Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розробка та затвердження програм використання земельПроблемою зазначеної форми планування використання земель є відсутність до цього часу затвердженої на законодавчому рівні стратегії розвитку зем ресурсів і зем відносин. Водночас, розроблені проекти роками не приймаються. Так, у 2005-2006 р були розроблені і подані до ВР Проекти загальнодержавної програми використання та охорони земель – основний документ в частині ПВЗ, однак далі 1 читання з/п не просунувся і його не було прийнято.

Загальні засади висвітлені в документах:

Основні засади (стратегії) д еколог політики на період до 2020 року, затв. ЗУ 21.12.2010

Основні напрямки д політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення еколог безпеки, затв 05.03.1998 Пост ВРУ

Концепція д цільової програми роз-ку зем відн на період до 2020 р, схвалена 17.06.2009 № 743-р Розпорядженням КМУ

Передбачено найгостріші проблеми:

Незавершеність процесів реформування екол та правових відносин власності

Недосконалість системи д управління у сфері використання та охорони земель

Недосконалість зем з-ва та інфраструктури ринку земель

4) Д програма роз-ку внутрішнього вир-ва, затв. 12.09.2011 №1130 Пост КМУ

Розділ АПК, підрозділ Раціонал землекористування і підвищення родючості земель

5) Нац план дій з ОНПС на 2011-15 рр, затв розпорядженням КМУ 25.05.2011 №557

Планування територій та її складова – зонування земель

ЗК, ЗУ» Про регулювання містобудівної дія-ті» 17.02.2011, ЗУ Про генеральну схему планування територій У 07.02.2002 р, ЗУ Про архітектурну д-ть 20.05.1999 р, ЗУ Про комплексну реконструкцію кварталів, мікрорайонів застарілого житлового фонду 22.12.2006 р, ЗУ Про землеустрій

В теорії планування як функція регулюв зем відн – врегульвана норм права д-ть одв та омс, яка полягає у розробці, затвердженні та впровадженні містобудівної документації, відповідно до якої здійснюється забудова та ін. використання територій населених пунктів і прилеглих до них територій. Чинне з-во дозволяє визнач ПТ на 3 рівнях: нац., регіонал, місц.

Проблеми:

На законод рівні зміст поняття «планування і забуд тер», яке розкривається у ст. 2 ЗУ «Про регул містобуд дія-ті» підлягая корегуванню, оскільки включає в себе не лише певні види дія-ті держ орг. і омс, ю.о., ф.о, але й принципи планування і забудови територій як окрему функцію управління, зокрема ведедення містобудівного кадастру і контролю

Фактична відсутність схем планування окремих частин територій областей і районів

Переважна більшість ген планів населених пунктів розроблялися до 1991 року, з яких скориговано відповідно до чинного з-ва – менше 50% (за даними держземагенства)Складовою планування територій є зонування земель, яке здійснюється у межах нп; пробл – відсутність спец закону про зонування земель. Актуальність питання набуло у зв´язку з внесенням 19.03.2009 року (депутат Тарасюк) на розгляд ВР – проект ЗУ Про зонування земель №4238 (реєстр номер). Проект повернули суб´єкту ініціативи, однак дискусії серед науковців значно активізувалися. Надані аргументовані зауваження Головного наук-експертного управління ВР

Зонування забезп вдосконалення функц-планув структури і архітектурно-просторової композиції забудови м.Києва і розробляється з метою:

Регулювання забудови та створення сприятливих умов для життєдіяльн людини

Забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного х-еру

Запобігання надмір концентрації населення і О вир-ва

Зниження рівня забруднення НПС, охор та використання територій з особливим статусом, у тч ландшафтів, О іст-культ спадщини, земель с/г призначення і лісів

Схемою загального плану території міста визначаються функціональні зони та містобудівні умови і обмеження їх використання, житл забуд, гром, промисл, комун-складської, наук-виробн та ділов забудови, транспорту, вул. мережі, о інженер забезпечення, території спец призначення, тер зел насаджень загал користування та спец признач і ланд-рекреац забудови та О ПЗФ.

