Главная Обратная связь

Дисциплины:


Текстові тестові завдання 4 страницаA. * із залишенням віддалених метастазів пухлини в органах грудної або черевної порожнини

B. із залишенням елементів пухлини в стінці 12-палої кишки

C. із залишенням елементів пухлини на капсулі підшлункової залози

D. при інфільтрації стравоходу

E. Із залишенням реґіонарних метастазів

335. Передні гастроентероанастомози, виконані на довгій петлі з браунівским соустям із приводу іноперабельного раку нижньої третини шлунка називається по

A. Ру

B. * Вельфлеру

C. Гаккеру

D. Лахею

E. Петерсену

336. Ентеро-ентероанастомоз при накладанні попередободового гастроентероанастомоза відомий як анастомоз по

A. Ру

B. Лахею

C. Вельфлеру

D. * Брауну

E. Петерсену

337. Метастази раку товстої кишки у легені прямують через:

A. ворітну вену

B. * нижню порожнисту вену

C. хребцеві вени

D. поперекові та хребцеві вени

E. Через всі вище перераховані

338. Паліативною екстирпацією прямої кишки варто вважати операцію, виконану

A. із залишенням місцево тканин схожих на пухлинні

B. * радикально, із залишенням віддалених метастазів пухлини

C. із перетинанням кишки в межах пухлинної інфільтрації

D. радикально місцево на фоні кахексії хворого

E. Із частковим видаленням пухлини

339. Трьохетапна операція з резекцією сигмовидної кишки, попередньою цекостомою та закриттям її в майбутньому називається операція

A. Кохера

B. Гартмана

C. Лаккарт-Муммері

D. * Цейдлера-Шлофера

E. Кеню-Майлса

340. Інтенсивність метастазування раку прямої кишки обумовлюють

A. гістологічною структурою пухлини

B. макроскопічною формою росту

C. * ступінню дифереціювання пухлини

D. локалізацією пухлини

E. Тривалістю росту пухлини

341. Операція Цейдлера-Шлофера передбачає

A. одномоментну резекцію ураженої ділянки товстої кишки з відновленням цілості кишечника

B. виведення пухлини у рану, з'єднання їх анастомозом

C. ізоляцію пухлини від черевної порожнини, колостома на привідну ділянку товстої кишки

D. * трьохетапну операцію

E. Ілеотрансверзо анастомоз

342. Первинний рак печінки переважно метастазує в

A. * легені і кістки

B. заочеревинні лімфатичні вузли

C. головний мозок

D. кістковий мозок

E. печінку

343. Метастази раку печінки всередині органу поширюються, в основному, по

A. лімфатичних шляхах

B. артеріях

C. жовчних протоках

D. * гілках ворітної вени

E. Гілках порожнистої вени

344. Найбільш сприятливі віддалені результати лікування метастазів у печінку раку:

A. шлунка

B. легень

C. молочної залози

D. * прямої кишки

E. Підшлункової залози

345. Метастази аденокарциноми нирки найбільш часто уражаютьA. * легені

B. печінку

C. заочеревинні лімфатичні вузли

D. головний мозок

E. Кістки тазу

346. Поодинокі метастази раку нирки в кістці підлягають

A. * хірургічному лікуванню

B. комбінованому лікуванню (хірургічне лікування, хіміотерапія)

C. променевій терапії

D. хіміотерапії

E. радіойодтерапії

347. Місцевий рецедив злоякісної меланоми – це

A. вузол пухлини, який появився в області рубця

B. вузол пухлини, який появився далі 5 см від рубця

C. множинні вузли, що з'явилися не далі 5 см від рубця

D. * пухлина виникла в рубці

E. пухлина, що розвилася в регіонарних лімфатичних вузлах

348. Які пухлини кісток метастазують найшвидше?

