Главная Обратная связь

Дисциплины:


Проблеми поняття та особливості правового режиму земель населених пунктівДо зем нас п. належ зем розташ межах нп. До прийн осн зем з-ва 68 р не вкл. До скл міс зем землі, надані для потреб оборони, транспорту. Проблема – певні території за межами міст пов мати особл режим, спрямив на забезп потреб міст, йдеться про зем приміськ та зел зони. Хоча потр у таких занах є очей, чиннин ЗК лише згад про існ зел зон,, але не виз

Пост 16.05.2007 №733 Про затв пор поділу лісів на катер, а ГОСТ 17.5.3.01-78 Охорона природи: ГОСТ 17.6.3.01-78 Охор прир: флора … Ріпенко – окремі приписи щодо пр. режиму приміс зон збер у розпорош акта діючого з-ва У – п.1.6 ДБН 360-92 передб виділення приміс зон багато функціонал призначення, також п.1.2 ДБН Б 1-3-97 згадано встановлення тер спільних інтересів відпов територ громад; ДБН Б.2.4-2-94. При цьому згадані акти виход із того, що планув док-я щодо встановл приміськ зон має затв відпов міськ радами, втім ці полож під закон нпа не забезп нормами закону, який би надав міськ радам повнов затв планув док-ю, дія б якої пошир і за межами міста. Режим прим зони – п.7 ст 23 ЗУ про стол У- м-г К, ріпенко – планув у відпов схемах та ген планах територ приміс зон на даний час немає практичного юридичного значення.

Землі нп з одн боку концентр на собі більшу част продуктив сил У, що склад антропоген навантаження на НПС і явл собою небезп для л, з ін. боку - в нас п прож практ све нас, зах яке від неспр впл поклик вимоги щодо раціонал використанн.

Співідношення земель населених пунктів із землями житлової та громадської забудови

ЗК на відм від колишніх кодексів не виділяє землі нп як окр. Катег, натомість в окр. Катег виділ зем (ст. 38). ЗЖіГз – 1,7 млн га

Поняття співвідносяться як ціле і частина, мотивом законод зміни катег землі стало те,Щ о катег зем нп виділ не за критерієм цільового призначення, а за територ розміщенням. Виділення зем в окрему категорію це не самоціль, а визнання їх однорідного пр. режиму, відмінного від режиму інших земель. У зем нп такий режим є, а взем житл і гр. забуд навпаки немає. Ст 39 – повною мірою стосується всіх земель населених пунктів. Здійсн відпов до ген плану нп, ін. містобуд документації та плану зем-госп устрою, з дотр буд норм, дстанд і норм регіон місц за

Балєзін критикував викл земель тз. Спец призначення зі складу земель населених пунктів, зазнач, що на ці землі повною мірою поштр проекти планування та забуд, що розробл дял нп вцілому

 

Особливості ПР зем нп:

Використ відпов до містобуд документ ст. 1 ЗУ Про рег міст буд д-ті – це затв текстові та граф матеріали з питань регул планування, зубудови та ін. використання територій. До складу входять: ген схема планування територій У, схеми планування окремих частин тер У (ст..11, 12 ЗУ про регул ), схеми планув тер на регіональному рівні, планувальна документація, яка розробл у розвиток генеральної схеми планування території україни та визначає принципові питання вирішення розвитку планув забуд виклр тер адм.-тер одиниць та їх окремих частин (ст. 1 ЗУ, ст. 16 ЗУ про комплексну реконстр кварт районів застар, Пост КМУ 22.08.08 №79)План зонування територ – містобуд док-я, що визнач умови та обмеж викор тер для містобуд потреб у межах визначених зон (ст. 1 ЗУ).режим визнач ст. 18 ЗУ,

Детальний план територій – вимоги ст. 19 ЗУ, ДСТУ-НББ.1.1-8:2009

 

На осн містобуд док-ї надться вихід дані для проектування (ст. 29 ЗУ, наказ мінрегіонбуду 07.07.2011 №109 Про затв пор надання містобуд умов та обмежень забудови зем ділянки, їх склад та зміст, а також в окр.

Ст. 27, наказ мінрегіонбуду 05.07.2011 №103 Про затв порядку видачі буд паспорта забуд зем ділянки

Особливі правила оподаткування – ст. 275, 276 ПК

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...