Главная Обратная связь

Дисциплины:


Текстові тестові завдання 1 страницаМодуль 1. Онкологія

1. Виберіть правильне визначення терміну „алодинія”

A. * Це сильне больове відчуття, коли небольові подразники також сприймаються як больові

B. Змішаний розлад периферичної інервації у первинних ноцицептивних і постгангліонарних симпатичних волокнах

C. Проекція болю на симетричні ділянки тіла

D. Локальний або ірадіюючий біль, пов’язаний з подразненням периферичних больових рецепторів

E. Проекція болю на несиметричні ділянки тіла

2. Який з перелічених показників характеризує якість життя онкологічних хворих?

A. Індекс Доу-Джонса

B. * Індекс Карновського

C. Індекс Гуськової

D. Візуально-аналогова шкала (ВАШ)

E. Бали за шкалою вербальних оцінок (ШВО)

3. Якість життя хворого, який потребує постійного догляду і часто медичної допомоги оцінюється за шкалою Карновського на:

A. 80 %

B. 70 %

C. 60 %

D. * 50 %

E. 40 %

4. Виберіть найбільш логічну послідовність психологічних реакцій в інкурабельних онкологічних хворих.

A. Шок, стадія агресії, стадія примирення, стадія депресії, стадія заперечення.

B. Стадія заперечення, шок, стадія агресії, стадія депресії, стадія примирення

C. Стадія заперечення, стадія агресії, стадія депресії, стадія примирення, шок

D. Шок, стадія депресії, стадія агресії, стадія заперечення, стадія примирення

E. * Шок, стадія заперечення, стадія агресії, стадія депресії, стадія примирення

5. В яких випадках виправдане проведення реанімаційних заходів хворим в термінальній стадії онкологічного процесу?

A. У всіх випадках

B. Реанімаційні заходи не виправдані в жодному випадку

C. Для збереження донорського органа, коли є перспектива трансплантації

D. * Коли хворого можна повернути до свідомого життя без страждань

E. Коли хворого можна повернути до свідомого життя, незважаючи на страждання

6. Який принцип є необовязковим при виборі методу паліативного лікування?

A. * Лікування повинно проводитись згідно з принципами абластики, антибластики, зональності і футлярності

B. Лікування повинно бути спрямоване, хай на тимчасове, але поліпшення стану хворого

C. Стан хворого дозволяє провести лікування без додаткового ризику

D. Побічних ефектів лікування можна униктути і вони безпечні

E. Хворий згоден з планом майбутнього лікування

7. Пухлини якого відділу гортані відзначаються найменшою частотою метастазування?

A. Вестибулярний відділ

B. * Голосові складки

C. Підскладковий простір

D. Гортанні шлуночки

E. Надгортанник

8. Метастазами-сателітами називають:

A. Метастази в сусідні органи

B. * Метастази, які виникають на віддалі до 2 см від пухлиниC. Метастази в симетричну ділянку тіла

D. Метастаз в лімфовузол Зоргіуса

E. Метастази, які виникають на віддалі до 5 см від пухлини

9. Який метод лікування найбільш оптимальний при метастатичному ураженні лімфатичних вузлів шиї?

A. * Хірургічний

B. Променевий

C. Хіміотерапевтичний

D. Імунотерапевтичний

E. Фотодинамічна терапія

10. Яка операція застосовується при конгломератах метастазів у лімфатичних вузлах шиї, які поширюються за межі фасціального футляру і проростають у внутрішню яремну вену?

A. Фасціально-футлярна шийна лімфаденектомія

B. * Операція Крайля

C. Операція Ванаха

D. Операція Дюкена

E. Видалення пухлини

11. Яка локалізація метастазу Шніцлера?