A. хондросаркома

B. ретікулосаркома

C. фібросаркома

D. * остеогенна саркома

E. Пухлина Вільямса

Ситуаційні задачі

1. Пацієнту 57 років виконана субтотальна проксимальна резекція шлунка з приводу раку кардіального відділу шлунка. В якому колекторі лімфовідтоку (за А.В. Мельниковим) перш за все слід очікувати розвиток лімфогенних метастазів?

A. І колекторі

B. ІІ колекторі

C. * ІІІ колекторі

D. ІV колекторі

E. V колекторі

2. Хворій К., 62 років, виконано черевно-промежинну екстирпацію прямої кишки за Кеню з приводу аноректальної карциноми. В якому органі найчастіше розвиваються гематогенні метастази при даній локалізації первинної пухлини?

A. * Легені

B. Печінка

C. Головний мозок

D. Нирки

E. Трубчасті кістки

3. Хворому Я., 60 років, виконано передню резекцію прямої кишки з приводу карциноми ректосигмоїдного кута. В якому органі перш за все слід очікувати розвиток віддалених метастазів при такій локалізації первинної пухлини?

A. * Печінка

B. Головний мозок

C. Легені

D. Нирки

E. Трубчасті кістки

4. Пацієнту Ж., 62 років виконана гастректомія з приводу виразково-інфільтративного раку дистального відділу шлунка. Пухлина у вигляді виразки 4х4 см з кальозними, підритими краями, локалізується на великій кривизні. Навкруги виразки – виражена інфільтрація слизового і підслизового шару. В якому колекторі лімфовідтоку (за А.В. Мельниковим) перш за все слід очікувати розвиток лімфогенних метастазів?

A. * І колектор

B. ІІ колектор

C. ІІІ колектор

D. ІV колектор

E. V колектор

5. Хворого 42 років турбує наявність пухлини над ключицею. Протягом 6 місяців пухлина не збільшується. Об’єктивно: в лівій надключичній ділянці в підшкірній жировій клітковині – неболюча, гладка, еластична пухлина до 4,5 см. Шкіра над нею не змінена. Який найбільш ймовірний діагноз?

A. Фіброма

B. Метастаз Вірхова

C. * Ліпома

D. Атерома

E. Ліпосаркома

6. Пацієнту С., 65 років виконана гастректомія з приводу раку шлунка. Блюдцеподібна пухлина 6х5 см, локалізується по великій кривизні в проксимальній частині органу. В якому колекторі лімфовідтоку (за А.В. Мельниковим) перш за все слід очікувати розвиток лімфогенних метастазів?

A. І колекторі

B. ІІ колекторі

C. ІІІ колекторі

D. * ІV колекторі

E. V колекторі

7. Пацієнт К, 64 років, отримав комбіноване лікування з приводу правобічної гіпернефроми T3N1M0. В якому органі перш за все можуть розвинутися гематогенні метастази раку нирки?

A. * Легені

B. Печінка

C. Головний мозок

D. Довгі трубчасті кістки

E. Протилежна нирка

8. Хворій З., 50 років, виконана черевно-промежинна екстирпація прямої кишки за Кеню з приводу аноректальної карциноми. Через 10 місяців при контрольному обстеженні виявлений метастаз в легені у вигляді вогнища до 3 см в діаметрі, яке розташоване субплеврально у VIII сегменті справа. Метастазів в інших органах немає. Яка лікувальна тактика?

A. * Паліативна лобектомія

B. Паліативна променева терапія

C. Паліативна хіміотерапія

D. Симптоматичне лікування

E. Фотодинамічна реканалізація бронха

9. Хворий 70 років виявив в ділянці пупка ущільнення. Відзначає утруднене проходження твердої їжі. Об’єктивно: периферичні лімфовузли не збільшені. Живіт м’який, помірно болючий в епігастральній ділянці. В ділянці пупка – пухлина до 1,5 см, щільної консистенції, шкіра над нею не змінена. При пальцевому обстеженні прямої кишки вище передміхурової залози виявлений щільний нерухомий вузол до 3 см. Яке обстеження повинен призначити лікар в першу чергу?

