Главная Обратная связь

Дисциплины:


на виробництво окремих товарів та продуктів у 2005-2009 рр 

У минулому році облдержадміністрацією розроблено перелік додаткових за­хо­дів з енерго-збереження бюджетної сфери області на 2009 рік з обсягом фінансування 9,1млн.грн. по 130 установах. Рішеннями обласної ради від 10.07.2009 р. № 1285 затверджено цей перелік, а - №1284 передбачено фінан­сування з місцевого бюджету - 1,8млн.грн.

Крім цього, облдержадміністрацією сформовано перелік пілотних проектів по об'єктах бюджетної сфери області, які можуть бути переведені на альтер­на­тивні види палива (18 установ), з опалювальною площею - 68тис. м2 і сумарною потужністю котлів - 5,5 МВт. Вартість переведення - 8,4 млн.грн., при цьому обсяг газу, що буде заміщено - 1,6 млн. м3.

Також сформовано перелік об'єктів підприємств комунальної теплоенерге­тики (далі - ПКТЕ), які можливо перевести на альтернативні види палива. До переліку включено 29 котелень, що обладнані 98 котлами - 463 МВт, а також будівництво складу для підготовки твердого палива у м. Дубно. Вартість пере­ве­дення цих об'єктів на альтернативні види палива (неліквідну деревину, солому, електроенергію тощо) - 150,9млн.грн., а обсяг природного газу, що може бути заміщений - 31 млн. м3.

Станом на 01.01.2010 р. згідно цих переліків профінансовано робіт на 2 млн.грн.

Крім цього, додатково проведено роботи по переведенню об'єктів бюджет­ної сфери області на використання нетрадиційних видів палива в системах тепло- і гарячого водопостачання, що не враховані цим переліком, на 0,5 млн.грн. (зекономлено 0,1 тис. т у.п. на 38 тис.грн.), а також ПКТЕ на 140,8 тис.грн. (зекономлено 32,5 тис. т у.п. на 72,3 тис грн.).

Облдержадміністрація зверталась до НАЕР і Мінжитлокомунгоспу щодо забез­печення державної підтримки переведення об'єктів бюджетної сфери на альтернативні види палива. Проте, це питання залишилось невирішеним.

На жаль в 2009 році також залишилися не профінансовані надані облдерж­ад­міністрацією пропозиції по залученню цільових екологічних інвестицій в рам­ках "Кіотського протоколу”, зокрема, щодо впровадження інвестиційних проектів «Переведення об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства області з газового на електричне опалення і гаряче водопостачання за рахунок впровадження теплових насосів», «Будівництво теплонасосної станції в м.Рівне на утилізацію тепла стічних вод», перед-проектна пропозиція «Реконструкція сис­те­ми гарячого водопостачання із встановленням тепловх насосів у центральній район­ній лікарні Володимирецького району Рівненської області» та інвести­цій­ний проект «Модернізація вугільної котельні районної лікарні і поліклініки в м. Дуб­ровиця Рівненської області на базі теплових насосів типу "грунт-вода" по­туж­ністю 550 кВт та додатковою потужністю індукційного електрообладнання 450 кВт».На Рівненщині в 2009 році продовжували впроваджувалися різноманітні проекти з енергозбереження, а саме, перевод роботи обладнання з природнього газу на вугілля, або в значних обсягах використання нетрадиційного палива - відходи деревини, зокрема:

- на ТОВ ОДЕК Україна, смт. Оржів, працюють котли KAN-4300, потуж­ністю 5 МВт, і VINCKE- SAS, потужністю 15,7 МВт. За рахунок експлуатації цих котлів з використанням відходів виробництва – деревини, в 2009 році зеко­ном­ле­но 13620 т у.п., що дорівнює економії 11741 тис. м3 газу;

-на ТОВ «Свіспан-Лімітед» і ТОВ «Костопільський фанерний завод», м.Костопіль, на відходах виробництва (деревині) працюють 5 котлів різних типів. За 2009 рік за рахунок експлуатації цих котлів з використанням відходів вироб­ництва – деревини зекономлено 2545 т у.п., що дорівнює економії 2194 тис. м3 газу;

-на ТзОВ СП «Нива» (Дубенський цукровий завод) ведуться роботи по переобладнанню котлів на роботу з використанням твердого палива – вугілля. У 2009 році проведено роботи по переобладнанню 2 котлів. Використання вугілля дозволить вивільнити до 200 тис. м3 газу на добу в період роботи підприємства;

-на ВАТ «Волинь-Цемент», м. Здолбунів, впроваджується проект переводу печей випалу клінкеру з природного газу на вугілля. Після реалізації проекту можливе вивільнення газу в обсязі до 270000 тис.м3/рік.

В системах теплопостачання області продовжують впроваджуватися попе­ред­ньо­ізольовані труби різного діаметру. В 2009 році впроваджено 12503 п.м. труб, вартість робіт склала 10,4 млн.грн., розрахунковий економічний ефект від заощадженого тепла складає приблизно 1,6 млн.грн. за рік.

Через скрутну економічну ситуацію в державі в області було зафіксовано спад обсягів примислового виробництва в усіх основних видах промислової діяльності (див. Табл.1.1.), результатом чого загальний фінансовий результат роботи суб‘єктів господарювання області за 2009 рік склав 404 млн.грн. збитків. Збитково працювало 56,3% підприємств.

За 2009 рік до загального фонду Зведеного бюджету області надійшло 1947,5 млн.грн., що на 13,8% або на 312,9 млн.грн. менше рівня 2008 року. Завдання виконано на 87,8%.

Обсяг кредитних вкладень в економіку Рівненщини станом на 01.01.2010 р. склав 5,5 млрд.грн. і зменшився проти 01.01.2009 р. на 8,8% або на 537 млн.грн.

Зважаючи на з'явившуюся в грудні місяці 2009 року тенденцію до збіль­шення обсягу випуску продукції, ріст якої склав 12,3% до рівня листопада місяця, першочерговим завданням на 2010 рік для всіх гілок влади Рівненської області стане всебічна підтримка цієї тенденції та оздоровлення всіх галузей суспільства, подальший розвиток всіх напрямків промислової діяльності, покращення інвести­ційного клімату в області та розвиток енерго- та ресурсозберігаючих технологій, що стане запорукою неупинного покращення соціально-економічного стану об­лас­ті, підвищення загального авторитету та позитивного іміджу Рівненщини в Україні.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...