A. Пупок

B. Яєчники

C. Надключична ділянка зліва

D. * Простір Дугласа

E. Пряма кишка

12. Виберіть правильне визначення терміну „каузалгія”

A. Це сильне больове відчуття, коли небольові подразники також сприймаються як больові.

B. * Змішаний розлад периферичної інервації у первинних ноцицептивних і постгангліонарних симпатичних волокнах

C. Проекція болю на симетричні ділянки тіла

D. Локальний або ірадіюючий біль, пов’язаний з подразненням периферичних больових рецепторів

E. Трофічні і вазомоторні порушення в ділянках болю

13. Виберіть правильне визначення термін „ноцицептивний біль”

A. Це сильне больове відчуття, коли небольові подразники також сприймаються як больові.

B. Змішаний розлад периферичної інервації у первинних ноцицептивних і постгангліонарних симппатичних волокнах

C. Проекція болю на симетричні ділянки тіла

D. * Локальний або ірадіюючий біль, пов’язаний з подразненням периферичних больових рецепторів

E. Трофічні і визомоторні порушення в ділянках болю

14. Виберіть правильне визначення терміну „нейропатичний біль”.

A. Проекція болю на симетричні ділянки тіла

B. Локальний або ірадіюючий біль, пов’язаний з подразненням периферичних больових рецепторів

C. * Біль, внаслідок порушення функції центральних структур, проведення больових імпульсів, і супроводжується сенсорною дисфункцією і парестезіями

D. Трофічні і визомоторні порушення в ділянках болю

E. Змішаний розлад периферичної інервації у первинних ноцицептивних і постгангліонарних симпатичних волокнах

15. Яка з перелічених ознак не притаманна каузалгії?

A. Гіперестезія

B. * Гіпоестезія

C. Гіпоалгезія

D. Гіпергідроз

E. Гіперпатія

16. Яка з перелічених ознак не притаманна каузалгії?

A. Пекучий біль, який провокується емоціями, теплом, холодом.

B. Порушення симпатичних ефекторних впливів

C. Алодинія

D. * Гіпогідроз

E. Вазомоторні порушення

17. Скільки ступенів має біль за ШВО (шкала вербальних оцінок)?

A. 4

B. * 5

C. 6

D. 7

E. 10

18. В яких одиницях визначають інтенсивність болю за ВАШ (візуально-аналогова шкала)?

A. Бал

B. „Альго”

C. * Відсоток

D. Коефіцієнт Річардсона (співвідношення інтенсивності болю до максимального)

E. Коефіцієнт Карновського

19. В яких одиницях визначають інтенсивність болю за ШВО (шкала вербальних оцінок)?

A. * Бал

B. „Альго”

C. Відсоток

D. Коефіцієнт Річардсона (співвідношення інтенсивності болю до максимального)

E. Коефіцієнт Карновського

20. Який з перелічених симптомів не притаманний ненаркотичним анальгетикам?

A. Ерозії слизової шлунка

B. Геморагії

C. Гранулоцитопенія

D. Шкірні алергічні ереакції

E. * Пригнічення дихання

21. Який з перелічених симптомів не притаманний наркотичним анальгетикам?

A. Нудота і блювання

B. Сонливість

C. * Гранулоцитопенія

D. Закрепи

E. Галюцинації

22. Скільком балам за ШВО відповідає слабкий біль?

A. 0 балів

B. * 1 бал

C. 2 бали

D. 3 бали

E. 4 бали

23. Скільком балам за ШВО відповідає помірний біль?

A. 1 бал

B. * 2 бали

C. 3 бали

D. 4 бали

E. 5 балів

24. Скільком балам за ШВО відповідає сильний біль?

A. 1 бал

B. 2 бали

C. * 3 бали

D. 4 бали

E. 5 балів

25. Скільком балам за ШВО відповідає найсильніший біль?

A. 1 бал

B. 2 бали

C. 3 бали

D. * 4 бали

E. 5 балів

26. Який з перелічених наркотичних анальгетиків не внесений до Конвенції ВООЗ про наркотики?

A. Морфін

B. Бупренорфін

C. * Буторфанол

D. Омнопон

E. Промедол

27. Який з перелічених наркотичних анальгетиків внесений до Конвенції ВООЗ про наркотики?

A. Стадол

B. Бефорал

C. Трамадол

D. * Промедол

E. Трамал

28. Виберіть правильну послідовність заходів при системній фармакотерапії больового синдрому згідно з рекомендацією ВООЗ (1986 р.)

A. * Ненаркотичні анальгетики - слабкі опіоїди типу кодеїну- сильні опіїди (група морфіну)

B. Сильні опіоїди - слабкі опіоїди з променевою терапією

C. Індукційна хіміотерапія - слабкі опіоїди - сильні опіоїди

D. Слабкі опіоїди - сильні опіоїди - електростимуляційна анальгезія

E. Слабкі опіоїди - психотерапевтичні методи - сильні опіоїди

29. Яка оптимальна комбінація лікування помірного хронічного больового синдрому за Н.А. Осиповою?