A. Ірігодослідження

B. УЗД передміхурової залози

C. Ректороманоскопія

D. Консультація проктолога

E. * Фіброгастроскопія

10. Хворому П., 46 років, виконана передня резекція прямої кишки з приводу раку. Через 18 місяців при контрольному обстеженні виявлений солітарний метастаз до 2,5 см в ІІІ сегменті печінки. Метастазів в інших органах немає. Яка лікувальна тактика?

A. * Паліативна сегментектомія з наступною ХТ

B. Паліативна променева терапія

C. Паліативна хіміотерапія

D. Симптоматичне лікування

E. Обхідний біліо-дигестивний анастомоз

11. У хворого 54 років при УЗ дослідженні виявлено пухлину 3х4 см в центрі ІV-го сегмента печінки. Попередній діагноз: вторинний рак печінки. Яким способом можна отримати морфологічну верифікацію діагнозу?

A. * Пункційна біопсія пухлини печінки під контролем УЗД

B. Ендоскопічна ретроградна панкреато-холангіографія

C. Радіонуклідне сканування печінки

D. Ангіографія печінки

E. Лапароскопія

12. У хворого на рак шлунка з метастазами в хребет виник компресійний патологічний перелом тіла Тh11. Який вид паліативної терапії доцільний в даному випадку?

A. Паліативна операція (іммобілізація металічними пластинами)

B. Паліативна хіміо-гормональна терапія

C. Локальна фармакотерапія

D. Електростимуляційна анальгезія

E. * Паліативна променева терапія в комбінації з бісфосфонатами

13. У хворого З., 70 років, в процесі променевої терапії з приводу раку середньогрудного відділу стравоходу виникла стравохідно-трахеальна нориця. Яка лікувальна тактика?

A. Зменшення інтенсивності променевої терапії

B. Відмінити променеву терапію і розпочати хіміотерапію

C. Невідкладне хірургічне втручання – резекція органа в ділянці нориці

D. * Невідкладне хірургічне втручання – гастростомія

E. Невідкладне хірургічне втручання – обхідний езофаго-гастроанастомоз

14. Чоловік 37 років, під час гоління травмував пігментний утвір на щоці. Яка лікувальна тактика в даній ситуації?

A. * Висічення пігментного утвору з терміновим цитологічним дослідженням

B. Кріодеструкція

C. Лімфаденектомія

D. Лазерна коагуляція

E. Спостереження

15. Пацієнт 55 років поступив в онкологічне відділення із скаргами на біль в епігастрії, зниження апетиту, періодичні нудоту і блювання. При ЕГДС виявлена пухлина тіла шлунка. Цитологічний висновок: аденокарцинома. При пальцевому обстеженні прямої кишки на висоті 8-9 см виявлений щільний, нерухомий, безболісний утвір, який підковоподібно охоплює пряму кишку спереду і з боків. Який найбільш вірогідний характер описаних змін.

A. Синхронний рак простати

B. Аденома простати

C. * Метастаз Шніцлера

D. Метастаз Вірхова

E. Простатит

16. У хворого 72 років, який скаржиться на дисфагію, дискомфорт в епігастрії, зниження апетиту, нудоту і нездужання, в ділянці пупка виявлений щільний утвір до 2 см в d. Шкіра над ним не змінена. Яке найімовірніше походження цього утвору?

A. Омфаліт

B. Метастаз Шніцлера

C. * Метастаз сестри Джозеф

D. Метастаз Вірхова

E. Кіста урахуса

17. Хворий 70 років отримав лікування з приводу раку простати (променева терапія + орхектомія +гормональна терапія). Через 6 місяців у нього з’явилися набряк нижніх кінцівок і калитки, ниючий біль внизу живота з іррадіацією в крижі. Яка найімовірніша причина такої симптоматики?

