Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема №60. Вирок судуПриблизний план.

1. Поняття, суттєвість та значення вироку.

2. Процесуальний порядок постановлення вироку.

3. Ознаки вироку.

4. Види вироків.

Тема №61. Виконання рішення суду.

Приблизний план.

1. Сутність, завдання та значення стадії виконання рішення суду.

2. Порядок і строки звернення до виконання рішення суду.

3. Процесуальні питання, що вирішуються судом у зв’язку з виконанням рішення суду.

Тема №62. Апеляційне провадження.

Приблизний план.

1. Сутність, завдання і значення стадії апеляційного провадження.

2. Порядок і строки апеляційного оскарження вироку і внесення апеляційного подання.

3. Порядок і строки розгляду справи в апеляційній інстанції. Суди, які розглядають справи у апеляційному порядку.

Тема №63. Стадія касаційного провадження.

Приблизний план.

1. Сутність, завдання і значення касаційного провадження.

2. Судові рішення, що перевіряються в касаційному порядку.

3. Особи, що мають право на касаційне оскарження і внесення касаційного подання. Суди, що розглядають справи в касаційному порядку.

Тема №64. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.

Приблизний план.

1. Поняття, значення та загальні положення стадії перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

2. Характеристика стадії:

2.1. Задачі стадії.

2.2. Учасники стадії.

2.3. Процесуальні засоби діяльності у стадії.

2.4. Етапи стадії.

Тема №65. Особливості провадження у справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх.

Приблизний план.

1. Кримінальний процесуальний розподіл вікових категорій неповнолітніх, що вчинили суспільно небезпечне діяння.

2. Особливості досудового слідства у справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх. Предмет доказування у справах цієї категорії.

3. Особливості судового розгляду справ про кримінальні правопорушення неповнолітніх.

Тема №66. Особливості провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру.

Приблизний план.

1. Підстави провадження по справах неосудних та обмежено осудних осіб.

2. Особливості предмета доказування по справах неосудних та обмежено осудних осіб.

3. Загальні особливості провадження по справах неосудних та обмежено осудних осіб.

4. Особливості досудового провадження по справах неосудних та обмежено осудних осіб.

Тема №67. Особливості провадження у справах приватного обвинувачення.

Приблизний план.

1. Поняття та загальні особливості провадження у справах приватного обвинувачення.

2. Особливості досудового розслідування справ приватного обвинувачення.

3. Особливості судового розгляду кримінальних справ приватного обвинувачення.Тема №68. Реабілітація у кримінальному процесі.

Приблизний план.

1. Поняття та значення реабілітації у кримінальному процесі.

2. Підстави реабілітації у кримінальному процесі.

3. Види відшкодування шкоди.

4. Порядок реабілітації.

Тема №69. Відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

Приблизний план.

1. Соціально-політичне значення відшкодування збитків реабілітованому.

2. Нормативні документи, які регламентують відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

3. Підстави виникнення права на відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

4. Види збитків, обов'язкових відшкодуванню.

5. Порядок розгляду та вирішення питань про відшкодування збитків реабілітованому.

6. Порядок виконання рішень про відшкодування збитків, завданих громадянинові незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду.

Тема №70. Міжнародне співробітництво за кримінальними справами

Приблизний план.

1. Міжнародна правова допомога в кримінальних справах: поняття, загальна характеристика та галузева належність як правового інституту.

2. Провадження щодо виконання процесуальних дій у порядку надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах.

3. Провадження щодо екстрадиції осіб, які вчинили злочин.

Тема №71. Провадження по кримінальних справах за участю іноземних громадян

Приблизний план.

1. Нормативно-правові основи міжнародно-правового співробітництва у кримінальних справах.

2. Передача та прийняття для виконання судових рішень у кримінальних справах.

3. Умови допустимості та гарантії достовірності доказів, отриманих за кримінальними справами на території інших держав в порядку міжнародно-правової допомоги.

Тема №72. Сучасне міжнародне співробітництво за кримінальними справами.

Приблизний план.

1. Сучасний стан та перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги у кримінальних справах.

2. Історико-правовий огляд міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України у розкритті і розслідуванні злочинів.

3. Процесуальні особливості міжнародного співробітництва кримінальної міліції МВС України з Інтерполом щодо розшуку злочинців.

Тема №73. Кримінальний процес Франції.

Приблизний план.