A. Ад’ювантна терапія , симптоматичні засоби

B. Ненаркотичний анальгетик , ад’ювантна терапія

C. Ненаркотичний анальгетик , епідуральне введення місцевого анестетика

D. * Слабкий опіат , ад’ювантна терапія

E. Сильний опіат , ад’ювантна терапія

30. Яка оптимальна комбінація лікування слабкого хронічного больового синдрому за Н.А. Осиповою?

A. Ад’ювантна терапія , симптоматичні засоби

B. * Ненаркотичний анальгетик , ад’ювантна терапія

C. Ненаркотичний анальгетик , епідуральне введення місцевого анестетика

D. Слабкий опіат , ад’ювантна терапія

E. Сильний опіат , ад’ювантна терапія

31. Яка оптимальна комбінація лікування сильного хронічного больового синдрому за Н.А. Осиповою?

A. Ад’ювантна терапія , симптоматичні засоби

B. Ненаркотичний анальгетик , ад’ювантна терапія

C. Ненаркотичний анальгетик , епідуральне введення місцевого анестетика

D. Слабкий опіат , ад’ювантна терапія

E. * Сильний опіат , ад’ювантна терапія

32. Яка з перелічених груп препаратів найефективніша при ад’ювантній терапії больового синдрому, зумовленого кістковими метастазами?

A. * Бісфосфонати

B. Агоністи адренергічних альфа2-рецепторів

C. Блокатори кальцієвих каналів

D. Антагоністи збуджуючих амінокислот

E. Спазмолітики

33. Який з перелічених препаратів не належить до групи агоністів адренергічних альфа2-рецепторів?

A. Клонідин

B. Гуанфацин

C. * Зомета

D. Сирдалуд

E. Метилдопа

34. Який з перелічених препаратів не належить до групи біофосфонатів?

A. * Ніфедіпін

B. Бонефос

C. Аредіа

D. Зомета

E. Міакальцик

35. Який з перелічених препаратів не належить до групи блокаторів кальцієвих каналів ?

A. Ніфедіпін

B. Верапаміл

C. Ізоптин

D. Фалікард

E. * Сирдалуд

36. Який з перелічених діуретиків відноситься до калійзберігаючих?

A. Гіпотіазид

B. Діакарб

C. Манніт

D. * Спіронолактон

E. Фуросемід

37. Який з препаратів не застосовують місцево для зупинки кровотечі з пухлини чи рани?

A. Тахокомб

B. Берипласт

C. Геласпон

D. * Вікасол

E. Гельфоум

38. Який з препаратів не належить до антигеморагічних?

A. Етамзилат

B. * Тардіферон

C. Вікасол

D. Памба

E. Дицинон

39. Який з препаратів не належить до транквілізаторів?

A. Рудотель

B. Баклофен

C. * Іміпрамін

D. Тазепам

E. Валіум

40. Який з препаратів не належить до антидепресантів?

A. Амізол

B. Іміпрамін

C. Піразідол

D. * Баклофен

E. Імізин

41. Який з препаратів не належить до антиеметиків?

A. Зофран

B. Навобан

C. Еметрон

D. * Клонідин

E. Осетрон

42. У якому з перелічених антиеметиків діючою речовиною є тропісетрон?

A. * Навобан

B. Зофран

C. Осетрон

D. Омстрон

E. Еметрон

43. Який з перелічених антиеметиків має найслабшу протиблювальну дію?

A. Навобан

B. Зофран

C. Осетрон

D. Омстрон

E. * Метоклопрамід

44. Який з проносних засобів відноситься до групи сеннозидів (з касії вузьколистої)?

A. Гуталакс

B. Дюфалак

C. * Регулакс

D. Мукофальк

E. Бісакоділ

45. Який з перелічених проносних засобів застосовують у вигляді мікроклізм?

A. Каліфаг

B. Порталак

C. Мусінум

D. * Норгалакс

E. Регулакс

46. Який з перелічених препаратів не є проносним ?