A. Метастази в кістки тазу

B. Метастаз в простір Дугласа

C. Пізня променева реакція

D. * Метастази в лімфовузли тазу

E. Рецидив пухлини

18. Хвора Щ., 56 років, чотири роки тому перенесла струмектомію з приводу фолікулярної карциноми. Місяць тому з‘явились болі в хребті і надпліччях. При сцинтіграфії виявлені множинні метастази: в шийці правого плеча, лівій лопатці, Th7, L3, L5 і крилі здухвинної кістки. Протягом останніх трьох днів з’явилися ознаки компресії спинного мозку: нижній пара парез і парестезії з іррадіацією в крижі і стегна. Яка оптимальна тактика лікування хворої?

A. * Радіонуклідна променева терапія + симптоматичне лікування

B. Дистанційна гамма-терапія + симптоматичне лікування

C. Задня ламінектомія + симптоматичне лікування

D. Інтенсивна поліхіміотерапія + симптоматичне лікування

E. Терапія бісфосфонатами + симптоматичне лікування

19. Хворій К., 62 років, виконано черевно-промежинну екстирпацію прямої кишки за Кеню з приводу аноректальної карциноми. В якому органі найчастіше розвиваються гематогенні метастази при даній локалізації первинної пухлини?

A. * Легені

B. Печінка

C. Головний мозок

D. Нирки

E. Трубчасті кістки

20. Хворому Я., 60 років, виконано передню резекцію прямої кишки з приводу карциноми ректосигмоїдного кута. В якому органі перш за все слід очікувати розвиток віддалених метастазів при такій локалізації первинної пухлини?

A. * Печінці

B. Головному мозку

C. Легенях

D. Нирках

E. Трубчастих кістках

21. Хворий, 45 років, скаржиться на задишку, кашель, сонливість, періодичні запаморочення. При обстеженні виявлені набряк обличчя, шиї і верхніх кінцівок, синюшність шкіри верхньої половини тулуба. Спостерігається cаput Medusae на передній грудній стінці. Який найвірогідніший діагноз?

A. Цироз печінки

B. Тампонада серця

C. Тромбемболія дрібних гілок легеневої артерії

D. Синдром Морганьї-Едемса-Стокса

E. * Синдром верхньої порожнистої вени

22. На 5-у добу після нефректомії, після вставання з ліжка у хворого з’явились раптовий біль в грудях, задишка. Об’єктивно: ціаноз обличчя, Ps 116 за 1 хв, ниткоподібний. АТ 60/ 30 мм рт. ст. Свідомість затьмарена. Яке ускладнення вірогідно виникло у пацієнта?

A. Пневмоторакс

B. * Тромбемболія легеневої артерії

C. Тампонада серця

D. Метастаз в головний мозок

E. Гостра наднирникова недостатність

23. Хворого 57 років госпіталізовано в невідкладному порядку зі скаргами на утруднене дихання. Хворіє 6 місяців, коли з’явився біль в горлі, охриплість, змінився тембр голосу. Схуд на 7 кг. Об’єктивно: хворий у вимушеному сидячому положенні, ціаноз шкіри обличчя. Дихання поверхневе, утруднене, частота - 32 за 1 хв. Рs 106 за 1 хв. При непрямій ларингоскопії – пухлина вестибулярного відділу з переходом на голосові зв’язки. Голосова щілина звужена до 3 мм, складки ригідні. Реґіонарні лімфовузли не збільшені. Яка тактика лікування?

A. Дистанційна гаматерапія

B. Хіміотерапія

C. * Трахеостомія

D. Ларингектомія

E. Операція Ванаха

24. У хворого на рак середньогрудного відділу стравоходу в процесі променевої терапії поступово зменшився ступінь дисфагії, однак раптом з’явилися сильний біль в грудях, задишка. При об’єктивному обстеженні: Т-38,7 С, послаблення дихання з обох сторін, перкуторно-розширення меж середостіння. Яка найімовірніша причина таких симптомів?

A. Променевий езофагіт

B. Пневмофіброз

C. * Медіастиніт на ґрунті перфорації пухлини

D. Парез n. laringeus reccurens

E. Крупозна пневмонія

25. Під час операції з приводу раку підшлункової залози у пацієнта 76 років виявлено, що пухлина головки залози проростає дванадцятипалу кишку нижче соска Фатера і майже перекриває її просвіт. Який оптимальний варіант оперативного втручання?

