Главная Обратная связь

Дисциплины:


Запомнiце напiсанне iншамоўных слоў! 

 

Было Павiнна быць Значэнне слова
альме́ альмэ́ вучоная жанчына; на Усходзе, асаблiва ў Егiпце, спявачка цi танцоўшчыца, асобае саслоўе, якое пацяшае гасцей у дамах багатых асобаў
брэве́i брэвэ́* брэвэ́ грамата Папы Рымскага з лаканiчнымi распараджэннямi па другасных царкоўных пытаннях
бурыме́i бурымэ́ бурымэ́ верш на зададзеныя рыфмы
галифе́ i галифэ́ галiфэ́ штаны, якiя аблягаюць каленi i расшыраюцца угору
глясе́ i глясэ́ глясэ́ замарожаны ( кава глясэ – чорная кава з марожаным); тонкая шаўковая блiскучая тканiна
дэкальце́ i дэкальтэ́ дэкальтэ́ глыбокi выраз у верхняй частцы жаночага адзення
каберне́ i кабернэ́ кабернэ́ гатунак вiнаграду, а таксама чырвонае вiно з такога вiнаграду
кайне́ i кайнэ́ кайнэ́ агульнанародная мова, што ўзнiкла на основе якога-н, пашыранага дыялекту або некалькiх дыялектаў, якiя дамiнуюць эканамiчна и палiтычна
камiкадзе́ камiкадзэ́ лётчык-смяротнiк у японскай армii, якi гiнуў разам з самалётам, што атакаваў цэль; самаахвярны фанатык-смяротнiк
канапе́ i канапэ́ канапэ́ маленькi бутэрброд на драўлянай цi пластмасавай палачцы
кансаме́ кансамэ́ моцны булён з мяса (дзiчыны )
кафе́ i кафэ́ кафэ́ў невялiкi рэстаран, дзе прадаюць каву, гарбату, закускi, прахаладжальныя напоi

 

 

 

*Тут и далей прыводзяцца два варыянты напiсання аднаго i таго ж слова, якiя зафiксаваны ў слоўнiках и сустракаюцца ў СМI. – Аўт.

 

 

- 10 -

 

кашне́ и кашнэ́ кашнэ́ вузкi шалiк на шыю
купе́ и купэ́ купэ́ асобнае аддзяленне для некалькiх пасажыраў у вагоне
люфтвафе́ люфтвафэ́ ваенна-паветраныя сiлы
макраме́ и макрамэ́ макрамэ́ вiд дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва; вырабы, створаныя ў тэхнiцы вузялковага ручнога пляцення
медрэсе́ и медрэсэ́ медрэсэ́ навучальная рэлiгiйная ўстанова ў мусульман
мулiне́ и мулiнэ́ мулiнэ́ баваўняныя або вiскозныя каляровыя нiткi для вышывання
партмане́ партманэ́ невялiкi кашалёк для грошай
пенсне́ и пенснэ́ пенснэ́ акуляры без дужак, якiя трымаюцца на пераноссi пры дапамозе спружыны
плiсе́и плiсэ́ плiсэ́ дробныя паралельныя складкi на матэрыяле ( тканiне ), зробленыя шляхам спецыяльная апрацоўкi; адзенне з такiмi складкамi
рэзюме́ i рэзюмэ́ рэзюмэ́ кароткi выклад сутнасцi кнiгi, артыкула, прамовы; кароткая характарыстыка працоўнай дзейнасцi i асабiстых якасцей спецыялiста, якая складаецца iм самiм для прадастаўлення патэнцыяльнаму работадаўцу
рэнаме́ i рэнамэ́ рэнамэ́ меркаванне, якое ўсталявалася пра каго-н, што-н. (звычайна прыхiльнае)
сакэ саке́ нацыянальны японскi моцны алкагольны напiтак ( рысавая гарэлка )
турне́ i турнэ́ турнэ́ падарожжа ( звычайна па кругавым маршруце ); паездка артыстаў на гастролi, спартсменаў – на выступленнi
фрыкасе́ i фрыкасэ́ фрыкасэ́ нарэзанае дробнымi кавалачкамi смажанае або варанае мяса ў соусе
шымпанзе́i шымпанзэ́ шымпанзэ́ чалавекападобная малпа, якая жыве ў лясах трапiчнай Афрыкi
эсе́ i эсэ́ эсэ ́ нарыс, публiцыстычны эцюд, якi трактуе лiтаратурныя, фiласофскiя, сацыяльныя праблемы ў вольнай форме

- 11 -Заданне 4. Пазначце, як змянiлася правiла напiсання лiтар э, е у новай рэдакцыi « Правiл беларускай арфаграфii i пунктуацыi»

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

Заданне 5.Запiшыце уласныя назоунiкi у адпаведнасцi з новымi ар -

фаграфiчнымi правiламi.

