Главная Обратная связь

Дисциплины:


Текстові тестові завдання 2 страницаA. Хірургічний

B. Комбінований

C. Фотодинамічна терапія

D. Хіміо-гормональний

E. * Паліативна променева терапія

113. Основний метод радикального лікування злоякісних пухлин?

A. * Хірургічний

B. Хіміотерапія

C. Променевий

D. Хірургічний, променевий

E. Хіміотерапія, променева терапія

114. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовується найчастіше?

A. Хірургічний

B. Хіміотерапія

C. Променевий

D. * Комбінований

E. Хірургічний, комбінований

115. Хіміотерапія, що призначається після радикального (хірургічного, променевого) лікування називається

A. Неоад'ювантною

B. Індуктивною

C. Підтримуючою

D. * Ад'ювантною

E. Паліативною

116. Хіміотерапія, яка передує основному методу лікування (операції) називається

A. * Неоад'ювантною

B. Індуктивною

C. Підтримуючою

D. Ад'ювантною

E. Паліативною

117. Яка з вказаних пухлин розпізнана своєчасно?

A. * Т2N0М0

B. Т1N1М0

C. Т0N0М1

D. Т1N0М1

E. T2N0M1

118. Яка з вказаних пухлин розпізнана несвоєчасно?

A. Т2N0М0

B. * Т1N1М0

C. Т3N0М0

D. ТіsN0М0

E. T1N0M0

119. Тактика при виявленні метастазу аденокарциноми без первинного вогнища в аксілярні лімфатичні вузли у жінок ?

A. Хірургічне видалення метастатичних вузлів

B. Опромінення лімфатичних вузлів

C. Поліхіміотерапія

D. Абляція аксилярної ділянки +- опромінення і хіміотерапія

E. * Радикальна мастектомія з абляцією аксилярної ділянки з ад'ювантною хіміо- або гормонотерапією

120. Вкажіть параметр категорії N, якщо у хворого центральним раком легені виявлено метастази в одному бронхіальному та одному кореневому лімфатичному вузлах на стороні ураження

A. N0

B. * N1

C. N2

D. N3

E. Nx

121. Вкажіть параметр категорії N, якщо у хворого периферичним раком нижньої частки зліва виявлено один ізольований, рухомий метастаз в паратрахеальній ділянці на стороні ураження

A. N0

B. N1

C. * N2

D. N3

E. Nx

122. У хворого центральним раком легень з метастазами у регіонарні лімфатичні вузли до радикальної операції відносять такий об'єм хірургічного втручання

A. Клиновидна резекція частки легені

B. Сегментарна резекція

C. Резекція пораженого пухлиною бронха

D. Резекція пораженого пухлиною бронха і видалення регіонарних лімфовузлів

E. * Пульмонектомія

123. Доопераційна променева терапія показана хворим раком легень з

A. І стадією

B. ІІ стадією

C. * ІІІ стадією

D. ІV стадією

E. II, І стадією

124. Вкажіть параметр категорії N, якщо у хворого центральним раком верхньої частки справа виявлено наявність метастазу в надключичний лімфатичний вузол справа. Розміри метастазу не більше 1 см і його легко можна видалитиA. N0

B. N1

C. N2

D. * N3

E. Nx

125. Який тип метастазування є характерним для злоякісних пухлин кісток?

A. Лімфогенний

B. * Гематогенний

C. Лімфогематогенний ]

D. Імплантаційний

E. Всі вище перераховані

126. Які злоякісні пухлини кісток є високочутливими до променевої терапії?

A. Остеогенні саркоми

B. Хондросаркоми

C. Фібросаркоми

D. * Кістковомозкові пухлини

E. Ангіосаркоми

127. Променева терапія може вважатися методом вибору при лікуванні таких злоякісних пухлин кісток

A. Остеогенних сарком

B. Ходросарком

C. * Саркоми Юїнга

D. Ретикулосаркоми

E. Фібросаркоми

128. Яким шляхом переважно відбувається метастазування раку шкіри?

A. * Лімфогенним

B. Гематогенним

C. Імплантаційним

D. Не метастазує

E. Контактним

129. Чи клінічно сформовані метастази злоякісних пухлин кісток є чутливими до цитостатичних препаратів?