A. Панкреатодуоденальна резекція

B. Обхідний гастроентероанастомоз

C. * Обхідні гастроентеро- і біліодигестивний анастомози

D. Холецистоентероанастомоз

E. Гастростомія

26. При амбулаторному обстеженні у хворого виявлено карциному низхідного відділу ободової кишки. За день до госпіталізації в стаціонар стан значно погіршився: лихоманка до 39 С, сильний біль в поперековій ділянці з іррадіацією в ліву ногу. Об’єктивно: шкірні покриви бліді, гарячі. Язик вологий, вкритий білим нальотом. Живіт болючий в лівій боковій ділянці, відзначається незначний дефанс. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. В лівій поперековій ділянці відзначаються незначна припухлість і гіперемія шкіри. Про яке захворювання в першу чергу слід подумати лікарю?

A. Ниркова коліка

B. Гострий паранефрит

C. * Заочеревинна флегмона

D. Гострий пієлонефрит

E. Спондильоз

27. У хворого на периферичний рак правої легені раптово з’явилися біль в правій половині грудної клітки задишка, запаморочення, кашель. Об‘єктивно: шкіра бліда, вкрита холодним потом. Дихання поверхневе, Ps 110 за 1 хв., слабкого наповнення. АТ 80/50 мм рт. ст. Аускультативно: в лівій легені – поодинокі сухі хрипи, справа дихання відсутнє. Перкуторно справа – тимпаніт, зліва – ясний легеневий звук. Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?

A. * Пневмоторакс

B. Гідроторакс

C. Тромбемболія правої легеневої артерії

D. Інфаркт-пневмонія

E. Ателектаз

28. Хворий Т., 59 років, отримав курс хіміо-променевої терапії з приводу дрібноклітинного раку лівої легені. Через три тижні у нього з’явилися гострий біль і почуття тиснення в ділянці серця, задишка, почуття тривоги, неспокій. Об’єктивно: шкіра бліда, акроціаноз. Ps 100 за 1 хв., слабкого наповнення. АТ 85/50 мм рт. ст. На ЕКГ – значне зменшення електричної активності серця. На рентгенограмі органів грудної клітки – збільшення тіні серця. Встановіть попередній діагноз.

A. Синдром стиснення верхньої порожнистої вени

B. Інфаркт міокарда

C. Ексудативний плеврит

D. * Тампонада серця

E. Тромбемболія легеневої артерії

29. Пацієнт, 72 років, скаржиться на значне утруднення дихання. З анамнезу: курець із 30-річним стажем, за останні 6 місяців з’явилась захриплість. Об’єктивно: хворий займає вимушене сидяче положення. Шкірні покриви бліді, акроціаноз. Дихання поверхневе, свистяче, ЧДР – 32 за 1 хв. , Ps 102 за 1 хв, ниткоподібний. АТ 90/ 60 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у хворого?

A. Синдром верхньої порожнистої вени

B. * Стеноз гортані

C. Підгостра форма тромбемболії легеневої артерії

D. Загострення обструктивного бронхіту

E. Емфізема легень

30. Пацієнт Н., 64 років, вважає себе хворим протягом 6 міс., коли з’явилась дисфагія. Її ступінь поступово збільшувався, 7 днів тому розвинувся повний стеноз. При ЕГДС виявлена циркулярна пухлина нижньо-грудного відділу, яка повністю перекриває просвіт органу. Цитологічний висновок: плоскоклітинний рак. Пацієнт виснажений, в лабораторних показниках спостерігається анемія, гіпопротеїнемія, пришвидшена ШОЕ. Яка лікувальна тактика?

