Главная Обратная связь

Дисциплины:


б) Проти годинникової стрілки 

8А19 Котушка з кількістю витків w = 1000 рівномірно намотана на феромагнітному осерді з розмірами R1 = 8 см; R2 = 12 см; h = 15 см. Значення магнітного потоку в осерді Ф = 0,025 Вб, магнітна проникність μ = 2080. Струм в котушці дорівнює:

 

г) І = 1 А;

.

 

 

8А20 На тороїдне осердя кругового перерізу рівномірно намотана обмотка w = 2000 витків. По обмотці протікає струм І = 0,1 А. Розміри осердя: R1 = 9см, R2 = 11 см. Магнітна проникність μ = 1000. Значення магнітного потоку в осерді дорівнює:

 

а) Ф = 4π • 10 -5 Вб;

.

 

8А21 Котушка рівномірно намотана на феромагнітному осерді з розмірами R1 = 8см, R2=12см, h=15см. Магнітний потік в осерді

Ф = 48 мВб створюється намагнічуючою силою F = 1000 А. Визначити магнітну проникність осердя μ.

 

д) μ = 4000.

 

8А22 Котушка, щільно намотана на тороїдному осерді круглого перетину, має w = 200 витків. Розміри осердя R1=10см, R2 = 20см, μ = 800. Визначити максимальне значення магнітної індукції всередині осердя, якщо струм в котушці дорівнює 1 А.

 

г) Вm = ;

 

8А23 На стальне кільце, середня довжина якого l = 120 см, намотано дві обмотки: w1= 100 витків і w 2 = 500 витків (рис. а). Відомий струм другої обмотки I2=2 А і крива намагнічення осердя (рис. б). Нехтуючи розсіюванням, визначити струм першої обмотки, який забезпечив би в осерді індукцію В0 = 1,2 Тл. Напрями струмів вказані стрілками.

 

в) І1 31 А;   .    

а) б)

 

 

8А24 На стальне кільце, середня довжина якого lС = 120 см, намотано дві обмотки: w 1 = 100 витків і w 2 = 500 витків. Відомий струм другої обмотки I2 = 2 А і крива намагнічення осердя (рис. б). Нехтуючи розсіюванням, визначити струм першої обмотки, який забезпечив би в осерді індукцію В = 1,2 Тл. Напрями струмів вказані стрілками.

б) І1 11 А;  

8А25 Довжина стальної частини осердя lс = 138см; повітряний проміжок δ = 0,1 мм. Крива намагнічення матеріалу осердя показана на рис. б. Нехтуючи розсіюванням, визначити намагнічуючу силу F обмотки, яка створила б в повітряному проміжку індукцію В0 = 1 Тл.

г) F 1460 А;  

а) б)

 

8А26 Довжина стальної частини осердя lс = 138см, повітряний проміжок δ = 0,1 мм, число витків котушки w = 400(мал. а). Крива намагнічення матеріалу осердя показана на мал. б. Нехтуючи розсіюванням, визначити струм в котушці I, при якому індукція в повітряному проміжку В0 = 1 Тл.а) І 3,7 А;  

а) б)

 

8А27 Котушка, щільно намотана на тороїдне осердя (див. рис.), має 200 витків. Розміри осердя R1 = 10 см, R2 = 20 см, магнітна проникність μа = 800μ0. Визначити максимальне значення магнітної індукції в осерді, якщо струм в котушці дорівнює 1 А.

 

д) 0,32 Тл.

 

 

8А28 Котушка, щільно намотана на тороїдне осердя (див. рис.), має 200 витків. Розміри осердя R1 = 10 см, R2 = 20 см, магнітна проникність μа = 1000μ0. Визначити мінімальне значення магнітної індукції в осерді, якщо струм в котушці дорівнює 1 А.

 

а) 0,2 Тл;

 

8А29 Котушка, щільно намотана на тороїдне осердя (див. рис.), має 100 витків. Розміри осердя R1 = 10 см, R2 = 20 см. Визначити максимальне значення напруженості магнітного поля в осерді, якщо струм в котушці дорівнює 1 А.

 

б) 159 А/м;

 

8А30 Котушка, щільно намотана на тороїдне осердя (див. рис.), має 200 витків. Розміри осердя R1 = 10 см, R2 = 20 см. Визначити мінімальне значення напруженості магнітного поля в осерді, якщо струм в котушці дорівнює 2 А.

в) 318 А/м;

 

8А31Котушка, щільно намотана на тороїдне осердя (див. рис.), має 1000 витків. Розміри осердя R1 = 10 см, R2 =12 см, магнітна проникність μа = 1000μ0. Визначити магнітний потік в осерді, якщо струм в котушці дорівнює 0,1 А.

 

г) 5,7·10-5 Вб;

.

 

8А32 На тороїдному осерді з трансформаторної сталі, криву намагнічення якої зображено на рис., намотана обмотка з числом витків w = 500. Знайти струм в обмотці, необхідний для створення магнітного потоку 1,2·10-4 Вб, якщо відомі геометричні розмі­ри тороїда: R1 = 24 мм, R2 = 36 мм, h = 10 мм.

в) 0,377 А;

8А33 На тороїдному осерді з трансформаторної ста­лі (див. рис.) намотана обмотка з числом витків w = 500. Струм в обмотці І = 0.377А. Знайти магнітний потік тороїда, якщо його геометричні розміри R1 = 24 мм, R2 = 36 мм, h = 10 мм.

а) 1,2·10-4 Вб;  

 

8А34 На тороїдному осерді з трансформаторної сталі з повітряним проміжком δ (див. рис.) намотана обмотка з числом витків w = 500. Знайти струм в обмотці, необхідний для створення в осерді магнітного потоку 1,2·10-4 Вб, якщо ге­ометричні розміри осердя R1 = 24 мм, R2 = 36 мм, h = 10 мм, δ = 0,5 мм,а крива намагнічення сталі зображена на рисунку.

в) 1,177 А; .  

 

8А35 На тороїдному осерді з трансформаторної сталі з повітряним проміжком δ (див. рис.) намотана обмотка з числом витків w = 500. Знайти магнітний потік магнітопроводу, утворений струмом в обмотці І = 1,177 А, якщо відомі геометричні розміри осердя: R1 = 24 мм, R2 = 36 мм, h = 10 мм, δ = 0,5 мм.

  г) 1,2·10 4 Вб;  

 

8А36 На стальному осерді, зображеному на рис., намотана обмот­ка з числом витків w= 100, по якій проходить струм

І = 5,1 А. Знайти магнітний потік осердя, якщо відомі геометричні розміри осердя: l1 = 15 см, l2 = 18 см, S1 = 1,43 см2, S2 = 1 см 2, а крива намагнічення зображена на рисунку.

  в) 10 4 Вб;  

 

8А37 На стальному осерді, з кривою намагнічення заданою на рисунку, намотана обмотка з числом витків w= 100. Знайти струм в обмотці, необхідний для створення в осерді магнітного потоку 10 4 Вб, якщо геометричні розміри магнітопроводу такі: l1 = 10 см, S1 = 1,34 см2, l2 = 12 см, S2 = 1 см2.

  б) 3,4 А;    

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...