Главная Обратная связь

Дисциплины:


Завідувач кафедри к.ф.н., доцент Н.І. ГринчишинЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 1

1. Два типи стародавніх політико-господарських систем.

2. Розвиток революційних подій у Північній Америці, прохання Георга ІІІ про допомогу у Росії та Франції.

3. Троїстий союз та Перша світова війна: трансформації та подальша доля альянсу.

Затверджено на засіданні кафедри "Міжнародних відносин"

Протокол № 1 від „____” серпень 2013 року

Завідувач кафедри к.ф.н., доцент Н.І. Гринчишин

Екзаменатор Х.В. Машталір

Львівський університет бізнесу та права

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Семестр 7

Навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 2

1. Два типи стародавніх політико-господарських систем.

2. Встановлення сталінського режиму Проголошення СРСР.

3. Форми землеволодіння у Франкській державі.(Середньовіччя)

Затверджено на засіданні кафедри " Міжнародних відносин "

Протокол № 1 від „____” серпень 2013 року

Завідувач кафедри к.ф.н., доцент Н.І. Гринчишин

Екзаменатор Х.В. Машталір

Львівський університет бізнесу та права

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Семестр 7

Навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 3

1. Фашистська диктатура Б.Муссоліні в Італії.

2. Здобуття незалежності Афганістаном.

3. Політична система радянського суспільства.

Затверджено на засіданні кафедри " Міжнародних відносин "

Протокол № 1 від „____” серпень 2013 року

Завідувач кафедри к.ф.н., доцент Н.І. Гринчишин

Екзаменатор Х.В. Машталір

Львівський університет бізнесу та права

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Семестр 7

Навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 4

1. Політична думка Середньовіччя.

2. Утворення внутрішнього ринку в колоніях та розвиток американської промисловості.

3. Фаза становлення Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин.

Затверджено на засіданні кафедри "Міжнародних відносин"

Протокол № 1 від „____” серпень 2013 року

Завідувач кафедри к.ф.н., доцент Н.І. Гринчишин

Екзаменатор Х.В. Машталір

Львівський університет бізнесу та права

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Семестр 7

Навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин»

ЗАЛІКОВИЙ БІЛЕТ № 5

1. Утворення Троїстого союзу.

2. Особливості господарського розвитку Англії, Франції, Німеччини, США, Японії в кінці ХІХ на початку ХХ ст.

3. Подолання наслідків кризи у країнах Західної Європи.

Затверджено на засіданні кафедри "Міжнародних відносин"

Протокол № 1 від „____” серпень 2013 року

Завідувач кафедри к.ф.н., доцент Н.І. Гринчишин

Екзаменатор Х.В. Машталір

Львівський університет бізнесу та права

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»

Семестр 7

Навчальна дисципліна «Історія міжнародних відносин»

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...