A. Інтенсивна інфузійна підготовка + операція Льюіса

B. Інтенсивна інфузійна підготовка + операція Гарлока

C. Інтенсивна інфузійна підготовка + променева терапія

D. * Інтенсивна інфузійна підготовка + гастростомія + променева терапія

E. Інтенсивна інфузійна підготовка + курс поліхіміотерапії

31. У пацієнта С., 62 років, під час лапаротомії з приводу декомпенсованої кишкової непрохідності виявлено рухому циркулярну пухлину надампулярного відділу, яка повністю перекриває просвіт кишки. Проксимальніше товста кишка заповнена калом і газами. Тонка кишка не змінена. В черевній порожнині помірна кількість серозного транссудату. По ходу верхньої ректальної артерії пальпується два щільних лімфовузли до 2 см в діаметрі. Віддалених метастазів не виявлено. Який оптимальний об’єм операції у даного хворого?

A. Сигмостомія

B. * Обструктивна резекція

C. Передня резекція

D. Черевно-промежинна екстирпація

E. Обхідний сигмо-ректальний анастомоз

32. Хвора Ч., 60 років, поступила з профузною матковою кровотечею, яку тимчасово зупинили консервативними засобами. Після всебічного фізикального, інструментального і морфологічного обстеження, хворій встановлено діагноз: С-r тіла матки ІV ст. ІV кл. гр. Т2N1М1, метастаз в печінку. Матка збільшена до 20 тижнів вагітності, щільна, рухома, параметрії вільні. Наступного для кровотеча відновилась. Яка лікувальна тактика?

A. Екстирпація матки з додатками, видалення реґіонарних лімфовузлів + резекція печінки

B. Зупинка кровотечі медикаментозними засобами

C. Туга тампонада піхви + гемостатична терапія

D. * Екстирпація матки з паліативною метою

E. Екстирпація з коагуляцією кровоточивих судин

33. У хворого Л., 66 років, в процесі променевої терапії з приводу раку середньогрудного відділу стравоходу розвинулася мікроперфорація пухлини і медіастиніт. Яка лікувальна тактика?

A. Зменшення інтенсивності променевої терапії

B. Відмінити променеву терапію і розпочати хіміотерапію

C. Невідкладне хірургічне втручання – резекція органа в ділянці нориці

D. * Невідкладне хірургічне втручання – гастростомія

E. Невідкладне хірургічне втручання – обхідний езофаго-гастроанастомоз

34. Пацієнт, 39 років, скаржиться на гострий біль і відчуття тиснення в ділянці серця, задишку, почуття тривоги і напруження. Об’єктивно: акроціаноз, здуття вен шиї, блідість шкіри, гіпотонія, тахікардія. Аускультативно – послаблення серцевих тонів. На ЕКГ – значне зменшення електричної активності серця (низький вольтаж, зниження зубця Р і комплексу QRS-T). Який попередній діагноз?

A. Синдром верхньої порожнистої вени

B. Інфаркт міокарда

C. Приступ стенокардії

D. * Тампонада серця

E. Підгостра форма тромбемболії легеневої артерії

35. Хвора С., 38 років, перенесла струмектомію з приводу фолікулярної карциноми щитоподібної залози T3N0M0. Через 4 роки зафіксовано підвищення вмісту в крові тироглобуліну. При скануванні 131J виявлені безсимптомні метастази у тілах Th5 і Th9. Який метод лікування є оптимальним в даному випадку?

A. Хірургічне видалення вогнищ із заміщенням порожнин «кістковим цементом»

B. Системна паліативна поліхіміотерапія

C. Дистанційна гамма-терапія

D. * Радіойодтерапія

E. Симптоматичне лікування

36. Хворий, 65 років, скаржиться на порушення ковтання, схуднення. Хворіє протягом 6 міс. Захворювання почалось із затримки твердої їжі. Вимушений запивати рідиною. В останні 2 тижні з трудом проходить вода. За результатами інструментального обстеження встановлений діагноз раку нижньо-грудного відділу стравоходу T4N1M1. Яка операція показана в даному випадку?