A. * Переважна більшість віддалених метастазів злоякісних пухлин кісто є резистентними до цитостатиків

B. Чутливі до цитостатикіє є лише регіонарні метастази

C. Метастази злоякісних пухлин кісток є високочутливими до цитостатиків

D. Лише метастази окремих морфологічних варіантів злоякісних пухлин кісток є помірно чутливими до цитостатиків

E. Все вище перераховане

130. Вкажіть другий етап метастазування раку шлунка

A. Перигастральні метастази

B. Заочеревинні метастази

C. * Ретропілоричні метастази

D. Імплантаційні

E. Метастази в легені

131. Що означає символ N2 при раку шлунка?

A. Ураження поодиноких перігастральних лімфовузлів, не більше трьох

B. Ураження заочеревинних лімфовузлів

C. * Ураження 7-15 перігастральних лімфовузлів

D. Ураження печінки метастазами

E. Метастази в легені

132. Вкажіть основний шлях метастазування раку товстої кишки

A. Гематогенний

B. * Лімфогенний

C. По очеревині

D. Лімфогематогенний

E. Все перераховане

133. Вкажіть оптимальний вид лікування раку прямої кишки ІІІ стадії

A. Променеве лікування

B. Хірургічна операція

C. * Доопераційне опромінення, хірургічна операція + ад'ювантна ХТ

D. хірургічна операція , післяопераційне опромінення

E. Хіміотерапія

134. Основний шлях метастазування раку молочної залози

A. Гематогенний

B. Лімфогенний

C. * Комбінований

D. Імплантаційний

E. Лімфогематогенний

135. Лікування раку молочної залози Т1N0М1

A. Радикальне

B. * Паліативне

C. Симптоматичне

D. Хіміотерапія

E. Хірургічне

136. Символ N2 при раку молочної залози означає

A. Два щільні рухомі метастатичні лімфовузли в паховій ділянці на стороні ураження

B. Надключичні лімфовузли на стороні ураження

C. Одинокий лімфовузол на стороні ураження і набряк руки

D. * Обмежено рухомий пакет лімфовузлів в паховій ділянці

E. Метастаз в легені

137. Коли доцільна променева терапія заочеревинних пухлин?

A. При неоперабельних пухлинах

B. Як доповнення до хірургічного лікування

C. * При лімфопроліферативних пухлинах

D. Для радикального лікування

E. В кожному випадку

138. Що означає метахронний множинний рак товстої кишки?

A. Одночасне пораження пухлиною різних відділів кишечника

B. * Появу пухлин різних відділів кишечника в різний час

C. Появу рецидивів і метастазів в різних відділах кишечника

D. Поява метастазів пухлини в легенях

E. Поява метастазів в печінці

139. Тактика при недостатності швів з ознакою перитоніту після резекції товстої кишки

A. Додаткове дренування черевної порожнини

B. Релапаротомія з ушиванням недостатності

C. * Виведення проксимальної частини кишки у вигляді колостоми і дренування черевної порожнини

D. Антибіотикотерапія

E. Хіміотерапія

140. Більш оптимальна тактика при раку сигмовидної кишки ІІ стадії з непрохідністю

A. * Одномоментна резекція кишки з декомпресією кишківника

B. Колостома

C. Операція Александрова

D. Операція Дюамеля

E. Операція Кеню-Майлса

141. Вкажіть ІІІ стадію раку товстої кишки

A. Т2N0М0

B. * Т2N1М0

C. Т3N0М0

D. T1N0M0

E. T2N0M1

142. Оптимальний вид радикального лікування раку нижньоампулярного відділу прямої кишки ІІІ стадії

A. Екстирпація прямої кишки

B. Променеве лікування

C. Хіміотерапія

D. Економна парціальна резекція з гамматерапією

E. * Доопераційна гамматерапія + екстирпація прямої кишки

143. Вкажіть стадію раку прямої кишки при Т2N1М0

A. І стадія

B. ІІ стадія

C. * ІІІ стадія

D. IV стадія

E. Carcinoma in situ

144. Більш оптимальна тактика при операбельному раку низхідної кишки з наявністю одиноких метастазів в печінці

