Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми приватизації земельних ділянок із земель державної та комунальної власності (повна модель приватизації)Розділ 4 ЗК – право власності на землю набув у таких формах – приватизація зем діл; придбання зем діл на підставі цив-прав угод в тому числі на аукціонах; за набувальною давністю; перехід права власності на земельну ділянку разом із будівлею, спорудою; виділення в натурі власниками зем часток (паїв); розмежування земель держ і комун власноті, передачна земельних діл із держ власності у комун і навпаки.

 

Проблеми праватиз земель: відсутність на закон рівні визначення поняття приватизації із зазначенням всіх ознак; відсутність в єдиному законі, в ЗК чи спец законі виключного переліку окремих категорій осіб, які мають переважне право на отримання земельних ділянок. Ветерани війни (ЗУ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соц. статусу), громадяни, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (ЗУ), ветерани праці (ЗУ Про основні засади соц. Захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку); відсутність реалізації положень,закріплених у ч.1 ст.41 та ч.2 с. 42 ЗК щодо можливості приватиз зем діл житлово-будівельними (житловими) та гаражно-будівельними кооперативами об співвласників…..

Видів 6-8 моделей приватизації.

Проблема відсутності закріплення на рівні закону усіх стадій різних моделей приватиз зем діл з визначенням конкретних та реальних строків щодо розробки та проходження документів, надання висновків та прийняття рішень зацікавленими державними органами та органами місц самоврядування, перенесення меж зем діл в натуру на місцевість, строки виготовлення та держ реєстрації держ акту на право власності на зем діл (частково); відсутність на закон рівні чіткого переліку матеріалів та документів, що підтв розмір зем ділянки у відносинах реаліз права на приватиз зем діл громадянами У за спрощ моделлю, що гарантовано ч. 1, 2 ст. 118.

Проблеми приватизації зем діл із земель держ і комун власності із земель запасу.

 

Стадії приватизації

1) Подання клопотання громадянином У про приватиз зем діл певного цільового призначення (ст.121) та орієнтованого розміру. Новела – до клопотань подаються графічні матеріали і погодження землекористувача і висновки конкурсної комісії (фермерське господарство); викопіювання із містобудівної документації (не визначено процедура одержання цього документу, тому органи відмовляють від надання такої документації). Погодження землекористувача

відсутність законодавчо-врег ароцедури одержання граі матеріалів

2) надання дозволу органами М/С. ОМС працюють сесійно, а отже порущують місячний термін.

3) Розробка проекту землеустрою щодо відведення земельгої ділянки в процесі приватизації.

Громадянин має укласти угоду. Проблеми – укладання угоди здійснюється з порушенням умов, оскільки фактично зводиться до підписання громадянином заздалегідь підготовлених угоди, завдання на виконання робіт, календарного плану виконання робіт, протоколу погодження договірної ціни, кошторису на виконання робіт з розцінками, проставленими виконавцями.4) погоддження пректу емлеустрю щодо відведенн земельної ділянки

ч. 8 ст. 118 ЗК, ст. 186 -1, ПКМУ 23.12.2009 року № 1420

Погодження має бути зд у комісіях, які ств у районах, містах обл. значення, м.Києві та Севастополі.

Там де ком не ств, погодження проекту землеустрою зд окремо з кожним із органів: тер. органами ДКЗ, органами містобудування та архітектури, тер оргю мінприроди, Санепідем служби, органами культурної спадщини. Порядку такого погодження немає. Тільки МОНПС 5. 11.2004 № 434 видав порядок погодження природоох орг матеріалів щодо вилучення (викупу) надання зем ділянок.

Нещаконне встановлення плати за надання висновку про погодження проекту. Оплата від 80 до 250 грн. Призупинена ПКМУ № 1420, оскільки ухвалою окружного адм суду м. Києва 2 лютого 2010 року відкрито провадження в адм справі за позовом КМДА до КМУ про скасування ПКМУ № 1420. Розглянувши клопотання про забезпечення позову суд ухвалив зупинити дію цієї потанови.

5) Стадія Д ексертизи проекту землеустрою про відведення зем ділянки.

Проекти землеустрою особливо цінних земель (ч.1 ст. 150 ЗК), земель лісогосп призначення, земель водного, природоохоронного, рекреаційного, оздоровчого, історико-культурного призначення підлягають обовязковій експертизі проекти землеустрою

6) Розгляд у 2-тижневий термін органами приватизації погодженого проекту землеустрою та прийняття рішення:

- затв проекту землеустрою та передачу зем діл на п вл

- відмова

Порушення 2-тижневого терміну, оскільки ради працюють сесійно.

 

У зв’язку із запровадженням спрощеного та безоплатного оформлення правопосвічуюючих документів у проц приватизації, є 2 порядки оформлення та видачі гр-нам правопосвічуючх документів.

Повний порядок та спрощений, які застосовуються післ прийняття ріщення про приватизацію ЗД

 

Повний: оформлення всіх документів за власний рахунок громадянина (за перенесення меж зд, держ реєстрацію). Повний порядок поширюється на ведення ФГ, ОСГ за межами населених пунктів, дя інд дачного будівництва, для будівнийтва інд гаражів.

Правова основа повного порядку: ст .55,56 ЗУ "Про землеустрій", ЗУ "Про захист конституційних прав гр-н на землю", ПКМУ від 2.4.2004 року № 449, Тимчасовий порядок ведення Д реєстру земель 2.7.2003 № 174, інструкція ДКЗ від 4.9.99 № 43, Інструкця від 22.6.2009 № 325

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...