Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми підвідомчості земельних спорів 

Стаття 24 ЦП К установлює три загальних критерії підвідомчості справ суду: наявність спору про право, суб'єктний склад і зміст спору.

Наявність спору про право цивільне є обов'язковим критерієм, який повинен враховуватись при вирішенні питання щодо підвідомчості цивільних справ суду.

Стаття 24 ЦПК відносить до компетенції судів загальної юрисдикції розгляд і вирішення справ по спорах про право. Якщо здійснення суб'єктивного права не оспорюється, то такі справи в судовому порядку, як правило, не розглядаються. їх вирішують, наприклад, органи РАГС, нотаріат і ін. Однак ст.24 ЦПК передбачає і виключення з загального правила: судам підвідомчі справи окремого провадження, перераховані в СТ.254 ЦПК. Для цих справ характерним є те, що при їх розгляді спір про право цивільне вирішуватися не може, а може вирішуватися лише спір щодо факту, стану.

Винятково судами вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що знаходяться у власності і користуванні громадян та юридичних осіб, а також спори відносно розмежування територій сіл, селищ, міст, районів і областей.

Важливим критерієм визначення підвідомчості суду справ позовного провадження є суб'єктний склад учасників спору.

Згідно з п.1 СТ.24 ЦПК загальним судам підвідомчі справи по спорах, які виникають з цивільних, сімейних, трудових та кооперативних відносин, якщо хоча б однією з сторін спору є громадянин. Таким чином, судам підвідомчі ті цивільні справи, де сторонами в спорі є громадяни або громадянин і організація.

З цього правила є виключення. Так, суду підвідомчі справи щодо захисту честі, гідності та ділової репутації, що виникають між юридичними особами (ст.7 ЦК); скарги релігійних організацій на рішення державних органів із приводу володіння і користування культовими будівлями і майном (ст.248 ЦПК); в той же час справи про банкрутство, порушені громадянами-кредиторами, підвідомчі господарському суду.

Суди також розглядають справи, в яких беруть участь іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні підприємства й організації.

Відповідно до п.1 СТ.24 ЦПК судам підвідомчі справи, що виникають з чотирьох груп правовідносин: цивільних, сімейних, трудових і кооперативних. Однак вже в п.2 цієї статті передбачається виключення з загального правила: судам підвідомчі справи, що виникають з адміністративно-правових відносин, СТ.236 ЦПК (справи по скаргах на неправильності в списках виборців і в списках громадян, що мають право брати участь у референдумі; по скаргах на дії органів і посадових осіб у зв'язку з накладенням адміністративних стягнень і ін.).Галузеві нормативні акти можуть встановлювати виключення і з чотирьох традиційно підвідомчих суду груп правовідносин. Так, хоча трудові спори про поновлення на роботі за загальним правилом підвідомчі суду, особливості розгляду трудових спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, що мають класний чин, у відповідності зі ст.222 КЗпП встановлюються законодавством, а працівників органів внутрішніх справ - Положенням про проходження служби. Це, однак, не виключає можливості їх звернення до суду.

Законом може бути передбачено розгляд інших справ за правилами цивільного судочинства. Суди розглядають справи в порядку позовного, наказного та окремого провадження (ст. 15 нового ЦП К України).

Не допускається об'єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом (ст. 16 нового ЦПК). Сторони мають право передати спір на розгляд третейського суду, крім випадків, встановлених законом (ст. 17 нового ЦПК України ).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...