Главная Обратная связь

Дисциплины:


Організація управлінняУ структурі управління радіостанції виділяється три рівні: вищий (менеджери: продюсери і генеральний директор), середній (керівники відділів радіостанції: програмні директори, директор служби зв'язків з громадськістю та технічний директор) і нижчий (керівники тимчасових груп та інших структур, створюваних для виконання конкретних творчих і організаційних завдань).

 

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

10. Обсяг і асортимент реалізованої продукції:

Плановане 24-годинне щоденне мовлення передбачається заповнити такими програмами:

- Музичні програми

- Розмовні програми

- Інтерактивні програми

- Інформаційні (новинні) програми

 

11. Передбачувані дії конкурентів і реакція споживачів:

Конкуренти (розглядаються в т.ч. московські конкуренти, що мають радіостанції в Києві) можуть:

- захопити нашу радіостанцію, щоб включити її до складу власних медіахолдингів;

- переглянути концепцію мовлення своїх радіостанцій;

- переглянути маркетинговий план;

- «перекупити» грамотних фахівців нашої радіостанції;

- знизити ставки на рекламну продукцію на своїх радіостанціях.

 

Споживачі можуть:

- зацікавитися діяльністю ВАТ «Радіостанції «Рок-Укра FM»

- не прийняти загальну концепцію мовлення.

 

12. Збут, планування, затрати:

При цей витрати на збут будуть включати в себе:

- поширення чіткого і легкодоступного мовлення на території Києва;

- рекламну привабливість ВАТ «Радіостанції «Рок-Укра FM»і ефективність її рекламної діяльності;

- оплата технічної підтримки двох АСК і радіопередавача, оренди та електроенергії, необхідних для їх нормального функціонування.

-

13. Планування PR-служби:

У складі PR-служби буде чотири співробітники:керівник

- директор служби по зв'язках з громадськістю;

- заступник директора;

- два копірайтера.

 

В обов'язки співробітників PR-служби буде входити:

- вироблення стратегії іміджевої політики;

- ведення планової роботи зі ЗМІ;ведення робіт з PR-заходів;

- супровід заходів ВАТ «Рок-Укра FM»

- участь у плануванні PR-акцій;здійснення підготовки інформаційних матеріалів про діяльність радіостанції;

 

14. Рекламна компанія та маркетинговий контроль:

Мета рекламної компанії полягає у впровадженні на радіоринок м. Києва з подальшим збільшенням частки мовлення на цьому ринку.

Рекламні завдання планується вирішувати за допомогою спеціальної маркетингової кампанії:

- масштабної рекламної кампанії з використанням усіх типів ЗМІ;

- вивчення продукції конкурентів;

- вивчення переваг потенційної аудиторії;- докладного вивчення радіоринку в м. Києві;

- регулярного проведення маркетингових прогнозів;

- організація зустрічей з потенційною аудиторією і круглих столів та конференцій;

- інформаційна підтримка соціально значущих подій в м. Києві;

 

У зв'язку з цим планується витратити понад 470 тис. грн на маркетингову діяльність нашої радіостанції.

 

 

ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН

15. Виробничі потужності:

При реалізації нашого проекту планується придбання спеціальної апаратури. Необхідно придбання двох повноцінних апаратно-студійних комплексів (АСК) з професійною апаратурою. Радіопередавач потужністю 1 КВт і антенна система з посиленням 6 дБ (необхідно розмістити якомога вище для кращого мовлення) також поки не придбані, але планується оренда апаратури.

 

16. Опис технологічного процесу:

Наша радіостанція буде стаціонарною, тобто встановленої в приміщенні. Антенна система буде розташована на даху висотного будинку. Між собою радіостанція та антена будуть з'єднані спеціальним високочастотним кабелем. На дальність зв'язку стаціонарної радіостанції впливає висота установки і коефіцієнт посилення антени, довжина кабелю (чим довший кабель, тим гірше якість звуку). Для використання стаціонарної радіостанція потрібні виділена радіочастота, покупка якої планується в ході організації радіостанції.

 

17. Субпідрядники:

Радіомовлення планується здійснювати за допомогою місцевих операторів зв'язку, що має високу мовну мачту, на якій буде розташовуватися наша антенна система - з ними буде укладено договір про оренду мачти.

Також передбачається оплата роботи фахівців, необхідних для обслуговування радіопередавача та оплата оренди частини площі виробничого приміщення, де він буде розташований.

 

18. Собівартість проекту:

Початкова сума на всі витрати становить 1,5 млн. гривен.

Планований реальний прибуток після реалізації проекту – 10 млн. грн.. щомісячно.

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

19.Зведений баланс доходів і витрат радіостанції:

Доходи:

- Випуск реклами на радіостанції (як мінімум 80% відсотків відзагального прибутку).

- - Випуск приватних оголошень від приватних осіб

- Видавнича діяльність (друк книг про історію створення радіостанції і т.д.)

- Комерційна діяльність (організація музичних фестивалів)

- Публікація різних видів візуальної і текстової реклами на Інтернет-дублері радіостанції, що віщають в режимі online

 

Витрати:

- Общередакціонні витрати (виплати по фонду оплати праці, фонду матеріального заохочення, фонду соціального розвитку, оплата відрядних, поштових, представницьких витрат, транспортних витрат, телефонів, факсів, користування мережею Інтернет та іншими засобами зв'язку; конкурсний збір за куплену частоту мовлення)

- Бюджет маркетингу (не менше 50% від суми стартового капіталу)

- Оренда приміщення та оренда віщальної щогли

- Відрахування податків, виплати по соціальному страхуванню

- Податок на прибуток

- Оплата придбання двох АСК і необхідної професійної апаратури

- Оплата технічного обслуговування апаратури

- Виплата коштів засновнику

- Виділення коштів на реалізацію проектів, пов'язаних з комерційною діяльністю

- Відрахування до Фонду розвитку

- Відрахування в резервний фонд радіостанції

- Гонорарна стаття витрат

- Оплата електроенергії

- Кошти на придбання інформації, необхідної для виходу радіостанції (договору радіостанції з інформаційними агентствами)

 

 

ОЦІНКА РИЗИКІВ

20. Перелік всіх можливих проблем при реалізації проекту:

На діяльність ВАТ «Радіостанції «Рок-Укра FM»можуть негативно вплинути:

- дії конкурентів;

- зміна правових норм;

- стихійні лиха;

- політичний ексцеси;

- економічна криза;

- невірно проведена маркетингова кампанія.

Однак поява подібних проблем малоймовірно, тому професійно спланована маркетингова кампанія і висококваліфікована служба маркетингу зобов'язана буде відслідковувати роботу щодо успішної реалізації проекту.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...