A. Бісакоділ

B. * Лоперамід

C. Гуталакс

D. Регулакс

E. Дюфалак

47. Який з перелічених препаратів не застосовується для лікування діареї?

A. Імодіум

B. Лоперамід

C. Ентерол

D. * Лаксігал

E. Ентеробене

48. При дисбактеріозі застосовують всі перелічені препарати, крім:

A. Бактисубтіл

B. Біфікол

C. Лінекс

D. Колібактерин

E. * Бісакоділ

49. До якої стадії розвитку пролежня відноситься ущільнення тканин, поява пухирів або крововиливів, але без видимого пошкодження епідермісу?

A. * 1 стадія

B. 2 стадія

C. 3 стадія

D. 4 стадія

E. 5 стадія

50. Клінічна група ІV свідчить, що у хворого ?

A. Запідозрено рак

B. * Є рак в інкурабельній стадії

C. Пухлинне захворювання вилікуване

D. Є передракове захворювання

E. Хворий підлягає радикальному лікуванню

51. Метастази в який орган виявляються з допомогою ультразвукової діагностики?

A. * В печінку

B. В кістки

C. В легені

D. В головний мозок

E. В селезінку

52. Який метод неефективний для діагностики метастазу в печінку?

A. * Ретроградна холангіографія

B. Лапароскопія

C. Сканування печінки

D. Ультразвукова діагностика

E. Не один з вище перерахованих

53. Які симптоми свідчать про неоперабельність раку шлунку?

A. * Обмежена рухомість пухлини

B. Схуднення

C. Анемія

D. Дисфагія

E. Гіпопротеїнемія

54. Який первинний рак надзвичайно рідко дає метастази в кістки?

A. Рак молочної залози

B. * Рак товстої кишки

C. Рак простати

D. Рак легені

E. Рак щитовидної залози

55. Який метод найбільш ефективний для ранньої діагностики метастазів у кості?

A. Рентгенографія

B. * Радіоізотопна діагностика

C. Визначення маркерів

D. Гістохімічне дослідження

E. Ультразвукова діагностика

56. Яке лікування ефективне при солітарному метастазі в печінку раку шлунку?

A. Хіміотерапія

B. * Хірургічне видалення метастазу

C. Променеве

D. Променеве + хіміотерапевтичне

E. Паліативне

57. Чи є солітарний вузол в печінку протипоказом для хірургічного лікування раку шлунка?

A. Так

B. * Ні

C. Залежно від віку хворого

D. Залежно від статі хворого

E. Залежно від ступеня диференціації пухлини

58. Найбільш ефективне лікування при метастазі рака привушної залози в шийні лімфовузли

A. * Хірургічне

B. Променеве

C. Хіміотерапевтичне

D. Радіойодтерапія

E. Гормонотерапія

59. Абсолютним протипоказом для хірургічного лікування раку легень є

A. похилий вік

B. інфаркт міокарда в анамнезі

C. * віддалені метастази

D. дихальна недостатність

E. Ожиріння ІІІ ступеню

60. Абсолютним протипоказом для хірургічного лікування раку шлунка є

A. метастази в регіональні лімфовузли

B. * метастази в печінку

C. метастаз Крукенберга

D. Метастаз сестри Джозеф

E. Матастаз Шніцлера

61. Абсолютним протипоказом для хірургічного лікування раку стравоходу є

A. декомпенсований стеноз

B. гіпертонічна хвороба ІІІ ст.

C. * метастатичний плеврит

D. Похилий вік

E. Інфаркт міокарду в анамнезі

62. Комбінована операція – це

A. видалення органа з регіональними метастазами

B. видалення органа з віддаленими метастазами

C. * видалення органа з сусідніми органами

D. Електроексцизія пухлини

E. Накладання сигмостоми

63. Протипоказом для променевого лікування раку легень є

A. похилий вік

B. * кровохаркання

C. ателектаз

D. інфаркт міокарда в анамнезі

E. Ожиріння ІІІ ступеня

64. Абсолютним протипоказом для хірургічного лікування раку яйників є

A. асцит

B. * метастази в легені

C. метастази по очеревині

D. дрібні метастази в печінку

E. похилий вік

65. Абсолютним протипоказом для хірургічного лікування раку прямої кишки є

A. похилий вік

B. * множинні метастази в печінку

C. інфаркт в анамнезі

D. Ожиріння ІІІ ступеня

E. Гіпопротеїнемія

66. Абсолютним протипоказом для хірургічного лікування остеосаркоми є

A. патологічний перелом

B. * метастази в легені

C. діабет

D. Ожиріння ІІІ ступеню

E. похилий вік

67. Найчастішою формою раку, який метастазує в око є

A. рак простати

B. рак товстої кишки

C. рак легені

D. * рак молочної залози

E. рак нирки

68. До якої з перерахованих пухлин найбільше відноситься наступна характеристика: Найменше здатна до метастазування?

