Главная Обратная связь

Дисциплины:


Органи управління, які здійснюють безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦЗСистема моніторингу НС: завдання, структура та характеристика.

Моніторинг – це засіб забезпечення систематичного спостереження та контролю за об’єктами, процесами і системами захисту, прогнозу зон та наслідків НС, стану впровадження превентивних заходів, щодо зменшення їх масштабів, збирання, обробка та збереження зазначеної інформації.

Основні складові моніторингу:

1) прогноз вихідних подій

2) сейсмічні спостереження та прогноз землетрусів

3) екологічний моніторинг

4) соціально-гігієнічний та санітарно-епідеміологічний моніторинг

5) моніторинг стану технічних об’єктів

6) моніторинг зовнішніх факторів

Види моніторингу:

1) загальний моніторинг

2) кризовий – більш інтенсивні спостереження за спеціальними програмами

3) фоновий – багаторічні комплексні дослідження (у спеціально-визначених природоохоронних зонах для наукового обґрунтування будівництва об’єктів).

Загальна модель системи моніторингу:

1. Об’єкти моніторингу:

- природні

- техногенні

- соціальні

- ресурси

2. Інформаційна система:

- програми

- апарати

3. Організаційна структура:

- органи управління

- ієрархія служб

- пости, станції спостереження

Рівні забезпечення моніторингу:

- об’єктовий (локальний)

- місцевий (на рівні міст, районів)

- регіональний

- національний (державний)

- глобальний

Органи управління, які здійснюють безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦЗ.

Безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦЗ покладається на штаб ЦЗ об’єкта, а також на штатних працівників ЦЗ підприємств, установ і організацій. На об'єктах, в залежності від чисельності робітників і службовців і відповідної матеріальної бази, створюються аварійно-рятувальні служби ЦЗ і об’єктові формування ЦЗ, які у свою чергу поділяються на формування служб ЦЗ і формування загального призначення.

Завдання, функції та повноваження штабу ЦЗ суб’єкта господарської діяльності (підприємства) визначаються у відповідності з діючими нормативно-правовими актами з питань ЦЗ, захисту населення і територій від НС. Функціональні обов’язки штатних працівників ЦЗ підприємства, установи або організації визначаються начальником ЦЗ суб’єкта господарської діяльності.

Штаб ЦЗ:

розробляє плани дій у НС, розвитку і вдосконалення ЦЗ підприємства (установи або організації);

розробляє і втілює в життя заходи щодо захисту працівників і населення, що мешкає у відомчому житловому фонді, від наслідків НС;

розробляє і подає пропозиції щодо фінансового, матеріально-технічного та транспортного забезпечення заходів ЦЗ в умовах НС;

відповідає за постійну готовність систем управління, оповіщення і зв’язку, сил і засобів ЦЗ до дій в умовах НС;контролює та забезпечує своєчасне і повне інформування працівників та населення на прилеглій території при загрозі або виникненні НС;

веде облік і звітність з питань ЦЗ за суб’єкт господарської діяльності;

формує об’єми заявок на матеріально-технічні засоби та здійснює контроль за їх накопиченням і збереженням;

організовує підготовку керівного складу, органів управління і сил ЦЗ, працівників до дій в умовах НС;

організовує контроль за підтримкою в готовності систем попередження і аналізу можливої обстановки на підприємстві, в установі або організації;

готовить проекти рішень Начальника ЦЗ, пропозиції, накази та розпорядження з питань ЦЗ і НС.

Штаб ЦЗ об’єкта очолює начальник штабу. Посада начальника штабу може бути штатною або за сумісництвом. Начальник штабу є заступником начальника ЦЗ суб’єкта господарської діяльності.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...