Главная Обратная связь

Дисциплины:






Тема №46. Процесуальний порядок проведення та характеристика огляду



Приблизний план:

1. Поняття огляду і його види.

2. Підстави і процесуальний порядок проведення окремих видів огляду.

3. Особливості проведення огляду трупа.

Тема №47. Процесуальний порядок проведення та характеристика освідування.

Приблизний план:

1. Поняття освідування і його види.

2. Порядок проведення і оформлення різних видів освідування.

3. Освідування в системі слідчих дій.

Тема №48. Допит потерпілого і свідка.

Приблизний план:

1. Поняття та значення допиту як слідчої дії.

2. Порядок проведення та процесуальне оформлення допиту потерпілого і свідка.

3. Особливості виклику і допиту неповнолітнього потерпілого і свідка.

Тема №49. Процесуальний порядок проведення та характеристика пред’явлення для впізнання.

Приблизний план:

1. Поняття та види пред’явлення для впізнання.

2. Процесуальний порядок проведення впізнання особи і предметів.

3. Особливості впізнання особи учасником процесу щодо якого вживаються заходи безпеки.

Тема №50. Процесуальний порядок проведення та характеристика обшуку.

Приблизний план:

1. Поняття, види та значення обшуку як слідчої дії.

2. Підстави та процесуальний порядок проведення обшуку.

3. Особливості проведення обшуку житла.

Тема №51. Процесуальний порядок проведення та характеристика слідчого експеримента.

Приблизний план:

1. Поняття і мета слідчого експеримента.

2. Умови і процесуальний порядок провадження слідчого експеримента.

3. Процесуальне оформлення слідчого експеримента.

Тема №52. Процесуальний порядок призначення та провадження експертизи.

Приблизний план:

1. Поняття та значення експертизи.

2. Підстави і процесуальний порядок призначення та провадження експертизи.

3. Процесуальний статус експерта.

Тема №53. Використання технічних засобів при проведенні слідчих дій.

Приблизний план:

1. Поняття, види технічних засобів, які використовуються при проведенні слідчих дій.

2. Підстави застосування технічних засобів при проведенні слідчих дій.

3. Процесуальне оформлення застосування технічних засобів при проведенні слідчих дій.

Тема №54. Актуальні проблеми огляду місця події.

Приблизний план:

1. Поняття та значення огляду місця події.

2. Підстави та процесуальний порядок проведення огляду місця події.

3. Порядок оформлення огляду місця події.

Тема №55. Судовий та відомчий контроль, прокурорський нагляд за додержанням законів у стадії досудового розслідування.

Приблизний план:

1. Поняття та значення судового та відомчого контролю.

2. Прокурорський нагляд за дотриманням законів в стадії досудового розслідування.

3. Види процесуальних рішень, що приймаються при здійсненні судового та відомчого контролю, прокурорського нагляду.



Тема №56. Підсудність.

Приблизний план:

1. Поняття і значення інституту підсудності.

2. Види підсудності.

3. Передання кримінальної справи з одного суду до іншого.

Тема №57 Порядок судового розгляду у першій інстанції.

Приблизний план.

1. Поняття, значення та загальні умови стадії судового розгляду.

2. Характеристика стадії судового розгляду:

2.1.Задачі стадії.

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності у стадії.

2.4. Етапи стадії

Тема №58. Судове слідство (початок судового розгляду).

Приблизний план.

1. Поняття, значення та завдання судового слідства.

2. Початок судового слідства.

3. Дослідження доказів.

4. Завершення судового слідства.

Тема №59. Судові дебати.

Приблизний план.

1. Поняття, сутність і зміст судових дебатів.

2. Учасники судових дебатів, їх права та обов’язки.

3. Порядок проведення судових дебатів.





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...