Главная Обратная связь

Дисциплины:


Відповідь: 4- C , DНа думку автора "Трактату про загальну соціологію", кожне суспільство поділяється на "еліту" і "масу". Еліта — це люди, які стоять при владі, займають ключові пости в економіці, культурі тощо. Із свого кола еліта висуває інтелектуально обдарованих осіб, і вони утримують на поверхні всіх її представників. Коли інтелектуальні сили еліти вичерпуються, вона час від часу прилучає до свого кола найбільш талановитих представників "маси".

 

Тема 5

Соціальні ролі особистості як відображення багатогранності її структури

СЛОВНИК

Індивідуалізація - процес виділення людини як відносно самостійного суб'єкта в ході історичного розвитку суспільних відносин.

Соціальний статус особистостіце певне місце людини в суспільній ієрархії, яке обумовлене його походженням, професією, віком, статтю, сімейним станом.

Приписувані статуси — це ті, які надані індивідам безвідносно до їх вроджених відмінностей або здатностей.

Набуті статуси — ті, які потребують як мінімум особливих якостей. Вони досягаються завдяки змаганням і індивідуальним зусиллям.

Соціальна роль - відповідний прийнятим нормам спосіб поведінки людей залежно від їх статусу або позиції в суспільстві, в системі міжособистісних відносин.

Особистість - єдиний соціальний суб'єкт, який за рівнем функціональної складності можна порівняти з суспільством в цілому.Соціологічне бачення особистості передбачає аналіз її ролі та способів участі в суспільному житті. У рольової теорії особистості основними аналітичними одиницями є власне Я (одиниця особистості), соціальний статус (одиниця соціальної структури) і соціальна роль (одиниця культури).

1. Термін роль вперше був уведений у:

a) 1934 р. Дж. Мідом;

b) 1950 р. Т. Парсонсом;

c) 1938 р. Р. Мертоном;

d) 1989 р. А. Ручкою

Відповідь:1-А

Термін роль вперше був уведений у 1934 р. Дж. Мідом як результат творчого дослідницького процесу взаємодії.

2) У Західній соціології дослідження соціального статусу спираються на:

a) Класовий поділ суспільства;

b) концепцію соціальної стратифікації;

c) класичні теорії;

d) концепцію соціальної стратифікації

Відповідь :2-D

У західній соціології дослідження соціального статусу значною мірою спираються на концепцію соціальної стратифікації німецького соціолога Макса Вебера (1864-1920), згідно з якою статусні групи є найважливішими елементами соціальної структури. Такі групи характеризуються специфічним стилем життя, певним типом освіти і занять, сприйняттям певних цінностей і вірувань, дотриманням правил поведінки і звичаїв.3)Розрізняють такі види статусу:

a) Первинні і вторинні;

b) економічний, політичний і професійний;

c) природжений і надбаний;

d) особистий та загальний.

Відповідь: 3-С

Розрізняють такі види статусу: 1) «природжений» (соціальне походження, стать, національність, раса); 2) «надбаний» (освіта, кваліфікація). Крім того, соціальний статус може бути офіційним або неофіційним. Офіційний має, як правило, офіційну основу – реальний внесок індивіда у розвиток суспільства (праця інженера, вчителя). Втім, як свідчить досвід, часто неофіційний статус оцінюється певними категоріями людей вище, ніж офіційний.

1) Скільки існує основних періодів розвитку особистості людини :

a) 3

b) 7

c) 4

d) 8

Відповідь 4-D

Основні періоди розвитку особистості людини:

- На першій стадії дитинства головну роль в житті дитини відіграє мати, вона годує, доглядає, в результаті чого у дитини формується базова довіра до світу. Динаміка розвитку довіри залежить від матері. Сильно виражений дефіцит емоційного спілкування з немовлям приводить до різкого уповільнення психічного розвитку дитини;

- 2-я стадія пов’язана з формуванням автономії і незалежності, дитина починає ходити, батьки привчають дитину до акуратності, охайності;

- У віці 3-5 років, на 3-й стадії, дитина вже переконаний, що він особистість, так як він бігає, уміє говорити, розширює область оволодіння світом, у дитини формується почуття підприємливості, ініціативи, яке закладається в грі. Саме на цій стадії, за допомогою ігор, найбільш чітко починає проглядатися процеси навчання особистості соціальним ролям;

- Молодший шкільний вік (4-я стадія) дитина вже вичерпав можливості розвитку в рамках сім’ї, і тепер школа залучає дитину до знань про майбутню діяльність.

- Підлітковий вік (5-а стадія) фізіологічне зростання, статеве дозрівання, необхідність знайти своє професійне покликання, здібності, уміння – ось питання, які постають перед підлітком, і це вже є вимоги суспільства до підлітка про самовизначення;

- 6-а стадія (молодість) для людини актуальним стає пошук супутника життя, тісне співробітництво з людьми, зміцнення зв’язків зі всією соціальною групою;

- 7-я – центральна стадія – дорослий етап розвитку особистості: тут йде вплив з боку інших людей, особливо дітей;

Після 50 років (8-ма стадія) людина переосмислює все своє життя, усвідомлює своє «Я». Людина повинна зрозуміти, що його життя – це неповторна доля, «приймає» себе і своє життя, усвідомлює необхідність в логічному завершенні життя, проявляє мудрість.

Тема 6

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...