Главная Обратная связь

Дисциплины:


Суддя на місці виніс постанову, якою залишив заяву про відвід без задоволення і продовжив розгляд справи, постановивши в ній обвинувальний вирокЗадача№3

Керівник органу досудового розслідування, начальник слідчого відділення органу внутрішніх справ, здійснюючи організацію досудового розслідування кримінальної справи про обвинувачення неповнолітнього Зеленського у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, дав усну вказівку слідчому провести слідчий експеримент для перевірки можливості проникнення обвинуваченого через вікно до квартири потерпілого, а також допитати матір обвинуваченого для з'ясування обставин, перелічених у ст. 485 КПК України.

На думку слідчого названі обставини матеріалами справи достатньо з'ясовані і він категорично відмовився їх виконувати. Начальник слідчого відділення сам провів слідчий експеримент, допитав матір обвинуваченого, не приймаючи справи до свого провадження. Протоколи названих слідчих дій він передав слідчому для приєднання до справи, але слідчий відмовився це зробити на тій підставі, що він не брав участі у проведенні цієї слідчої дії. На цій підставі начальник слідчого відділення видав постанову про відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування.

  1. Якими є повноваження керівника органу досудового розслідування?
  2. Чи вправі слідчий не погодитися з вказівками керівника слідчого підрозділу і не виконувати їх?
  3. Чи слідчий і керівник слідчого підрозділу в описаній ситуації діяли відповідно до закону?

1. Стаття 39. Керівник органу досудового розслідування

 

1. Керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування.

 

2. Керівник органу досудового розслідування уповноважений:

 

1) визначати слідчого (слідчих), який здійснюватиме досудове розслідування, а у випадках здійснення досудового розслідування слідчою групою - визначати старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих;

 

2) відсторонювати слідчого від проведення досудового розслідування вмотивованою постановою за ініціативою прокурора або з власної ініціативи з наступним повідомленням прокурора та призначати іншого слідчого за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу або у разі неефективного досудового розслідування;

 

3) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, давати слідчому письмові вказівки, які не можуть суперечити рішенням та вказівкам прокурора;

 

4) вживати заходів щодо усунення порушень вимог законодавства у випадку їх допущення слідчим;

 

5) погоджувати проведення слідчих (розшукових) дій та продовжувати строк їх проведення у випадках, передбачених цим Кодексом;

 

6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого; 

7) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

 

4. Керівник органу досудового розслідування зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які даються у письмовій формі. Невиконання керівником органу досудового розслідування законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

 

В нашому випадку слідчому була дана лише УСНА вказівка.

 

2. ст. 40

4. Слідчий зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невиконання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Про вказівки керівника не вказано.

3. Порушення – керівник дав УСНУ вказівку, а мав письмову.

 

 

Задача №4

Суддя місцевого суду Михайленко призначив розгляд кримінальної справи про обвинувачення Зайчука у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.185 КК України на 10 жовтня. Після відкриття судового засідання, оголошення головуючим складу суду і роз'яснення права відводу, Зайчук заявив судді відвід, мотивуючи його тим, що дружина судді працює головним бухгалтером на фірмі, зі складу якої була вчинена крадіжка.

Суддя на місці виніс постанову, якою залишив заяву про відвід без задоволення і продовжив розгляд справи, постановивши в ній обвинувальний вирок.

  1. Які обставини виключають участь судді в розгляді справи? (Випишіть їх у зошит).
  2. Яким є порядок вирішення заявленого судді (суддям) відводу?
  3. Чи є особливості в порядку відводу і його вирішенні, коли справа розглядається суддею одноособово?
  4. Дайте оцінку діям судді на підставі нового кримінального процесуального закону.

 

1.

Стаття 75. Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні

1. Слідчий суддя, суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні:

1) якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім’ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;

2) якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник;

3) якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї заінтересовані в результатах провадження;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;

5) у випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.

2. У складі суду, що здійснює судове провадження, не можуть бути особи, які є родичами між собою.

Дружина може бути зацікавлена у результатах справи.

2.

Стаття 81. Порядок вирішення питання про відвід

1.У разі заявлення відводу слідчому судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово, його розглядає інший суддя цього ж суду, визначений у порядку, встановленому частиною третьою статті 35 цього Кодексу. У разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

2. Усі інші відводи під час досудового розслідування розглядає слідчий суддя, а під час судового провадження - суд, який його здійснює.

 

3. При розгляді відводу має бути вислухана особа, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думка осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні. Питання про відвід вирішується в нарадчій кімнаті вмотивованою ухвалою слідчого судді, судді (суду). Заява про відвід, що розглядається судом колегіально, вирішується простою більшістю голосів.

 

4. Якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду.

 

3. Його має розглядати інший суддя цього ж суду.

4. Суддя поступив неправомірно, він повинен був передати відвід на розгляд іншого судді.

 

Задача №5

Під час з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження та перевірки їх в суді доказами, головуючий судового засідання опитав учасників судового провадження, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим саме.

Обвинувачений Гончарук заявив клопотання про відвід державного обвинувача — прокурора Савчука на тій підставі, що останній проводив досудове розслідування в справі, давав згоду про направлення до слідчого судді клопотання слідчого про обрання щодо нього запобіжного заходу — тримання під вартою, і, на його думку, він не може бути об'єктивним обвинувачем. Суд відхилив клопотання обвинуваченого.

 

1. Хто із учасників кримінального провадження наділений правом заявляти відводи?

Відп до ст. 42 КПК ч.3 3. Підозрюваний, обвинувачений має право п.13;

П. 4 Ст. 56 потерпілий заявляти відводи

П. 8 Ст. 66 свідок – відвід перекладачу

2. Кому може бути заявлений відвід у кримінальному провадженні?

Розділ 6 глави 3 КПК – слідчий суддя, суддя, прокурор, слідчий, захисник, представник, експерт, спеціаліст, перекладач

 

3. Які обставини виключають участь прокурора у кримінальному провадженні на досудовому розслідуванні та в розгляді кримінальної справи в суді?

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...