A. Остеогенна саркома

B. Ембріональна рабдоміосаркома

C. * Хондросаркома

D. Ретикулоклітинна саркома

E. Ліпосаркома

69. Чи є наявність дрібних, але пальпабельних метастазів в печінку і дисемінації по очеревині протипоказом до видалення первинної ракової пухлини яєчників?

A. Так

B. * Ні

C. Залежно від віку

D. Залежно від бажання хворої

E. Залежно від тривалості захворювання

70. Чи вірне твердження, що рак молочної залози чоловіків на відміну від раку молочної залози жінок рідше метастазує?

A. Так

B. * Ні

C. Метастазування не залежить від статі

D. Залежить від тривалості захворювання

E. В рідких випадках

71. Чим обумовлюється частота метастазування раку сліпої кишки?

A. Локалізацією пухлини

B. Мікроскопічною формою пухлини

C. Макроскопічною формою пухлини

D. * Ступінню диференціації клітинних елементів пухлини

E. Статтю хворого

72. Яка локалізація пухлини в ободовій кишці найчастіше обумовлює кишкову епрохідність?

A. Рак печінкового згину

B. Рак сліпої кишки

C. * Рак нисхідної і сигмовидної кишки

D. Рак попереково-ободової кишки

E. Рак висхідної кишки

73. Дослідження якого органа треба провести в першу чергу для виключення метастазів раку нижньоампулярного відділу прямої кишки?

A. Печінки

B. Заочеревинних лімфатичних вузлів

C. * Легенів

D. Селезінки

E. Головного мозку

74. Який з перерахованих нижче методів дослідження є найбільш чутливим при виявленні метастазів раку прямої кишки в заочеревинні лімфатичні вузли?

A. Ультразвукова ехолокація

B. * Комп'ютерна томографія

C. Сканування лімфатичних вузлів

D. Ангіографія

E. Рентгенографія

75. Який з перерахованих методів обстеження найбільш інформативний для виявлення метастатичного ураження внутрішньогрудних лімфатичних вузлів у хворих на рак легені?

A. Сагітальна томографія

B. Сонографія

C. Радіонуклідне дослідження

D. * Комп'ютерна томографія

E. Спірометрія

76. Яка системна терапія рекомендується при метастатичному раку грудної залози у чоловіків?

A. Естрогени

B. * Антиестрогени

C. Андрогени

D. Прогестерони

E. Гормонотерапія не проводиться

77. Чи можна рекомендувати при метастатичному раку грудної залози у чоловіків орхектомію?

A. Так, це досить ефективний метод лікування

B. Ні, навпаки, треба вводити андрогени

C. Так, це досить ефективний метод лікування, але тільки у випадку додаткового введення естрогенів

D. Так, це досить ефективний метод лікування, але його краще проводити на ІІ етапі (після призначення антиестрогенів)

E. * Орхектомія ніяк не впливає на результати лікування

78. У якому віці у хворих метастатичним раком молочної залози найбільше ефективна оваріектомія?

A. До 35 років

B. * 40-45 років

C. Понад 50 років

D. понад 60 років

E. Не проводиться

79. Базовий препарат для паліативної хіміотерапії метастатичного раку молочної залози

A. * Адріаміцин

B. Лейковорин

C. Фторурацил

D. Метотрексат

E. Цисплатин

80. У якому випадку на загал можна прогнозувати кращу ефективність при хіміотерапії метастатичного раку молочної залози?

