Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 8. Особи, які беруть участь у справі як учасники цивільного процесуКурс IV. Семестр VII.

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.

Тема 1. Предмет, метод, система цивільного процесуального права.

1. Надайте визначення поняття цивільного процесуального права.

2. Визначте предмет цивільного процесуального права.

1.Визначте методи цивільного процесуального права та надайте їм характеристику.

Література:1,37-39, 42,43

Тематика рефератів:

1.Цивільний процес: поняття, провадження, стадії.

2.Наука цивільного процесуального права.

Тема 2. Джерела цивільного процесуального права.

1. Що собою являють норми цивільного процесуального права.

2. Наведіть класифікацію норм цивільного процесуального права.

3. Охарактеризуйте джерела цивільного процесуального права.

1. Яким чином діють норми цивільного процесуального права у часі, просторі та за колом осіб.

Література: 1- 11, 37-39, 42,43

Тема 3. Способи захисту цивільних прав.

1. Визначіть форми захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій за законами України.

2.Охарактеризуйте права особи на захист її прав (неюрисдикційний та юрисдикційний захист права).

3.Що собою являє судова форма захисту цивільних прав і законних інтересів громадян та організацій.

Визначте систему судів загальної юрисдикції в Україні.

Література: 1- 11, 37-39, 42,43

Тема 4. Поняття принципів цивільного процесу, їх значення та система.

1. Наведіть ознаки та систему принципів цивільно - процесуального права.

2. Визначте зміст окремих принципів цивільно - процесуального права.

3. Класифікуйте принципи цивільно - процесуального права.

Література 1- 11, 26, 37-39, 42,43

Тематика рефератів:

1.Зміст окремих принципів цивільного процесуального права.

2.Поняття цивільного процесуального права.

Тема 5. Поняття та ознаки цивільних процесуальних правовідносин.

1. Які ви знаєте підстави виникнення, зміни та припиненняцивільних процесуальних правовідносин.

2. Визначте суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

3. Визначте об’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

Література: 1- 11, 26, 37-39, 42,43

Тематика рефератів:

1. Особи, які беруть участь у справі. Їх поняття та склад.

2. Зміст і об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

Тема 6. Цивільні процесуальні права іноземних громадян та осіб без громадянства. Судові доручення та рішення іноземних судів.

1. Визначте правовий статус іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб та держав.

2. Визначте та охарактеризуйте порядок провадження справ з іноземним елементом. Підготовка та розгляд справи.3. Як визнаються та виконуються рішення іноземних судів в Україні.

Література: 1- 11, 32-36, 37-39, 42,43

Змістовний модуль 2. Загальні положення цивільного процесу.

Тема 7. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільного процесу.

1. Визначте що таке склад суду.

2. Як здійснюються відводи суду та учасників процесу.

3. Хто такі народні засідателі і в яких випадках вони приймають участь в судових засіданнях.

4. Що означає цивільна юрисдикція суду.

Література:1- 6, 2-25,37-39, 42,43

Тематика рефератів:

1.Цивільна юрисдикція суду.

2.Особливий статус суду як суб’єкта цивільних процесуальних відносин.

Тема 8. Особи, які беруть участь у справі як учасники цивільного процесу.

1. Наведіть поняття, ознаки та правовий статус сторін.

2. Що означає поняття процесуальна співучасть, процесуальне правонаступництво.

3. Хто такітреті особи в цивільному процесі та представники.

Література: 1- 11, 37-39, 42,43

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...