A. Фундоплікація за Ніссеном

B. Обхідний езофаго-гастроанастомоз

C. Операція Льюіса

D. * Гастростомія

E. Езофагостомія

37. Хворий 67 років, якого госпіталізували з діагнозом кишкової непрохідності, скаржиться на схуднення (12 кг за 2 міс), кволість, періодичну появу крові в калі. Про яку причину непрохідності перш за все слід подумати хірургу?

A. Злукова хвороба

B. Неспецифічний виразковий коліт

C. Копроліти

D. * Пухлина кишечника

E. Глисна інвазія

38. Хворого 57 років госпіталізовано в невідкладному порядку зі скаргами на утруднене дихання. Хворіє 6 місяців, коли з’явився біль в горлі, охриплість, змінився тембр голосу. Схуд на 7 кг. Об’єктивно: хворий у вимушеному сидячому положенні, ціаноз шкіри обличчя. Дихання поверхневе, утруднене, частота 32 за 1 хв. Рs 106 за 1 хв. При непрямій ларингоскопії – пухлина вестибулярного відділу з переходом на голосові зв’язки. Голосова щілина звужена до 3 мм, складки ригідні, кровоточивість при інструментальній пальпації. Регіонарні лімфовузли не збільшені. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

A. * Стеноз гортані

B. Інфікування

C. Гортанно-стравохідна нориця

D. Параліч голосових зв’язок

E. Кровотеча

39. У хворого Т., 52 років, який 1 рік тому отримав хіміо-променеве лікування з приводу неходжкінської лімфоми, поступово з’явилися задишка, спочатку при навантаженні а потім у спокої, періодичний кашель, загальна слабість. Кілька днів тому з’явилася гарячка до 37,7-38 С. Об’єктивно: загальний стан середньої важкості. Шкіра бліда, акроціаноз. Дихання поверхневе, ЧДР-28 за 1 хв. Ps 98 за 1 хв. Права половина грудної клітки відстає в акті дихання. Аускультативно справа дихання відсутнє, зліва – поодинокі сухі хрипи. Перкуторно зліва – ясний легеневий звук, справа – тупий. Яке ускладнення найімовірніше розвинулося у пацієнта?

A. Пневмоторакс

B. * Гідроторакс

C. Тромбемболія правої легеневої артерії

D. Інфаркт-пневмонія

E. Ателектаз

40. Пацієнт, 70 років, скаржиться на значне утруднення дихання. З анамнезу: курець із 30-річним стажем, за останні 6 місяців з’явилась захриплість. Об’єктивно: хворий займає вимушене сидяче положення. Шкірні покриви бліді, акроціаноз. Дихання поверхневе, свистяче, ЧДР – 32 за 1 хв. , Ps 102 за 1 хв, ниткоподібний. АТ 90/ 60 мм рт. ст. Яке лікування необхідно провести на першому етапі?

A. Дистанційна гамма-терапія крупним фракціонуванням дози

B. Інтенсивна поліхіміотерапія

C. Ларингектомія

D. * Трахеостомія

E. Тактика лікування визначиться після біопсії пухлини при ларингоскопії

41. У хворого Д., 69 років, після резекції шлунка з приводу раку через 3 роки при УЗД виявлені метастатичні вузли у воротах печінки. Яке ускладнення з найбільшою вірогідністю може виникнути при збільшенні розмірів метастатичних вузлів?

A. Гепато-лієнальний синдром.

B. Асцит

C. * Механічна жовтяниця

D. Холецисто-панкреатит

E. Цироз печінки

42. Хворому З., 56 років, у невідкладному порядку розпочато операцію з приводу перфорації порожнистого органа черевної порожнини. При ревізії виявлено пухлину сліпої кишки до 10 смв діаметрі з перфоративним отвором 1,5 см. В правій здухвинній ямці помірна кількість рідкого калу і фібринозно-гнійного випоту. Який оптимальний об’єм операції?