A. Обхідний трансверзосігмоанастомоз

B. Накладання штучного ануса на поперекову кишку

C. Хіміотерапія

D. * Паліативна лівобічна геміколектомія з наступною хіміотерапією

E. Операція Гартмана

145. Оптимальна тактика при нижньоампулярному раку прямої кишки з наявністю одинокого метастазу в лівій частці печінки

A. Поліхіміотерапія

B. Променеве лікування пухлини прямої кишки + хіміотерапія

C. * Екстирпація прямої кишки з резекцією лівої долі печінки

D. Операція Гартмана

E. Операція Дюамеля

146. Тактика при раку прямої кишки ІV стадії з проростанням в суміжні органи

A. Хіміотерапія

B. Променеве лікування на пухлину

C. * Колостома + гамматерапія на пухлину + хіміотерапія

D. Операція Дюамеля

E. Ілеотрансверзоанастомоз

147. Дистанційна гамматерапія в лікуванні раку шийки матки

A. Застосовується рідко

B. * Застосовується часто

C. Не застосовується

D. Застосовується для лікування Істадії

E. Застосовується для лікування ІІІ стадії

148. Чим зумовлена можливість вилікування великої кількості хворих на рак шийки матки променевим методом?

A. Повільним ростом пухлини

B. Раннім виявленням

C. * Радіочутливістю

D. Малою інвазивністю

E. Відсутністю метастазування

149. Чим зумовлена достатньо висока можливість вилікування ІІІ стадії раку шийки матки?

A. Відсутність симптомів

B. * Відносно низькою частотою дисемінації

C. Низькою диференціацією пухлини

D. Раннім виявленням

E. Радіочутливістю

150. Покази до розширеної екстирпації при раку шийки матки

A. Гістологічна структура

B. Загальний стан хворої

C. Бажання хворої

D. * Стадія процесу

E. Наявністю метастазів в легенях

151. Покази до післяопераційного опромінення при раку шийки матки

A. Ожиріння хворої

B. Ступінь диференціації пухлини

C. Нерадикальна операція

D. * Стадія процесу ІІ Б

E. Бажання хворої

152. Основний шлях метастазування раку яєчників

A. Лімфогенний

B. Гематогенний

C. * Імплантаційний

D. Лімфогематогенний

E. Все вище перераховане

153. Рак нижньої губи найчастіше дає метастази в

A. * Підборідкові лімфовузли

B. Аксилярні лімфовузли

C. Надключичні лімфовузли

D. В легені

E. В печінку

154. Основний метод лікування метастазів раку нижньої губи в лімфовузли

A. * Хірургічний

B. Променевий

C. Хіміотерапія

D. Комбінований

E. Передопераційний курс променевої терапії

155. Найчастіші шляхи метастазування раку кореня язика

A. * Підщелепові лімфовузли

B. Верхні яремні лімфовузли

C. Позадуглоточні лімфовузли

D. Надключичні лімфовузли

E. В печінку

156. Найчастіша локалізація метастазів пухлин голови і шиї

A. * Підщелепові лімфовузли

B. Шийні лімфовузли

C. Надключичні лімфовузли

D. Верхні яремні лімфовузли

E. Позадуглоточні лімфовузли

157. Тактика лікування раку мигдалика Т3N3М0

A. Операція + хіміотерапія

B. * Хіміотерапія + променева терапія

C. Променева терапія + хіміотерапія

D. Променева терапія + операція + хіміотерапія

E. Операція

158. Тактика лікування раку слизової дна порожнини рота Т2N1М0

A. Променева терапія

B. Операція

C. * Хіміотерапія + променева терапія +- операція

D. Променева терапія + хіміотерапія

E. Променева терапія + операція + хіміотерапія

159. Тактика лікування раку нижньої губи стадії Т3N1М0

A. Хірургічний

B. Короткодистанційна рентгентерапія

C. Далекодистанційна рентгенотерапія

D. Внутрішньотканинна гамматерапія

E. * Комбіноване лікування

160. Первинна пухлина носоглотки розміром до 2 см (Т1) метастазує в регіонарні лімфовузли

A. Рідко (<20%) [

B. Нечасто (20-50%)

C. Часто (>50%)

D. * Дуже часто (>90%)

E. Ніколи

161. Первинна пухлина основи язика розміром до 2 см (Т1) метастазує в регіонарні лімфовузли ...