Функціональні зони на сьогодні розподіляються за х-ером та ступенем будівельного освоєння з визначення територій багато- та середньоповерхової житлової забудови – садибн, котеджн, комплекс реконструкцій

В межах функціональних зон визначається терит з певними обмеженнями їх використання, встановлена для забезпечення онпс та режимами забудови, визнач з урауваннямх вимог збереження іст-культ спадщини

Функціональне зонування територій передбачає комплексний роз-ток функц-план стратегії території міста шляхом формування єдиної системи житлових районів, мікрорайонів (кварталів) заміського центру, гром-ділов, виробн. та функц-план утвор, параметри і хар-ки яких повністю встановлюються від-но до д норм і правил.

Для формування Фунуціонального планув утворень виділяють частини територій міста, обмежені водною поверхнею, рельєфом місцевості та ін., прир рубежами, червоними лініями магістралей, зонами транспорт інфраструктури та межами адмін. районів міста.

Обмеження забудови та ін. використання зем ділянок встановл в таких зонах (Київ): прибер захисн смуг – рДніпро, ін. вод о, сан-захисн, техн. Зонах, зонах санітарної озорони; в межах прир тер, які особливо охороняються, 4) в охоронних зонах О культ спадщини, в межах тер істор-культ комплексів та о.

Ст18 ЗУ Про регул містобід.. план зонув тер розробл на основі ген плану нп (у його складі або як окремий док), плану зем-госп устрою та містобуд кадастру, з метою визнач умов, обмежень, у межах визнач зон

Проблема 1 (К0. Не розробл новий генплан К, діє застарілий , затр Ріш Київради 28.03.2002 р «Про затв генплану К і проекту планув приміс до 2020 року з числ змініа

Новий не затв, не зваж мав бути розр згідно Ріш Київради 16.09.2010 №354847 «Про одобр конц стратег р-ку К, перші стадії розробки К і його прим зони на 2025 рокти (на викон схвал концепцію як основу для розробки.)

Невідєм склад плану зон територ (у скл генплану чи окр.) є проект землеустрою щодо упорядкув територ нп. ПЗТ розробл з метою створ спиятл умов, за без захисту тер від нс темного та прир херу, запоб надмір конц насел та вир-ва. 2 Проблема – подвійне планування тер у містобуд та землевпорядній документ, недосконал – є закріплення принципу подв палнування територій нп та деяких ін. земельних площ у містобід та землевпорядній документ.

На підст генпланів нп розр та затв ін. містобуд док-я – генплани тер, проекти розпад територій, плани чер ліній. Особл видом є містобуд обґрунтування,в якому визнач умови і обмеж забуд певн зем ділянок. Крім цього, з-вом передб розр планів зем-госп устрою нп. ЗУ Про містобуд ст. 39, ЗУ Про комплекс реконстр кварт…2, 7, 16, порядок склад – Пост КМУ 22.02.2008 р №79 Про затв порядку склад плану зем госп устрою тер нп» Проблема: на сьог норм-техн вимоги щодо змісту та оформ планів зем та госп на теп час відсутні вимоги; планув документ важко віднести до містобуд чи містовпор док-ї, оск фак.-но такі плани викон певні перехідні функції між цими документами. Ст 45 ЗУ Про землеустрій – схеми з/у, техн.-ек обгрунтув викор зем, вигот для окр. Нп. Ст. 53 ЗУ з/у – розр проектів з/у на осн затв генплану нп. Важл знач для визнач пр. режиму нп – розмеж зем комун та д власн – ст49 ЗУ про з\У. Єдиний законод підхід до при регулюв планув територ відсутній, оск містобуд та земелвпор планув здебільш спланов на виріш одних і тих самих завдань, що призводить до непотрібного дублюв; вел к-ть документ взагалі не розробляється, а застарілі планув документи не переглядаються. До вел к-ті землевпор та план док відсутні необх нормат, станд їх розроблення. В місц Б бракує коштів дял замовл планів, схем, проектів, а в більшості об’єктивна проблема в їх розр та затв просто відсутня. Під час розр док-ї врах вимоги чинного зем та екол з-ва щодо режиму категорії земель. Щодо подв планув – виправд лише по віднош до території приміських зон та міських агломерацій. Пр регулювання х-ся низькою ефективністю, оскільки стимули відсутні.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...