Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблема ведення державного земельного кадастру як функції управління у галузі використання, відтворення та охорони земельЗаконодавче визначення державного земельного кадастру наведене у ч. 1ст. 193 ЗК України:

"Державний земельний кадастр — єдина державна система земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками та містить сукупність відомостей і документів про місце розташування та правовий режим цих ділянок, їх оцінку, класифікацію земель, кількісну та якісну характеристику, розподіл серед власників землі та землекористувачів."

На наш погляд, державний земельний кадастр - це сукупність юридично значимих задокументованих відомостей про земельні ділянки. А от ведення державного земельного кадастру - це, дійсно,система робіт.

Загальні положення, шо регламентують ведення державного земельногокадастру, містять:

ст. 23 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (передбачено існування кадастрів природних ресурсів);

ст. ст. 193-204 ЗК України (Глава 34 "Державний земельний кадастр»

постанова КМ України "Про затвердження Положення про порядок ведення державного земельного кадастру" від 12.01.1993 № 15;

До земельно-кадастрової документації належать кадастрові карти та плани (графічні і цифрові), схеми, графіки, текстові та інші матеріали, які містять відомості про межі адміністративно-територіальних утворень, межі земельних ділянок власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, правовий режим земель, що перебувають у державній, колективній і приватній власності, ЇХ кількість, якість, народногосподарську цінність та продуктивність по власниках землі і землекористувачах, населених пунктах, територіях сільських, селищних, міських, районних Рад народних депутатів, областях. Республіці Крим та Україні в цілому.

Складові державного земельного кадастру визначаються ст. 196 ЗК України:

"Державний земельний кадастр включає:

а) кадастрове зонування;

б) кадастрові зйомки;

в) бонітування грунтів;

г) економічну оцінку земель;

ґ) грошову оцінку земельних ділянок;

д) державну реєстрацію земельних ділянок;

е) облік кількості та якості земель."

Пр основа: сис-ма ЗУ, підзак актів, полож гл 34 ЗК, ЗУ «Про ДЗК», ЗУ «Про д реєстр речових пр. на нерух майно та їх обтяжень» Про оцінку земельль, Про топографо-геодез та картограф д-ть 23.11.98

Пост КМУ про затв полож про №15 12.01.1993, Пост Про прогр створ автоматиз №1355 12.12.1997; Пост про затв пор викон зем-кад робіт та над посл… 01.11.2000 №1619, Наказ держземагенства, мінфіну 15.06.2001; 01.01.2011 пост №749 про затв тис час торядку присвоєння кадастрового номера зем діл; 09.09.2009 №1021 Про затв порядку ведення поземел книги, книги записів про д реєстр д актів на пр. власнина зем ділянку, пр. пост користав зем ділянкою, договорів орендиВизначення поняття ДЗК в ст..193; пробл:

Підлягає корегуванню визначення поняття ДЗК, оскільки насправді ДЗК - це сук-ть юр значимих, задокументованих відомостей про прир, економ, пр. режим землі і зем ділянок в межах території У; така і міститься в зем-кад док-ї, до якої віднос кад карти, плани (граф і цифрові), схеми, графіки, текстові та ін. матеріали, а також книги д реєстр д актів та договорів. Тому дане поняття підлягає корегуванню.

Відсутність єдиного ДЗК в межах У, що в свою чергу за повід дза породж проблеми:

Обл., райони, міста ведуть свої несхожі один на одного кадастри, вони відрізн за сист корд, програмою, що обр дані, якістю і та за ін. параметрами

Поєднати всі новел «кадастрики» практ неможл

Якість і, що знах в системах прямо залежить від фінансів (К – унікал, факт ідеальний, а віддалені райони –взагалі не мають)

Пробл із захистом інформації – необх захистити 650 баз даних, зловживання, свідоме знищення та пошкодження, викрадення інформації

В частині областей недост. Якісноздійсн простор аналіз при внес зем діл до бази даних, внасл цього вел к-ть зем діл, які накладаються одна на одну

Через неякісну роботу землевпор орг. Та незад роб кар-інф с-ми вел к-ть діл за реєстр не в тих місцях, де вони реально розташовані

------- інститут забезп вел ДЗК та сист реєстр пр. на нер-ть суттєво відстає від практики регул відносин власності, надто часто змін, є суперечливим і неефективним

5) юр визнач пон в зак-ві є супер, невідпов світовій практиці

6) ненал орг. Забезпечення кадастр реєстр дія-ті з однго боку є похід від непосл, супер чинної нормат бази, з ін. боку відчутно вплив на процес її формування

7) відсутність нал кадр забезпечення вед ДЗК

 

Через навед обст нема єд сист установ, що форм банк відомостей про нер-ть, не єд сис-ми установ, що реєстр пр. на нерух майно. Нинішня кад-реєстр мережа є фрагментарною. Це означає, що до різних аспрекіт реєстр д-ті причетні і місу ради та їх викон ком, орг. Держцем агентства, обл., міжміські, міські та районні БТІ, пред-ва та регіонал відділення ФДМ, органи мінюсту (адміністратор реєстрів - Інфом цент), атакож приіат нотаріуси. Ці стр-ри дубл. Функції, а також послуг різними методиками, процес, що фактично унеможливлює поєднання різних відомостей в єдину базу данних. Позитивним моментом в ЗУ Про ДЗК в розд 7 ст 41 зазначено, що згідно ст. 1 ЗУ Про ДЗК, ДЗК – є д д геоінформац с-ма відомостей про земдлі в межах д кордону У, їх цільове признач, обмеження у використанні, аткож дані про к-нутая якісну х-ку земель, їх оцінку про розподіл земель між власниками і користувачами. Мета ДЗК: інформац забезпечення ОДВ, ОМС, ф.о., ю.о в регулюванні зем відносин, при управл зем ресурсами, орг.-ї раціонал використанн та охорони земель, здійсненні з/у, провед оцінки землі, формуванні та веденні містобудівного кадастру і кадастрів ін прир ресурсів, справляння плати за землю. Отже, в основі ДЗК лежить функція обліку, облік зем та нер-ті вед-ся від початку становлення зем првідносин, проте кожна країна йде своїм шляхом. Фр, Італ – спочатку мете адмініструв податків, за фр пр.-пом кадастри Бельг, Голонл, швейц, виникла потреба створення реєстру прав власності на нерухомість.

Чех, нід, італ – веде один орган. Закріплення у ст. 6 ЗУ с-ма органів, що зд вед ДЗК – є цільком вірним аргументом – різна природа і завд д реєстр зем діл та д реєстр пр. на зем ділянку, яка проводиться цими орг., тому д реєстр прав – офіційне визн, підтяв д фактів виникнення, перех або припин пр. на зем діл, обтяження таких пр., шляхом внесення відпов запису до д реєстру пр. на нерух майно (ст..1 Зу про д реєстр), а д реєстр зем діл – внесення до ДЗК відомостей про формування зем діл та присвоєння їй кадастрового номера.

Кадастр 2013 дасть відповідь на питання де? Як багато? Хто? Як?, оск він міститиме офіц. Дані про пр. на узаконений зем об´єкт, а також він є увсебіч оправ сист реєстр землі, може замінити традиц концепцію кадастру і реєстр прав, кад-реєстр мсист може забезп політ стаб в у, спр роз-ку економіки, якщо будуть дотримані засади формув стійкого ро-ку: гар пр. власн, гар для кредитув, моніторингзе рес і їх роз-ток, захист д земель, підтримка у стягн податків тощо.

 

ДП «ДЗК» і реєстрація пр. на нерухомість БТІ – якщо запрацює Д реєстраційна служба при мінюсті.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...