A. * Ефект хіміотерапії кращий при метастазуванні РМЗ у м'які тканини

B. Ефект хіміотерапії кращий при метастазуванні РМЗ у внутрішні органи

C. Ефект хіміотерапії кращий при метастазуванні РМЗ у кості

D. Ефект хіміотерапії кращий при метастазуванні РМЗ у ЦНС

E. Хіміотерапія не ефективна

81. Як залежить частота метастазування раку молочної залози в аксилярні лімфовузли від розмірів первинної пухлини?

A. * Частота метастазування прямо пропорційна розмірам пухлини

B. Частота метастазування прямо пропорційна розмірам пухлини, але тільки для пухлин розміром понад 5 см

C. Частота метастазування не залежить від розмірів пухлини

D. Частота метастазування обернено пропорційна розмірам пухлини

E. Таких досліджень не проводилось

82. Типовi шляхи метастазування раку шлунку:

A. Кiстки миски

B. Легенi

C. * Дугласовий простiр

D. Сечовий мiхур

E. Головний мозок

83. При обтурацiйнiй непрохiдностi товстої кишки в першi години захворювання спостерiгається:

A. Зниження АТ

B. * Помiрнi болi

C. Тахікардiя

D. Блювота

E. Підвищення температури

84. Обсяг медичної допомоги хворому з гострою кишковою непрохiднiстю на догоспiтальному етапi:

A. Аналгетики

B. Спазмолiтики

C. Динамiчне спостереження в амбулаторних умовах через кожнi 3 години

D. * Екстрена госпiталiзацiя

E. Сифона клiзма

85. Чим характеризується перебiг при неоперованiй кишковiй непрохiдностi:

A. Ацидозом

B. * Декомпенсованим ацидозом

C. Декомпенсованим алкалозом

D. Алкалозом

E. Нічим з вище перерахованого

86. Ознаки клiнiчної смертi:

A. Брадiпноє

B. * Зупинка кровообiгу

C. Сопор

D. Пiдсилення рефлексiв

E. Мiдрiаз

87. Основнi ознаки зупинки серця:

A. Судоми

B. * Вiдсутнiсть пульсу на соннiй артерiї

C. Вiдсутнiсть самостiйного дихання

D. Вузькi зiницi

E. Вiдсутнiсть свiдомостi

88. Для лiкування набряку мозку використовують:

A. Спазмолiтики

B. Дiуретики

C. * Гiпертонiчнi розчини

D. Гiпотермiю

E. Кортикостероїди

89. При лікуванні набряку мозку доцільно застосувати наступні препарати, крім:

A. Помірна гіпервентиляція

B. Концентрований розчин альбуміну

C. * Концентрований розчин глюкози

D. 20% розчин манітолу

E. Кортикостероїди

90. Основна ознака зупинки серця:

A. Судоми

B. * Вiдсутнiсть пульсу на соннiй артерiї

C. Вiдсутнiсть самостiйного дихання

D. Вузькi зiницi

E. Вiдсутнiсть свiдомостi

91. Зупинка дихання визначається слiдуючими ознаками:

A. Блiдий колiр шкiри та слизових оболонок

B. Вiдсутнiсть дихальних рухiв грудної клітини

C. Вiдсутнiсть дихальних рухiв епiгастральної дiлянки

D. * Вiдсутнiсть руху повiтря на видоху iз дихальних шляхiв

E. Ціаноз шкіри та слизових

92. Вкажіть правильне тлумачення ІV клінічної групи

A. * хворі не підлягають спеціальному лікуванню

B. пухлина з віддаленими метастазами

C. хворі підлягають спеціальному лікуванню, без гарантії виліковування

D. Хворі підлягають радикальному лікуванню

E. Пухлина з реґіонарними метастазами

93. При кишковій непрохідності спостерігається значна дегідратація організму. Переважно за рахунок яких втрат це відбувається?

A. збільшення діурезу

B. втрата рідини з клітинного простору

C. * секвестрація у третій простір

D. Підвищення потовиділення

E. Наявності набряків на нижніх кінцівках

94. Вкажіть який стан розвивається при неоперованій кишковій непрохідності ?

