Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми припинення права власності на земельну ділянкуПроблеми припинення права власності – відсутність поняття припинення на законодавчому рівні; відсутність чітко визначених процедур; відсутність виключного переліку обставин, з настанням яких припиняється право власності на землю.

В юр доктрині, припинення права власності – як певний момент у часі, коли у одного припиняються,а у іншого виникає право власності; сукупність дій, з настанням яких у одного суб’єкта право власності припиняється, а у іншого – виникає.

3 групи юридичних процедур – 1 – ті обставини, коли право власності припиняється за особистим волевиявленням особи (добровільна відмова або настання фатальних подій); 2 – як санкція за правопорушення або невиконання обов’язку (148, 149, 145 ЗК); 3 – з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб (ЗУ Про відчуження земельних ділянок….17.11.2009; ЗУ 5.06.2009 р)

 

Проблеми розподілу і перерозподілу земель як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земель.

Ф-ія розподілу та перерозподілу – д-ть щодо надання зем діл, зміна цільового призначення. Форми розподілу та перерозподілу земель – приватизація; продаж (в тому числі – на зем аукціонах); передача на праві користування (в тому числі, на умовах аукціону); вилучення, викуп зем діл, зміна цільового призначення.

Проблема – повноваження органів м. самовр, органів вик влади щодо розподілу і перерозподілу земель в чинному ЗК врегульов на майбутнє, з урахування розмежування земель на землі держ і комун власності; до розмежування земель державної та комунальної власності існує колізія між повноваженнями місцевих рад щодо розпорядження землями у межах населених пунктів та повноваженням КМУ щодо укладення міжнародних договорів;

Відсутність на законодавчому рівні чітких процедур набуття та припинення прав на земельні ділянки із зазначенням реальних строків проходження усіх документів.

Неврегульованість на рівні закону окремих форм розподілу і перерозподілу земель в зонах відчуження та обов’язкового відселення. Підзаконні акти – підрозділ Мін з питань надзвич ситуацій….. – Держ департамент Адміністрація зони відчуження і безумовного (обов’язкового відселення). Ця Адміністрація відповідно до Положення, затв ПКМУ 11.08.2000 р. № 1263, уповноважена надавати в оренду зем діл у зоні відчуження….на тих територіях, з яких відселено жителів та припинена д-ть рад для цілей, визначених ЗУ Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внасл Чорноб катастрофи.

Зловживання посадових осіб при винесенні рішення щодо надання, вилучення, викупу зем діл.

Проблеми розподілу та перерозподілу земель. Перша форма – приватизація земель, друга форма – продаж земель державної та комунальної власності на земельних аукціонах, але з урахуванням обмежень та мораторію.

ЗУ «Про першочергові заходи про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких зак-их актів України».

Третя форма – надання ЗД у користування – оренда, емфітевзис, суперфіцій тощо у порядку проведення земельних аукціонів, так і без конкурентного надання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...