A. Рідко (<20%)

B. Нечасто (20-50%)

C. * Часто (>50%)

D. Дуже часто (>90%)

E. Ніколи

162. Первинна пухлина дна порожнини рота розміром до 2 см (Т1) метастазує в регіонарні лімфовузли

A. * Рідко (<20%)

B. Нечасто (20-50%)

C. Часто (>50%)

D. Дуже часто (>90%)

E. Ніколи

163. Для розвитку метастазів потрібні

A. * Зміни в імунній системі

B. Наявність супутніх захворювань

C. Особлива гістологічна структура пухлини

D. Стадія пухлини

E. Вік хворого

164. Ускладненням якої форми раку легень найчастіше буває ателектаз?

A. * Центральної

B. Периферичної

C. Канцироматозу легень

D. Раку Пенкоста

E. Дрібноклітинного

165. Яка причина виникнення ателектазу легені?

A. Стиснення легені ззовні плевральною рідиною

B. Розгерметизація плевральної порожнини

C. Фіброз легеневої тканини

D. * Порушення бронхіальної прохідності

E. Ішемія легеневої тканини внаслідок оклюзії артерій

166. Яка принципова різниця між ателектазом і колапсом легені?

A. Колапс захоплює всю легеню, а ателектаз може розвиватися в окремих її частинах

B. * Ателектаз виникає внаслідок порушення бронхіальної прохідності, а колапс – ні

C. Ателектаз розвивається поступово, а колапс – раптово

D. Ателектаз має пухлинну етіологію, а колапс – запальну

E. В основі розвитку ателектазу лежать органічні зміни, а колапсу – функціональні

167. Яка з перелічених пухлин найчастіше призводить до пневмотораксу?

A. Центральний рак легень

B. * Периферичний рак легень

C. Медіастинальна форма раку легень

D. Мезотеліома плеври

E. Пухлина середостіння

168. Який з перелічених видів пневмотораксу є найбільш небезпечним для життя пацієнта?

A. Відкритий

B. Закритий

C. * Клапанний

D. Комбінований

E. Усі небезпечні однаковою мірою

169. Який з перелічених симптомів не зустрічається при пневмотораксі?

A. Відсутність дихання на стороні ураження

B. Задишка

C. Випинання міжреберних проміжків

D. Тимпаніт на стороні ураження

E. * Притуплення перкуторного звуку на стороні ураження

170. Вкажіть місце плевральної пункції при пневмотораксі.

A. * II міжребер’я по середньо-ключичній лінії

B. IV міжребер’я по передній аксилярній лінії

C. VI міжребер’я по середній аксилярній лінії

D. VIII міжребер’я по задній аксилярній лінії

E. IX міжребер’я по лопатковій лінії

171. Який з перелічених симптомів не зустрічається при плевральному випоті?

A. Задишка

B. Кашель

C. Відсутність або послаблення дихання на стороні ураження

D. * Тимпаніт на стороні ураження

E. Притуплення перкуторного звуку на стороні ураження

172. При якій пухлині найрідше зустрічається плевральний випіт?

A. Рак молочної залози

B. * Рак нижньої губи

C. Рак легень

D. Рак яєчників

E. Злоякісні лімфоми

173. Вкажіть місце плевральної пункції при плевральному випоті.

A. II міжребер’я по середньо-ключичній лінії

B. IV міжребер’я по передній аксилярній лінії

C. VI міжребер’я по середній аксилярній лінії

D. * VII-IX міжребер’я по задній аксилярній лінії

E. X міжребер’я по лопатковій лінії

174. Який з методів спеціального лікування є основним при плевральному випоті з наявністю злоякісних клітин?

A. Хірургічний

B. Променевий

C. * Цитостатичний

D. Гормональний

E. Фотодинамічна лазеротерапія

175. Яка клінічна ознака не входить до синдрому верхньої порожнистої вени?

A. Ціаноз шкіри голови та шиї

B. Задишка

C. * Опущення кута рота

D. Розширення підшкірних вен шиї і передньої грудної стінки

E. Запаморочення

176. Яка ознака не входить до синдрому верхньої порожнистої вени?

