевиявлення сторін, спрямоване на настання юридичних наслідків. Вимога укладати після аукціону нотаріально посвідчений договір просто перетворює договір, укладений на аукціоні, на попередній. Явна недоречність – існування величезної кількості документів, форма яких затверджується Мінагрополітики (наказ «Про затвердження форм документів, необхідних для проведення земельних торгів» від 25.09.2012 року № 580). Видається, що відхилення від форми цих документів не повинно впливати на дійсність укладеного договору, втім, саме існування «форми» може використовуватися як привід для непотрібних спорів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...