A. * Правостороння геміколектомія

B. Резекція сліпої кишки з анастомозом

C. Зашивання перфоративного отвору з оментопексією

D. Резекція ураженої ділянки кишки і виведення ілео- та трансверзостом

E. Зашивання перфоративного отвору з обхідним ілеотрансверзоанастомозом

43. Хвора К., 30 років, поступила в онкогінекологічне відділення з профузною матковою кровотечею. Кровотеча припинилась після діагностичного вишкрібання. З анамнезу: статеве життя з 19 років, двоє пологів. Між нормальними пологами був самовільний викидень на 18 тижні вагітності. Останні пологи - 3 місяці тому. Хворіє протягом 1 місяця, коли з’явились кров’янисті виділення, які періодично припинялись. Об’єктивно: Т – 37,6 С. Живіт м’який, болісний в нижніх відділах. При огляді в дзеркалах – кров’янисті виділення з цервікального каналу. Матка збільшена до 12 тижнів вагітності, тістуватої консистенції. Параметрії вільні, додатки – без особливостей. Цитологічне дослідження виявило в зіскобі клітини Лангханса і синтиціальні елементи. Який клінічний діагноз?

A. * Хоріонепітеліома матки

B. Рак ендометрію

C. Поліп цервікального каналу

D. Рак шийки матки

E. Мимовільний викидень

44. Хвора П., 40 років, три роки тому отримала комплексне лікування з приводу раку лівої молочної залози T3N2M0. Місяць тому стан погіршився: з‘явились загальна слабість, задишка, періодичний кашель, епізодичне запаморочення. На R-грамі органів грудної порожнини виявлена вільна рідина до рівня IV ребра в лівій плевральній порожнині. При плевральній пункції евакуйовано 1500 мл рідини жовтого кольору з червоним відтінком. При цитологічному дослідженні виявлені клітини низькодиференційованої аденокарциноми. Який метод спеціального лікування буде основним в даному випадку?

A. Хірургічний

B. Променевий

C. * Цитостатичний

D. Гормональний

E. Фотодинамічна лазеротерапія

45. У хворого П., 63 років, перебіг раку легень ускладнився тампонадою серця. Призначено: інгаляція зволоженого кисню, інфузійна терапія із серцевими глікозидами, спазмолітиками і транквілізаторами. Який невідкладний захід необхідно виконати пацієнту?

A. * Пункція перикарда і евакуація рідини з його порожнини

B. Встановлення плевральних дренажів з боку ураження пухлиною

C. Променева терапія крупним фракціонуванням дози на пухлину і ділянку серця

D. Екстрена поліхіміотерапія

E. Трансторакальна пункція пухлини

46. Хворій М., 44 років, встановлений діагноз раку яєчників з метастазами у великому сальнику, дисемінацією по очеревині, асцитом. З якого спеціального методу слід розпочати лікування пацієнтки?

A. * Хірургічного

B. Променевого

C. Цитостатичного

D. Гормонального

E. Імунотерапії

47. Хворій Ч., 66 років, розпочато операцію з приводу раку підшлункової залози, ускладненого механічною жовтяницею (концентрація білірубіну в сироватці крові – 300 мкмоль/л). При ревізії органів черевної порожнини виявлено пухлинний утвір 5х4 см в головці підшлункової залози, рухомий. Жовчні протоки розширені (діаметр загальної жовчної протоки 2,5 см). Жовчний міхур розширений, переповнений жовчю. Який оптимальний варіант оперативного втручання?

A. Панкреатодуоденальна резекція

B. Резекція головки підшлункової залози

C. * Обхідний холецистоентероанастомоз

D. Зовнішня гепатикостомія

E. Обхідний гастроентероанастомоз

48. 55-річний пацієнт з дрібноклітинним раком легень госпіталізований в онкологічне відділення з підозрою на стиснення спинного мозку. При фізикальному обстеженні він повідомив про відчуття затерплості і поколювання в пальцях рук і ніг. Який з перелічених цитостатиків може викликати ці симптоми?

A. * Вінкристин

B. Цисплатин

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...