A. Набряк обличчя і шиї

B. Задишка

C. Здуття вен шиї і передньої грудної стінки

D. * Варикозне розширення вен стравоходу

E. Запаморочення

177. Яка ознака не входить до синдрому верхньої порожнистої вени?

A. Кашель

B. Задишка

C. * Підвищення АТ

D. Розширення вен шиї

E. Сонливість

178. Яка ознака не входить до синдрому верхньої порожнистої вени?

A. Кашель

B. Задишка

C. * Компенсаторне розширення вен нижньої частини тулуба

D. Гіпотонія

E. Набряк обличчя

179. При якій локалізації пухлини найчастіше розвивається кава-синдром?

A. Щитоподібна залоза

B. Гортань

C. Стравохід

D. * Легені

E. Брахіогенний рак

180. Які препарати не застосовують при симптоматичному лікуванні синдрому верхньої порожнистої вени?

A. Бронхолітики

B. * Гіпотензивні

C. Серцеві глікозиди

D. Діуретики

E. Глюкокортикоїди

181. Який метод спеціального лікування слід застосувати в першу чергу при синдромі верхньої порожнистої вени?

A. Хірургічний

B. * Хіміо- або променева терапія

C. Імунотерапія

D. Фотодинамічна терапія

E. Симптоматична терапія

182. Коли повинне проводитися спеціальне лікування при синдромі верхньої порожнистої вени?

A. Передує симптоматичному лікуванню

B. Після успішного симптоматичного лікування

C. * Паралельно із симптоматичним лікуванням

D. Не показане через високий ризик ускладнень

E. Лише після морфологічної верифікації пухлини

183. Яка клінічна ознака не притаманна тампонаді серця?

A. Задишка

B. Акроціаноз

C. Блідість шкіри

D. Зниження артеріального тиску

E. * Підвищення артеріального тиску

184. Які зміни при інструментальній діагностиці не вказують на тампонаду серця?

A. Зниження зубця Р на ЕКГ

B. Зменшення висоти комплексу QRS-T на ЕКГ

C. * Підвищення центрального венозного тиску до 120-140 мм водного стовпа

D. Збільшення тіні серця

E. Наявність рівня рідини в порожнині перикарду

185. Яка найчастіша локалізація первинних тромбів при тромбемболії легеневої артерії?

A. Легеневі вени

B. * Вени тазу і нижніх кінцівок

C. Легенева артерія

D. Вени верхньої половини тулуба

E. Камери серця

186. Яка з перелічених патологій не підвищує ризику тромбемболії легеневої артерії?

A. Варикозна хвороба

B. * Облітеруючий ендартеріїт

C. Злоякісна пухлина

D. Цукровий діабет

E. Ожиріння

187. При якій з клінічних форм тромбемболії легеневої артерії розвивається інфаркт-пневмонія?

A. Блискавична

B. Гостра

C. * Підгостра

D. Хронічна

E. Синкопальна

188. Яка тривалість гострої форми тромбемболії легеневої артерії?

A. 1-10 хв.

B. * Декілька годин

C. 1 доба

D. 3-5 діб

E. Декілька тижнів

189. Яка тривалість блискавичної форми тромбемболії легеневої артерії?

A. * 1-10 хв.

B. Декілька годин

C. 1 доба

D. 3-5 діб

E. Декілька тижнів

190. Яка тривалість підгострої форми тромбемболії легеневої артерії?

A. 1-10 хв.

B. Декілька годин

C. 1 доба

D. * 3-5 діб

E. Декілька тижнів

191. Яка клінічна ознака не притаманна тромбемболії легеневої артерії?

A. Біль в грудях

B. Задишка

C. Гіпотонія

D. * Підвищення АТ

E. Тахікардія

192. Який симптом не характерний для тромбемболії легеневої артерії?

A. Кровохаркання

B. * Шум тертя перикарда

C. Шум тертя плеври

D. Набухання шийних вен

E. Підвищення венозного тиску

193. Яка клінічна ознака не характерна для тромбемболії легеневої артерії?

A. Розширення правої границі серця

B. Ритм галопу біля мечевидного паростка

C. Колапс

D. Блідий ціаноз

E. * Зменшення артеріально-альвеолярного градієнту pCO2

194. Яка аускультативна ознака найбільш характерна для тромбемболії легеневої артерії?

