Главная Обратная связь

Дисциплины:


Види та основні завдання інтернатних закладівІнтернатні заклади у своїй діяльності керуються Конституцією України (254к/96-ВР ), Конвенцією ООН "Про права дитини" (995_021), Законами України "Про освіту" (1060-12), "Про дошкільну освіту" (2628-14), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про позашкільну освіту" (1841-14), "Про охорону дитинства" (2402-14), актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони дитинства, актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та власним статутом.

ПОЛОЖЕННЯ про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1.1. Дитячі будинки та загальноосвітні школи-інтернати всіх типів і форм власності для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - інтернатні заклади) - навчально-виховні або виховні заклади, що забезпечують дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, умови для проживання, різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації та підготовки, готують дітей до самостійного життя.

1.3. Інтернатні заклади створюються для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких вони перебувають від трьох років до здобуття базової чи повної загальної середньої освіти, а в разі необхідності - до повноліття, на повному державному утриманні за рахунок коштів відповідних бюджетів та інших, не заборонених законодавством, джерел фінансування.

В інтернатні заклади приймаються:

- діти-сироти;

- діти, відібрані у батьків за рішенням суду;

- діти, батьки яких позбавлені батьківських прав чи (або)засуджені, перебувають під арештом у період слідства, визнані недієздатними, перебувають на тривалому лікуванні, а також батьків, місце перебування яких невідомо, чи з інших причин неберуть участі в утриманні та вихованні своїх дітей;

- підкинуті та безпритульні діти, які перебували в притулках для неповнолітніх, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей.

2.5. З метою ранньої соціалізації дітей-сирі і дітей, позбавлених батьківського піклування, діти дошкільного віку, що проживають у дитячих будинках, можуть відвідувати місцеві дошкільні навчальні заклади, а діти шкільного віку, що проживають у дитячих будинках, обов'язково навчаються у місцевих загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів.3.5. Зарахування вихованців інтернатного закладу до спеціалізованої школи (школи-інтернату), класу з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцею, колегіуму комунальної та державної форм власності проводиться на конкурсній основі.

3.6. Діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та діти, які потребують тривалого лікування, зараховуються до спеціальних і санаторних інтернатних закладів у порядку, визначеному положеннями про ці типи навчальних закладів.

3.8. Діти, члени однієї сім'ї (брати і сестри), направляються в один інтернатний заклад, за винятком, коли за медичними показниками або з інших причин їх виховання має здійснюватись окремо.

3.10. У разі випуску чи переходу до іншого навчального закладу вихованцю видаються:

- довідка про перебування в інтернатному закладі;

- документи про освіту (для дітей шкільного віку);

- грошова та матеріальна допомога відповідно до діючих нормативів;

- свідоцтво про народження; ті, хто досяг 16-річного віку,

- паспорт;

- відомості про батьків або близьких родичів;

- документи, які підтверджують права вихованців на майно,житлову площу, яку попередньо займали вони або їх батьки, майновий сертифікат, ощадну книжку, цінні папери, пенсійну книжку, страхове свідоцтво, ідентифікаційний код та інші документи тощо.

Інтернатний заклад забезпечує випускників грошовою та матеріальною допомогою відповідно до діючих нормативів.

Головними завданнями інтернатних закладів є:

- забезпечення утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,позбавлених батьківського піклування;

- забезпечення всебічного розвитку, фізичного, соціального та психічного здоров'я вихованців;

- створення умов, сприятливих для проживання дітей, їх навчання та виховання;

- забезпечення соціального захисту,медико-психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації вихованців;

- реалізація прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на належні умови проживання,різнобічного розвитку, виховання, здобуття певного рівня освіти,професійної орієнтації та підготовки їх до самостійного життя та праці.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...