Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми класифікації земельного фонду України за цільовим призначеннямПрийнято вваж , що ОЧ ЗП містить пр. інст. Призн пр. інст. окр. Катег зем

Поділ зем на катег за осн ціл призн є інструм регул їх використання, оск згідно із зем з-вом зем ділянка може використ власн і користав за ціл призн. Трив час практика застос з-ва склад по-різному. Більшості катег земель і викор їх в межах ціл признач даної катег зем пов здійсн викл за ціл призначенням, проте особл уваги потр с/г та оборони.

Поняття основне ціл призначення (наказ від 15.11.10 №85 «Про затв класиф видів ціл призначення земель» - визнач, що метою є використання даної класиф для забезпечення обліку зем ділянок за видами цілями ціл признач в ДЗК, а також формування звітності із зем ресурсів. Даний класифік не може використовуватися для оцінки того, чи цільовим є певний вид використання зем діл чи ні. Для цього слід викор викл полож ЗКУ (ч.5 ст 20 Полож про пр. режим відпов кат зем) Крім, поділ зем на катег за критерієм ціл признач не завжди відповідає дійсн. В багатьох випадках зем діл віднос до певн катег не за їх цільовим призначенням, а напр. за суб використання – землі транспорту, оборони, або критер використ територ розміщ – зем громад та житл забудови. До зем жит – зем діл у межах нас пунктів, на яких розміщ громад буд та ін. спор громад користав, але нема поясн у пр. доктр відмінностей у пр. режимі зем діл для розміщ житл забуд у межах і за межами насел пунктів, що б виправдало відпов зем ділянки по різним категор земель. На думку Носіка, поділ зем на чітко визнач к-ть категорій з оосбл пр. режимом для кожної з них створ реал перешкоди у здійсн громад та юр ос субєктив зем прав, тому пр. режим має визначатися на основі планування територій з урахув вимог чинного з-ва щодо формування нац. екологічної мережі. Існуюча класиф не охопл всіх земель, поза межами залиш землі аг користування населен пунктів, не знайшли відобр землі культового (церковного) фонду, космічн забезп, д матер резерву, водно-болотних угідь та торф фонду, також род кор копал, мисл фонду, підвищ еколог небезпеки тощо. Тому навряд можна вваж задовільним, що ці зем віднос до зе ін. признач. С-ма законод обмеж може допов обмеж, встан планув документ, зок зонування. Засоби планування – зонувань, є альтернативою принципу встановлення цільового призначення земель, який є несумісним з умовами ринкової економіки і повноваж власника розпор власною зем ділянкою. Існуючий поділ зем на катег вже не відповідає реаліям сьогодення і потребує перегляду; необ-ть перегляду зумовлена:

- Перешкодж раціонал використанню земель, коли рац-ть вимагає використав зем діл комплексно за кількома призначеннями;

- Зміна ціл призн ЗД є вкрай обтяжл і здійсн в ручному режимі, що обмежує можливості використання земель в економіці- Поділ на категорії є логічно непослідовним

- Пр. режими окр. Категорій земель не наповн реал норматив змістом. З-ць, проголос правио, за яким землі викор викл за ціл призначенням (ст..91-96 Зк) взяв на себе обов охопити переліком катег земель увесь земельний фонд укр. І детально врегул при режим кожної з категорій; ця задача не виконана на сьогодні. Мірош – задача взагалі нереальна. Необхідно створити всеох поділ земель на катег, що охопив би б-я можливі види цільового призначення буде дуже важко, а головне – неможливо.

Через нечіткість пр. режиму різних катег земель неодноманітн є практика застосув полож з-ва, щ оперують терміном ціл призн. Гсуди виход із того, що викор ЗД зп ціл призн, це викор зем діл з дотриманням вимог, що с тавляться відпов до катег земель, а передб договором викор спірної зем ділянки не є її цільовим призначеннм, а лише умовами її використання відповідно до договору оренди. Значно ширше розуміють термін ЦП контролюючі органи при наклад стягн (ст. 53 КУпАП), виход із того, що ЦП охопл б-я вимоги щодо використання земель, а також, що випл із належності зкем діл до певн катег зем, полож дог, землевпор та містобуд док-ї. Певну ясн внесло доповнення ст. 20 ч5 ЗК (зміни від 05.11.09) . Види викор зем діл в межах катег зем, крім с/г та оборони визнач власником або користувачем особисто в межах вимог… таким чином, перше із навед тлум отримало законод з акр і формул ч5 залиш далеким від досконалості. Невдалою є констр абз 2 ч 5 при консерви тлумач виход, що вид використання с/г признач визначач аж до перевед зем ділянки в ін катег.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...