A. Систолічний шум над аортою

B. Діастолічний шум над верхівкою

C. Акцент ІІ тону над аортою

D. Діастолічний шум над легеневою артерією

E. * Акцент ІІ тону над легеневою артерією

195. Яка ЕКГ-ознака не притаманна тромбемболії легеневої артерії?

A. Поширений від‘ємний зубець Т у 1-4 грудних відведеннях

B. Глибокий зубець S у першому грудному відведенні

C. Збільшення зубця Q у третьому грудному відведенні

D. Зміщення інтервалу S-T

E. * Вузький від‘ємний зубець T

196. Яка рентгенологічна ознака не притаманна тромбемболії легеневої артерії?

A. * Посилення легеневого судинного малюнку на боці ураження

B. Дилатація правих відділів серця

C. Елевація куполу діафрагми на боці ураження

D. Збіднення легеневого судинного малюнку на боці ураження

E. Трикутна тінь в легені, вершиною спрямована до кореня

197. Який з перелічених препаратів найефективніше знижує внутрішньочерепний тиск?

A. Лазікс

B. Верошпірон

C. Гіпотіазид

D. * Манітол

E. Етакринова кислота

198. Який з перелічених симптомів не характерний для компресії спинного мозку?

A. Біль

B. Параплегія

C. * Вестибулярна атаксія

D. Тетраплегія

E. Парестезія

199. Який з перелічених методів спеціального лікування найефективніший при стисненні спинного мозку, зумовленим метастатичною деструкцією хребців?

A. Фотодинамічна терапія

B. * Променевий

C. Цитостатичний

D. Гормональний

E. Симптоматична терапія (наркотичні анальгетики, кортикостероїди, бісфосфонати)

200. Вкажіть на ускладнення кісткових метастазів.

A. Біль в місці ураження

B. * Порушення функції суміжних суглобів

C. Наявність пухлини в зоні ураження кістки

D. Порушення структури кісткових балок

E. Підвищення температури тіла

201. Який з патологічних процесів не є ускладненням кісткових метастазів?

A. * Біль в місці ураження

B. Порушення функції суміжних суглобів

C. Інтоксикація

D. Гіперкальціємічна кома

E. Патологічний перелом

202. Який з радіофармпрепаратів не застосовують для радіонуклідної терапії кісткових метастазів?

A. Фосфор-32 (32P)

B. Хлорид стронцію-89 (89Sr)

C. * Колоїдне золото-198 (198Au)

D. Самарій-153 (153Sm)

E. Реній-186 (186Rh)

203. Який з перелічених препаратів не належить до групи бісфосфонатів?

A. Бонефос

B. Зомета

C. Памідронат

D. Золендронова кислота

E. * Ондансетрон

204. Який з перелічених препаратів не належить до групи бісфосфонатів?

A. * Ніфедіпін

B. Бонефос

C. Аредіа

D. Зомета

E. Міакальцик

205. Який механізм дії не притаманний бісфосфонатам?

A. * Цитостатична дія

B. Пригнічення остеокластичної активності

C. Попередження патологічних переломів за рахунок утворення міцних сполук з гідроксиапатитом кісток

D. Стабілізація вмісту кальцію в крові

E. Пригнічення резорбції остеобластів

206. Якому виду променевої терапії надається перевага при множинному остеобластичному ураженні скелета?

A. Дистанційна гама-терапія

B. Близькофокусна рентгенотерапія

C. Терапія альфа-частинками

D. * Системна радіотерапія

E. Опромінення на бетатроні

207. При якій пухлині найрідше зустрічається асцит?

A. Рак яєчників

B. Рак печінки

C. * Меланома

D. Рак шлунка

E. Рак товстої кишки

208. При якій пухлині найчастіше зустрічається асцит?

A. Саркома м’яких тканин

B. Рак гортані

C. Рак нирки

D. * Рак яйників

E. Рак тіла матки

209. Який з методів спеціального лікування є основним при асциті з наявністю злоякісних клітин?

A. Хірургічний

B. Променевий

C. * Цитостатичний

D. Гормональний

E. Фотодинамічна лазеротерапія

210. Яке симптоматичне оперативне втручання необхідно виконати хворому із пухлинним стенозом кардіального відділу шлунка?

