Главная Обратная связь

Дисциплины:


Конфліктна інтерпретація проблеми класів в науковій думці (т.систка теорія класів, теорія конфлікту)СЛОВНИК

Соціальний клас — широка верства суспільства, що має певний спільний економічний, культурний, чи політичний статус; великі групи людей, чия позиція в суспільстві визначається через їх економічний (господарський) стан. Поняття клас – є одним з центральних в суспільствознавства в XIX-ХХ т..

Конфлі́кт (від лат. Conflictus) — зіткнення або боротьба, ворожі стосунки. Конфліктні ситуації вивчає конфліктологія.

Конфлікт — ситуація, в якій кожна зі сторін намагається зайняти позицію несумісну з інтересами іншої сторони.

Конфліктувати можуть громадські групи, групи тварин, окремі особистості і особини у тваринному світі, технічні системи.

Суспільно-економічна формація (від лат. Formatio-освіта, вид) це історичний тип суспільства, що характеризується певним станом продуктивних сил, виробничих відносин і визначених ними надбудовних форм. «Спосіб виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний і духовнийпроцеси життя взагалі»

1)Хто відкрив двоїстий характер праці:

a) Макс Вебер;

b) Ю.А.Левада;

c) К.Маркс;

d) Л. Козер.

Відповідь: 1-С

Ключем до розуміння марксової теорії класового розподілу суспільства є відкриття К.Маркса, яке він сам вважав своїм головним досягненням – двоїстий характер праці, найбільш таємниче явище, не розгадане протягом двох тисячоріч: як конкретної праці, описуваної техніко-технологічним змістом, і абстрактної – описуваної ступенем і способом витрати робочої сили. Ось тут і є велике таїнство соціального розчленовування людей

2) Ким була розкрита природа класів:

a) Ф.Енгельсом

b) Франсуа Гізо

c) Клод Сен-Симоном

d) Карл Марксом

Відповідь: 2-D

К.Марксом була розкрита природа класів.

3) Скільки формацій виділив Маркс, що представляють поступальні ступені в розвитку людського суспільства:

a) 4

b) 5

c) 8

d) 2

Відповідь: 3-B

Маркс виділив п’ять формацій, що представляють поступальні ступені в розвитку людського суспільства: первіснообщинний, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну і комуністичну, першою фазою якої є соціалізм.

4)Яка з формацій повертає людей до первісного рівності, але на більш високій матеріальній основі:

a) комуністична формація;

b) капіталістична;

c) первіснообщинна;

d) рабовласницьку.

Відповідь: 4-А

Завершує історію комуністична формація, яка повертає людей до первісного рівності, але на більш високій матеріальній основі.

 

Тема 7

Соціогрупова структура організацій і особливості її дослідження

Інтеграція – згуртованість членів організації задля підвищення ефективності колективних дій.1)У якому виді керівництва переважають акценти на традицію, усталений порядок:

a) Утилітаризм;

b) Координація;

c) Демократична харизма;

d) Формалізм.

Відповідь: 1-D

Формалізм, який може бути як авторитарним, так і інтегративним. У цілому тут переважають акценти на традицію, усталений порядок, орієнтація на букву інструкцій, наказів, команд і розпоряджень, ритуалізм дій.

2)Який тип керівництва розглядає організацію як інструмент історичної творчості, а діяльність її членів – як покликання:

a) Утилітаризм;

b) Координація;

c) Демократична харизма;

d) Формалізм;

Відповідь: 2-С

Демократична харизма

3) Який тип керівництва характеризується індивідуальним підходом до виконавців:

a) Координація;

b) Утилітаризм;

c) Демократична харизма;

d) Формалізм.

Відповідь: 3-B

Утилітаризм як тип керівництва характеризується індивідуальним підходом до виконавців, суміщенні примусу і заохочення, прагненні поєднати індивідуальні і загальні інтереси.

4) Особливим різновидом якого типу управління є промислова бюрократія:

a) Координація;

b) Утилітаризм;

c) Демократична харизма;

d) Формалізм;

Відповідь: 4-А

Тема 8

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...