Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначенняОсобливості:

Пріоритет сільськогосподарського використання земель. Земельні ділянки повинні використовуватись насамперед у спосіб, що забезпечить їх максимальне наближення до природного стану, і лише в другу чергу,по-можливості – використання для сільськогосподарських потреб.

Особливий порядок розподілу та перерозподілу ЗСГП. Особливий порядок встановлений для приватизації ЗСГП для ведення ФГ, ОСГ, садівництва.

Специфічні обов’язки щодо охорони та відновлення родючості ЗСГП.

Обґрунтування і забезпечення досягнення раціонального землекористування

Захист сільськогосподарських угідь від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб

Захист земель від ерозії, селів, підтоплення, заболочування, забруднення різноманітними відходами

Консервація деградованих і малопродуктивних сільськогосподарських угідь.

Особливий режим ЗСГП у зонах затоплення. Для різних типів річок або окремих їх ділянок і різних зон ризику, передбачається певний порядок їх використання у сільськогосподарському виробництві.

Особливі правила оподаткування. ЗУ «Про плату за землю»:

Ст.. 6 ставка земельного податку з 1 га сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах: для ріллі, сіножатей -0,1; для багаторічних – 0,03.

Ч.1 ст 22 – визначення. Навед визн потребує коментаря.

с/г продукція прийнято розуміти віднесену до с/г (д класифікатор про ДК 01-6-97 30.11.97 №722(822) – землі с/г признач, що перебувають у запасі, а такоє ті, що підляг с/г рекультивації після видобування корисних копалин, цілину, болота, піски, ділянки з чагарниками та малопрод лісом, пустелі напівпуст, що підл с/г освоєнню відпов до певного акту.

Оптовий ринок с/г прод – ЗУ «Про оптові ринки с/г продукції» тітова критикує законод термін землі с/г призн, проп замін його терміном с/г землі – оск землі не можуть ніким бути субєктив призначені як с/г, вони об’єктивно від природи є такими.

На нашу думку, погод із тв. Не можна, оск не віс землі від прир придатні для вед с/г1) це об’єкт неможл; 2) макс осв с/г зем є шкіл з екол точки зору

Ціл приз визнач також пра про окремі види зем с/г признач для сад-ва , год-ва (ч3 ст36) , деякого виду ферм г-во (ст 12-18 ЗУ «Про ФГ»)

Ос-ті при режиму с/г призн

Пр режим – катег доктринальна, баг визначень – встановл пр нормами порядок поведінки по відношенню до земель. Осн особл зем с/г призначення є їх особл цілове призн, поряд із аг ціл признач, в силу самої їх належн до катег певні особл мають окремі різновиди. ЗУ визнач такі види використання зем с/г призн: товар с/г вир-ва (п а, б ч 3 ст 22 ЗК, ЗУ про с/г копер, по ксп), зем фермер г-в (ст. 31-32 ЗК, ЗУ), для особ сел. Г-ва

Пробл: не зв на вим викор зем діл лише за ціл признач та багаторівневе регулювання питання визначення ціл признаення конкр ділянок зі складу зем с/г призн цей пр. режим визнач зазвичай нечітко, нема однозначної єдності в част чи можна зе зем осг будувати капітальні споруди. В правозаст д-ті, в яки х буд-во на зем осг не допуск. Однак підстави для такого висновку відсутні. Ст 6 ЗУ про осг вказ на викор для вед осг будівель та споруд.

2) осн особл пр. редиму – туди віднос зем діл для гор-ва, підсоб с/г вир-в а нес/г під-в. Встановл особливостей в даних випадках є невипр, особл тоді, коли пр. режим пов викл із формою здійснення господарської дія-ті, напр., сад на зем комкн с/г п-ва не пов мати відмін порівн. Із садом фг або нес/г

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...