Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розрахунок збитків від шкідливого впливу на матеріальні об’єкти (Мр)Загальні збитки від шкідливого впливу на матеріальні об’єкти розраховують як суму локальних збитків за формулою:

Мр = Фв + Фн + Пп.п + Сн + Мг,

де Фв – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення, грн;

Фн – збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення, грн;

Пп.п – збитки від утрат готової промислової продукції, грн;

Сн – збитки від утрат запасів сировини, напівфабрикатів та проміжної продукції, грн;

Мг – збитки від утрат інших видів майна громадян та організацій, грн.

 

Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення (Фв). Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів виробничого призначення складаються з прямих (Фпв) і непрямих (Фнв) збитків:

Фв = Фпв + Фнв.

До прямих відносять збитки від повного або часткового руйнування та пошкодження будівель, споруд, корпусів, техніки, обладнання та інших видів основних фондів виробничого призначення.

Прямі збитки від повного чи часткового руйнування основних виробничих фондів розраховують виходячи із утрати їх залишкової вартості, тобто балансової вартості з урахуванням амортизації.

Прямі збитки від пошкодження основних фондів (Фпв) обчислюють за формулою:

;

деΔ Рі – зменшення балансової вартості i-го виду основних виробничих фондів у результаті повного або часткового руйнування з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексацій;

Кіа– коефіцієнт амортизації i-го виду основних виробничих фондів;

n – кількість видів основних виробничих фондів;

Рmin– мінімальні ремонтні та інші витрати, потрібні для поновлення повного функціонування виробничих об’єктів, які зазнали пошкоджень та руйнувань в результаті НС (якщо поновлення передбачене), визначають відповідно до встановленого визначення вартості будівництва.

Непрямими вважають збитки, зумовлені недовиробленням певної кількості продукції внаслідок пошкодження та руйнування основних виробничих фондів. Вони розраховуються, виходячи з середньої величини доданої вартості на кінцеві види продукції виробничих об’єктів за формулою:

;

де Ці – середня оптова відпускна ціна одиниці i-го виду недовиробленої продукції;

Віп – середня сумарна ціна сировини, матеріалів та проміжної продукції, потрібних для виробництва одиниці i-го виду недовиробленої продукції;

n – кількість видів недовиробленої продукції;

ΔQі – обсяг i-го виду продукції, недовиробленої через руйнування або пошкодження основних виробничих фондів, обчислюється за формулою:

;

де Qi0 – середній денний (місячний, квартальний, річний) обсяг випуску певної продукції до виникнення НС;Qi1 – середній денний (місячний, квартальний, річний) обсяг випуску певної продукції після виникнення НС;

t – час, потрібний для ліквідації пошкоджень та руйнувань і відновлення обсягів випуску на доаварійному рівні (відповідно – місяців, кварталів, років).

 

Розрахунок збитків від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (Фн).Загальні збитки від руйнування та пошкодження основних фондів невиробничого призначення (житла, комунікацій, споруд та будівель допоміжного призначення тощо) розраховують виходячи із залишкової балансової вартості зруйнованих об’єктів, мінімальних витрат на ремонт, відбудову та оновлення функціонування пошкоджених і частково зруйнованих об’єктів, з витрат на мінімальне забезпечення потреб під час ліквідації наслідків НС, які раніше задовольнялися пошкодженими об’єктами основних фондів невиробничого призначення:

;

де ΔРін – балансова вартість i-го виду невідновно зруйнованих невиробничих фондів з урахуванням відповідних коефіцієнтів індексацій;

Кіан – коефіцієнт амортизації i-го виду невиробничих фондів;

n – кількість видів невиробничих фондів, що були невідновно зруйновані;

Рнmin – мінімальні ремонтні та інші витрати, потрібні для поновлення функціонування невиробничих фондів, які зазнали пошкоджень та руйнувань у результаті НС (якщо поновлення передбачено);

Бmin– мінімальні витрати на будівництво нових невиробничих об’єктів, що мають забезпечити відповідні потреби (якщо попередні були невідновно зруйновані або їх відбудова недоцільна), визначають відповідно до встановленого порядку визначення вартості будівництва;

П – витрати на забезпечення необхідних невиробничих потреб під час ліквідації наслідків НС.


ЗАВДАННЯ 2

На підприємстві виникла аварія, внаслідок якої підприємство зазнало матеріальних збитків. За варіантами індивідуальних завдань (табл. 4, 5) розрахувати розмір збитків від шкідливого впливу на матеріальні об’єкти.

 

Таблиця 4

№ варіанта   Показники для розрахунку збитків від руйнування основних фондів виробничого призначення
зменшення балансової вартості коефіцієнт амортизації кількість видів основних виробничих фондів мінімальні ремонтні та інші витрати середня оптова відпускна ціна недовиробленої продукції середня сумарна ціна сировини недовиробленої продукції обсяг продукції, недовиробленої через руйнування Кількість невиробленої продукції
1-го виду 2-го виду 1-го виду 2-го виду 1-го виду 2-го виду 1-го виду 2-го виду 1-го виду 2-го виду
0,75 0,35
0,7 0,4
0,8 0,6
0,5 0,65
0,8 0,9
0,7 0,8
0,7 0,9
0,75 0,35
0,7 0,4
0,8 0,6
0,75 0,35
0,7 0,4
0,8 0,6
0,5 0,65
0,8 0,9
0,7 0,8
0,7 0,9
0,75 0,35
0,7 0,4
0,8 0,6

 

Таблиця 5

 

№ варіанта Показники для розрахунку збитків від руйнування основних фондів невиробничого призначення
  балансова вартість фондів коефіцієнт амортизації кількість видів фондів мінімальні ремонтні та інші витрати витрати на забезпечення необхідних невиробничих потреб під час ліквідації наслідків НС
0,75
0,7
0,8
0,5
0,8
0,7
0,7
0,75
0,7
0,8
0,75
0,7
0,8
0,5
0,8
0,7
0,7
0,75
0,7
0,8

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...