A. Фундоплікація за Ніссеном

B. Обхідний езофаго-гастроанастомоз

C. Обхідний гастро-ентероанастомоз

D. Проксимальна резекція шлунка

E. * Гастростомія

211. Яке симптоматичне оперативне втручання необхідно виконати хворому із пухлинним стенозом пілоричного відділу шлунка?

A. Пілоропластика за Finey

B. Обхідний езофаго-гастроанастомоз

C. * Обхідний гастро-ентероанастомоз

D. Дистальна резекція шлунка

E. Гастростомія

212. При якій локалізації пухлини в товстій кишці частіше виникає кишкова непрохідність?

A. Ампула прямої кишки

B. Права частина попереково-ободової кишки (печінковий кут)

C. Права половина ободової кишки

D. * Ліва половина ободової кишки

E. Анальний канал

213. Для раку сигмоподібної кишки найчастішим ускладненням є:

A. Кишкова кровотеча

B. * Кишкова непрохідність

C. Больовий синдром

D. Заочеревинна флегмона

E. Перфорація

214. Яке з ускладнень не притаманне раку ободової кишки?

A. Перфорація

B. Кровотеча

C. * Раковий парапроктит

D. Кишкова непрохідність

E. Заочеревинна флегмона

215. При якій локалізації пухлини в товстій кишці може розвинутись заочеревинна флегмона?

A. Сліпа кишка

B. * Висхідний або низхідний відділи

C. Попереково-ободова кишка

D. Сигмоподібна кишка

E. Ампула прямої кишки

216. Для якого відділу товстої кишки характерна токсико-анемічна форма раку?

A. * Сліпа кишка

B. Селезінковий кут кишки

C. Сигмоподібна кишка

D. Ректосигмоїдний відділ

E. Пряма кишка

217. Яке з ускладнень не притаманне раку прямої кишки?

A. Перфорація

B. Кровотеча

C. Раковий парапроктит

D. Кишкова непрохідність

E. * Заочеревинна флегмона

218. Яке ускладнення найчастіше зустрічається при раку головки підшлункової залози?

A. Стеноз 12-палої кишки

B. Метастаз у ворота печінки

C. * Обтураційний холестаз

D. Пенетрація в заочеревинний простір

E. Кровотеча з розширених вен стравоходу

219. Яка основна причина розвитку підпечінкової жовтяниці?

A. * Закриття просвіту загальної жовчної протоки

B. Закриття просвіту міхурової протоки

C. Отруєння грибами

D. Рак каудального відділу підшлункової залози

E. Рак пілоричного відділу шлунка

220. Яке симптоматичне оперативне втручання показане при вираженому обтураційному холестазі на грунті раку головки підшлункової залози?

A. Панкреатодуоденальна резекція

B. Холедохо-дуоденостомія за Юрашем

C. * Холецистоентеростомія

D. Холецистектомія із зовнішнім дренуванням d. сholedohus

E. Резекція соска Фатера

221. Яке ускладнення характерне для раку хвоста підшлункової залози?

A. Стеаторея і креаторея

B. Кровотеча

C. * Цукровий діабет

D. Больовий синдром

E. Обтураційна жовтяниця

222. Ускладненнями мієломної хвороби є всі перелічені, крім:

A. Остеоліз

B. Ниркова недостатність

C. Підвищення в’язкості крові

D. Приєднання інфекції

E. * Остеонекроз

223. Яким шляхом відбувається частіше метастазування раку нижньої губи?

A. * Лімфогенно

B. Гематогенно

C. Імплантаційно

D. Периневрально

E. По протоці слинної залози

224. Яка операція застосовується при поодиноких рухомих метастазах у лімфатичних вузлах шиї, які не поширюються за межі фасціального футляру?

A. * Фасціально-футлярна шийна лімфаденектомія

B. Операція Крайла

C. Операція Ванаха

D. Операція Дюкена

E. Операція Холстеда

225. Яким шляхом частіше метастазує фолікулярна аденокарцинома щитоподібної залози?

A. Лімфогенно

B. * Гематогенно

C. Імплантаційно

D. Периневрально

E. Поширюється по фолікулах щитоподібної залози

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...