1. Особливості джерел кримінально – процесуального права Франції.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі Франції.

3. Інститут медіації у Франції.

Тема №74. Кримінальний процес США.

Приблизний план.

1. Особливості джерел кримінально – процесуального права США.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі США.

3. Альтернатива кримінальному переслідуванню.

Тема №75. Кримінальний процес Англії.

Приблизний план.

1. Особливості джерел кримінально – процесуального права Англії.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі Англії.

3. Судовий розгляд.

Тема №76. Кримінальний процес Федеративної Республіки Німеччини.

Приблизний план.

1. Доказове право Федеративної Республіки Німеччини.

2. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ.

3. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Федеративної Республіки Німеччини.

Тема №77. Кримінальний процес Китаю.

Приблизний план.

1. Особливості джерел кримінально – процесуального права Китаю.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі Китаю.

3. Судовий розгляд.

Тема №78. Кримінальний процес Російської Федерації.

Приблизний план.

1. Особливості джерел кримінально – процесуального права РФ.

2. Особливості доказування у кримінальному процесі РФ.

3. Судовий розгляд.

Тема №79. Кримінальний процес Республіки Бєларусь.

Приблизний план.

1. Доказове право Республіки Бєларусь.

2. Порушення кримінального переслідування і розслідування кримінальних справ.

3. Провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції Республіки Бєларусь.

Тема №80. Процесуальні особливості підтримки державного обвинувачення в суді.

Приблизний план.

1. Поняття та значення державного обвинувачення.

2. Процесуальний статус прокурора.

3. Процесуальний порядок підтримки державного обвинувачення.

У зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу тематика курсових робіт може бути розширена за згодою наукового керівника.

10. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Тематика дипломних робіт

1. Стадії кримінального провадження.

2. Кримінальна процесуальна форма.

3. Кримінальні процесуальні гарантії.

4. Кримінальні процесуальні відносини.

5. Кримінальні процесуальні функції.

6. Джерела кримінального процесуального права.

7. Засади кримінального провадження.

8. Учасники кримінального провадження.

9. Суд у кримінальному провадженні.

10. Прокурор як центральний учасник досудового розслідування.

11. Керівник органу досудового розслідування.

12. Підозрюваний у кримінальному провадженні.

13. Потерпілий як учасник сторони обвинувачення у кримінальному провадженні.

14. Захисник як центральний учасник сторони захисту у кримінальному провадженні.

15. Процесуальні витрати у кримінальному провадженні.

16. Доказування та його елементи у кримінальному провадженні.

17. Оцінка доказів як елемент кримінального процесуального доказування.

18. Предмет та межі кримінального процесуального доказування.

19. Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні.

20. Заходи забезпечення кримінального провадження.

21. Досудове розслідування як центральна стадія кримінального провадження.

22. Судовий контроль за досудовим розслідуванням.

23. Процесуальний статус слідчого.

24. Взаємодія органів досудового розслідування і оперативних підрозділів у кримінальному провадженні.

25. Етика досудового розслідування.

26. Негласні слідчі дії як засіб кримінального процесуального доказування.

27. Зупинення досудового розслідування.

28. Закінчення досудового розслідування.

29. Підготовче провадження під час розгляду справ у першій інстанції.

30. Судовий розгляд у першій інстанції.

31. Виконання рішень суду як самостійна стадія кримінального провадження.

32. Провадження у справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх.

33. Імунітет у кримінальному провадженні.

34. Суд присяжних у кримінальному провадженні.

35. Учасники судового розгляду.

Список тем не є вичерпним.

Тематика магістерських робіт

1. Керівництво досудовим розслідуванням та суб’єкти його реалізації у кримінальному провадженні.

2. Концептуальні засади взаємодії слідчого із фахівцями у кримінальному провадженні.

3. Особливості доказування під час кримінального провадження щодо неповнолітніх.

4. Прокурор як гарант захисту прав та свобод учасників кримінального провадження.

5. Сторона обвинувачення у кримінальному провадженні.

6. Сторона захисту у кримінальному провадженні.

7. Потерпілий як суб’єкт реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні.

8. Слідчий суддя як центральний суб’єкт реалізації функції судового контролю у кримінальному провадженні.

9. Інститут суду присяжних у кримінальному провадженні: порівняльний аспект.

10. Спрощене провадження у кримінальному процесі України.

Список тем не є вичерпним.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...