Было Павiнна быць Было Павiнна быць
Арджанi – кiдзе   Мбабане  
Геаргадзе   Морзе  
Гейне   Сан - Хасе  
Джузэпе   Сан – Таме  
Думбадзе   Туапсе  
Душанбе   Фрунзе  
Зiмбабве   Хасе i Хасэ  
Кiкабiдзе   Хуанхе i Хуанхэ  
Лiлонгве   Эйве  

 

Заданне 6.Запiшыце словы i словазлучэннi па-беларуску у адпавед –

насцi з вашым мауленчым чуццём. Праверце напiсанне з адказамi.

Напiсанне у рускай мове Напiсанне у беларускай мове
Очередной экземпляр  
Именной маузер  
Известный экстрасенс  
Умные сенбернары  

-12-

 

сенсо́рный  
прошлогодний пленэ́р  
государственный экзамен  
экземотозное состояние  
экзекуция  
майонез «Оливковый»  
менеджмент  
скоростной интернет  
бестселлер девятнадцатого века  
панельный дом  
солдатская шинель  
длинный тунель  
придорожный сервис  
новеллы Мериме  
воротничок плиссе  
купейный вагон  
веб-дизайнер  
кемпинговый  

 

Заданне 7.Падкрэслiце правiльны варыянт напiсання выдзеленых слоў i патлумачце яго.

1. Штаны, якiя аблягаюць каленi i расшыраюцца ўгору, - галiфэ́ цi галiфе́?

2. Шырокi пругкi пояс для сцягвання талii – гарсе́т цi гарсэ́т?

3. У iнфарматыцы: праграма, якая кiруе работай перыферыйнага абсталявання ( прынтара, сканера), - дра́йвер цi дра́йвэр?

4. Акуляры без дужак, якiя трымаюцца на пераноссi пры дапамозе спружыны, - пенснэ́ цi пенсне́?

5. Амаль вертыкальнае знiжэнне самалёта на вялiкай хуткасцi, пiкiраванне – пiкэ́ цi пiке́?

6. Асобны прадмет з рада аднародных прадметаў, асобная адзiнка чаго – небудзь – экземпля́р цi экзэмпля́р?

 

- 13 -

7. Цялеснае пакаранне - экзеку́цыя цi экзэку́цыя?

8. Верш на зададзеныя рыфмы – бурымэ́ цi бурыме́ ?

9. Дзялок, прадпрымальнiк – бiзнесме́н цi бiзнесмэ́н?

10. Электрычнае прыстасаванне для аптычнага ўводу iнфармацыi ў памяць камп'ютара – ска́нер цi сканэ́р?

11. Кавалак тонкай празрыстай тканiны, прымацаваны да вянка або жаночага капелюша як частка шлюбнага ўбору, - ве́люм цi вэ́люм?

12. Драўляны або жалезабетонны брус, якi служыць падтрымкай для столi, падлогi – бе́лька цi бэ́лька?

13. Пiсьмовае абавязацельства заплацiць каму-небудзь пэўнаю суму грошай ва ўстаноўлены тэрмiн – ве́ксаль ци вэ́ксаль?

14. Вiдэакамера, падключаная да сеткi Iнтэрнэт, веб-ка́мера цi вэб-ка́мера?

15. Падлетак ( хлопчык або дзяўчынка ) у пераходным узросце – тыне́йджар цi тынэ́йджар?

 

 

Заданне 8.Устаўце прапушчаныя лiтары.

 

Верб..на, сл..нг, ан..ксiя, спартсм..н, п..ндзаль, дайв..р, в..рхал, дыспанс..рызацыя, жэл.., фанаб..рысты, эн..ргетычны, камiз..лька, камюнiк.., сурв..тка, пекiн..с, кангрэсм..н, н..ндза, мадэмуаз..ль, б..сцiць, брав..рка, баран..са, мiкс..р, iмп..т, с..рвiз, дуб..льты.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...