Главная Обратная связь

Дисциплины:


Змістовний модуль 1. Судовий розглядТема 1. Поняття і значення стадії судового розгляду цивільної справи.

1. Визначте порядок судового розгляду цивільної справи.

2. Судові виклики і повідомлення - надайте їм характеристику.

3. Охарактеризуйте стадії судового розгляду цивільних справ.

Література: 1,2,3, 6, 37-39, 42,43

Тема 2.Постанови суду першоїінстанції: поняття і види.

1. Визначіть види судових постанов (рішень).

2. Які вимоги пред’являються до рішень суду.

3. Яким вимогам повинні відповідати судові постанови.

Література: 1,2,3, 23, 25, 26, 30, 32-40, 42,43

Тематика рефератів:

1.Законна сила рішень суду.

2.Ухвали суду першої інстанції.

 

Змістовний модуль 2. Непозовне провадження.

Тема 3. Заочний розгляд цивільних справ.

1. Визначіть загальні положення та порядок проведення заочного розгляду.

2. Визначіть форму і зміст заочного рішення.

3. Який існує порядок перегляду заочного рішення.

Література:1,2,3, 6, 37-39, 42,43

Тема 4. Наказне провадження.

1. Що таке наказне провадження.

2. Який встановлено порядок розгляду справ у порядку наказного провадження.

3. Визначіть підстави скасування судового наказу

Література:1,2,3, 6, 37-39, 42,43

Змістовний модуль 3. Окреме провадження.

Тема 5. Загальні положення окремого провадження.

1. Визначіть порядок розгляду справ в окремому провадженні.

2. Які особи беруть участь в окремому провадженні.

Література: 1,2,3, 6, 37-39, 42,43

Тематика рефератів:

1. Поділ справ окремого провадження за критеріями.

Тема 6. Провадження, пов’язані з дієздатністю та правоздатністю фізичних осіб.

1. Визначте порядок розгляду судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи та про визнання фізичної особи недієздатною.

2. Яким чином надається неповнолітній особі повна цивільна дієздатність.

3. Визначіть порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

Література: 1,2,3, 6, 19, 37-39, 42,43

Тематика рефератів:

1. Розгляд справ окремого провадження – надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Тема 7. Порядок розгляду судом справ про усиновлення.

1. Зазначте загальні питання усиновлення дитини.

2. Охарактеризуйте процедуру розгляду заяв про усиновлення дитини.

Література: 1,2,3, 6, 19, 37-39, 42,43

Тема 8. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

1. Яким чином суд встановлює судом факти, що мають юридичне значення.

2. Визначіть особливості розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Література: 1,2,3, 6, 19, 37-39, 42,43Тема 9. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника або векселі.

1. Які існують підстави звернення до суду з позовом провідновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника або векселі.

2. Визначіть стадії розгляду справ в суді окремим провадженням.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

Тема 10. Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

1. Визначіть порядок подання заяви до суду про передачубезхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

2. Який встановлено порядок розгляду справ судом про передачубезхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

Література: 1,2,3, 6, 19,37-39, 42,43

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...