Главная Обратная связь

Дисциплины:


Особливості продажу земельних ділянок із земель державної та комунальної власностіОсобливості продажу зем діл на аукціоні (із земель державної і комунальної власності). За заг правилом – на конкурентних засадах у формі аукціону (ст. 134 ЗК), зараз конкурсу немає. Аукціони проводяться на основі локальної нормотворчості. ПКМУ 2.09.2010 №805 Укладенню договору куп-продажу передує –

1. Рішення органу місц самоврядув або про включ зем діл до переліку ділянок, які підляг продажу на земельних торгах,

2. Визначення меж зем діл в натурі, межові знаки.

3. Визначення вартості зем діл, яка дор її нормативній грош оцінці

4. Виготовлення технічного паспорту (ПКМУ 16.05.2002, Інструкція держкомзему)

5. Оголошення про проведення торгів

6. Проведення торгів та перемога в них покупця.

 

Змінився порядок продажу ЗД із земель державної та комунальної власності:

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)

 

1. Земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.


2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:

розташування на земельних ділянках об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі, крім випадків відмови власника розташованого на земельній ділянці нерухомого
майна від її викупу або укладення договору оренди;

використання земельних ділянок для користування надрами та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);

використання релігійними організаціями, які легалізовані в Україні, земельних ділянок під культовими будівлями;

перебування в користуванні земельних ділянок або розташованих на них будівель підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, підприємств і громадських організацій у сферах культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок);

розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій згідно з міжнародними договорами України;

будівництва та обслуговування лінійних об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, нафто- та газових терміналів, електростанцій тощо);проведення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до закону;

будівництва соціального та доступного житла.

 

3. Земельні торги не проводяться при наданні (передачі)
земельних ділянок громадянам у випадках, передбачених статтями 34,
36 та 121 цього Кодексу.

в імперативному порядку усі ЗД державної та комунальної власності підлягають відчуженню на конкурентних засадах у формі аукціону (ч. 1 ст. 134 ЗК);

загальні засади проведення таких аукціонів визначаються ст. ст. 135-138 ЗК (див. рішення КСУ про визнання неконституційною постанови КМУ «Про проведення земельних аукціонів»);

має передувати рішення органу місцевого самоврядування або виконавчої влади про включення ЗД до переліку ЗД, що підлягають продажу на торгах (ч. 1 ст. 136 ЗК, з урахуванням розмежування компетенції, визначеної ст. 132 та п. 12 Розділом 10 Перехідних положень);

визначення меж ЗД у натурі, закріплення їх межовими знаками;

визначення вартості земельної ділянки, які дорівнює її нормативній оцінці;

виготовлення паспорту земельної ділянки (ч. ч. 2-7 ст. 136 ЗК);

ч. 2 ст. 134 визначає перелік ЗД, які не підлягають продажу на земельних торгах;

земельні торги не можуть провадитись для громадян та юридичних осіб, які мають земельні ділянки на праві постійного користування, не переоформили це право з 01 січня 2002 року по 25 вересня 2005 року.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...