A. алкалоз

B. тромбоцитопенія

C. * декомпенсований ацидоз

D. декомпенсований алкалоз

E. Нічого з вище перерахованого

95. Виберіть найхарактернішу ознаку гострої кишкової непрохідності

A. асиметрія живота

B. рвота відсутня

C. затримка випорожнення

D. * переймоподібний біль у животі

E. температура тіла підвищена до 38,2 С

96. Метастаз Шніцлера - це результат

A. лімфогенного поширення пухлини

B. гематогенного поширення пухлини

C. * імплантаційного процесу

D. Лімфогематогенного поширення пухлини

E. Периневрального поширення пухлини

97. Обструктивна резекція прямої кишки за Гартманом – це

A. видалення ураженої ділянки промежеиним доступом

B. * видалення ураженої ділянки з ушиванием дистального відділу прямої кишки і виведенням постійної колостоми в лівій підвздошній області

C. видалення пухлини з відновленням цілості кишечника

D. видалення всієї прямої кишки разом із сфінктером і виведенням постійної колостоми в лівій підвздошній області

E. Накладання ілеотрансверзо анастомозу

98. Сателіт злоякісної меланоми – це

A. пухлина, що виникла в післяопераційному рубці

B. пухлина, що розвинулася в регіонарних лімфатичних вузлах

C. метастаз меланобластоми у внутрішні органи

D. * пухлини, що розвинулися в шкірі на відстані до 5 см від первинного вогнища

E. - пухлини, що розвинулися в шкірі на відстані більш 5 см від первинного вогнища

99. Транзитні метастази злоякісної меланобластоми - це

A. * розташовані за межами 5 см від первинного вогнища

B. ураження пухлиною післяопераційного рубця

C. дисемінація пухлини в межах 5 см від первинного вогнища

D. поразка контрлатеральних лімфатичних вузлів метастазами пухлини

E. дисемінація пухлини в межах 2 см від первинного вогнища

100. Для якої локалізації раку товстої кишки характерні метастази в пахвинні лімфовузли

A. * рак анального каналу прямої кишки

B. Супраампулярний рак

C. Ампулярнии рак

D. Рак сигмоподібної кишки

E. Рак сліпої кишки

101. Що мають на увазі під метастазом Крукенберга ?

A. Метастази раку шлунка в пупок

B. Метастази раку прямої кишки в яєчники

C. Рак яєчників

D. * Метастази раку шлунка в яєчниках

E. Метастази раку стравоходу в яєчники

102. Як переважно метастазує рак шийки матки ?

A. * Лімфогенно

B. Гематогенно

C. імплантаційно

D. Лімфогематогенно

E. Параневрально

103. У якого морфологічного виду раку шийки матки вища частота метастазування ?

A. * Залозистий

B. Плоскоклітинний неороговіваючий

C. Плоскоклітинний ороговіваючий

D. У всіх видів однакова

E. Слизовий

104. Чи існує кореляція між об'ємом пухлини і частотою метастазування при раку шийки матки?

A. * Пряма

B. Непряма

C. Не існує

D. Рідко

E. Не доведена

105. Що є символом регіонарно-метастатичного варіанту раку шийки матки за системою ТNМ?

A. * Т1в N1 М0

B. Т2а N0 М0

C. Т1в N0 М1

D. T4N0M0

E. Carcinoma in citu

106. Рак піхви метастазує:

A. * Усе перераховане

B. Пахвинні лімфовузли

C. Здухвинні лімфовузли

D. Підчеревні лімфовузли

E. Сакральні лімфовузли

107. Шляхи метастазування при наявності саркоми ?

A. * Гематогенний

B. Лімфогенний

C. Периневральний

D. Змішаний

E. Нічого з перерахованого

108. Основний шляхи метастазування раку ендометрію?

A. * Лімфогенний

B. Гематогенний

C. Периневральний

D. Змішаний

E. Нічого з перерахованого

109. Шляхи метастазування злоякісних епітеліальних пухлин ?

A. Лімфогенний

B. Периневральний

C. Імплантаційний

D. Гематогенний

E. * Усе вірно

110. При перитоніті та тяжкому стані хворої показано:

A. термінова лапаротомія

B. * лапаротомія після 2-3-х годинної підготовки

C. лапаротомія проводиться тільки після ліквідації синдрому інтоксикації

D. Антибіотикотерапія

E. Інфузійна терапія

111. Найчастіше виявляються метастази хоріонкарциноми в:

A. * легені

B. вагіну

C. нирки

D. печінку

E. головний мозок

112. Вкажіть основний метод лікування раку тіла матки ІV стадії захворювання:

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...