Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА: Поняття адімн-процес права.Структура адмін процесу1.Поняття адіміністративно-процесуального права та адміністративного процесу.

2.Стадії адмін процесу та види адміністративних проваджень

Поняття адімн-процес права– це галузь права,або підгалузь адімн права,норми якого регулюють процесуальні відносини у сфері публічного управління.

Предмет адмін-процес права – це процесуальні адімністративно-правові відносини.

Метод– це імперативний та диспозитивний(метод реординаціїї(яскраво проявляється зворотній звязок)).

Субєкт адмін-процес права – це носій прав та обовязків,які повязані з способами реалізації адмін-правових норм.

Норма адмін-процес – це правило поведінки,яке визначає процесуальні права,обовязки та інтереси в сфері публічного управління.

Структура (може складатися із 3 частин)- гіпотези,диспозиції і санкції. Але найчастіше складається лише з диспозиції (гіпотеза і санкція характерна більш матер нормам адмін права).

Процесуальні адмін-правові норми визначають порядок(процедуру)реалізації матеріальних норм адміністративного права. Адмін процес норми - похідні (вторинні) повідношенню до матеріальних,вони створються для обслуговування матеріальних норм адмін права.

Адмін процес норми можуть забеспечуватиреалізацію не лише норм матер адмін права,а і інших галузей права.(цивільного,трудового,фінансового,митного…)

Субєкти адмін процес права - фізичні та юридичні особи. Найбільш характерною особливістю статусу,те що юр особи не наділяються правом вирішувати будь-які питання у сфері публічного управління.

Виконавчо-розпорядчі органи,як органи викон влади,так і органи мс,так і нших викон розпоряд органів – їх адмі-процесуальну правосубєктністьможно поділити на загальну,галузеву та спеціальну.

Загальна адмін-процес правобсубєктність характерна для органів заг компетенції (мда,каб мін..)

Галузева – характерна для галузевих орагнів державного управління(відділи управління мін культури)

Спеціальна – характерна для органів,які створені для вирішення певного кола справ.(ст 218 КоАп )

Адмін-процесульна правосубєктність таких юр осіб,як підприємства,обєднання громадня,політ партій,релігійних обєднань та ін юр осіб визначається тими нормат-процес актами,які визначають їх статус.

Певним чином,їх можно поділити:

1 група субєктів – вирішують справи у сфері публ управління

2 група – субєкти по відношенню до яких вирішуюють справи (мают адмін проц інтерес,реалізують свій обовязок,право)

3 група – субєкти,кі не вирішують конкретних адмін – процес справ,але і не мають певного інтересу(перекладач,експерт.)

Властивості адмін-процесу: 1.самосітйний юр процес у сфері публ управління

2.це різновид юр діяльності,яка не обмежується юрисдикційною діяльністю3.Адімн процес характеризується різноманіттям адмін проваджень,які можуть бути чітко врегульовані адмін – процес нормами,або можеть характеризуватися адмін розсудом

4.не завжи характеризується проходженням по інстанціям

Адімін процес – як,сукупність адмін проваджень,яка зовнішньо може бути представлена,як конкретна діяльність по вирішенню конкретних адмін справ у сфері публ управління щодо вирішення конкретних адімн справ.

Стадії адімн процесу(стадії адмін проваджень) – сукупність адмін процедур,які характеризують здійснення певної частини завдань того чи іншого адмін провадження.

Види адмін проваджень:

Принципи адмін процесу:

-Законність ст 9куас

-Охорона інтересів держави та особи ст 9 зу про обєднання громадян

-публічність(офіційність)5

-незалежність у прийняті рішень зу про судоустрій ст 14

-обєктивна істина 251 ст КУАП

-гласність(відкритість) 12КУАС

-рівність учасників процесу перед законом ст 10 КУас

-економічність 277КУАП

-відповідальність посадових осіб ст 27 про обєд ромадян

 

Тема: Cутність адміністративно відповідальності та загальний порядок виконання постанов для накладання адміністративниж стягнень.
План:
1. Поняття, властивості, та принципи адміністративної відповідальності.
2. Загальний порядок виконання постанов по винесенян попереджень штрафів, понакладанню адміністративних стягнь. (Штраф, попередження,затримання,арешт).

1.Адміністративна відповідальність– це різновид юридичної діяльності, а саме це специфічна форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів, на відповідну категорію протиправних проявів (на адмністративні правопорушення). Згідно з якою особи які скоїли правопорушення повинні дати відповідь перед повноважним державним органом за неправомірні вчинки, за адмін правопорушення і понести за це адмін стягнення у встановлених законом формі та порядку.
Властивості:
1. Самостійний вид правової відповідальності.
2. Специфічна форма правової реакції держави на правопорушення.
3. Державно репресивний захід як зультат протиправно поведники особи.
4. Різновиди адміністративного примусу
5. Це юридичний обовязок правопорушника дати відповідь перед уповноваженими органами за його вчинки
6. Юр підстави настання адмін правопорушення є виключно скоєння адмін правопорушення.
Адмін правові відносини- Своєрідні деліктні відносини.
7. Один із важливих і найбільш врегульованих адмін-праових інститутів.
8. Субєктами адмін відповідальності: юр та фіз особи.

Принципи адмін відповідальності:
- рівності всіх перед законом 248 КУАП
- гуманізму стаття 24-13,15,21,22,18-20 та інші.
- гласності 249
- відповідальнсоті за винне діяння (за правопорушення)стаття 9-11
- законності
- невідворотності відповідальності стаття 9.
- індивідуалізації покарання. Частина 1 ст 36.
- відповідності провини і покарання.

2. Адмін стягнення- матеріалізований прояв (вияв) адміністративної відповідальності.
Це негативний правовий наслідок за не правомірні дії особою яка має відповісти за свій протиправний вчинок і понести за це відповідне покарання у вигляді певних не сприятливих для цієї особи заходів морального чи матеріального (грошового) або фізичного впливу.

Лекція адмін примус 24 КУАП.
Всі стягнення в статі є основними, а конфіскація і вилучення предмету що став знаряддям правопорушення є додатковими.

Попередження- стаття 26 КУАП
Загальний порядок виконання накладання цього стягнення.
За загальним правило всі стягнення накладаються або постановою або рішенням. (Стаття 213, 218-)
Постанова про накладання стягнень у викладі попередження виконується тим органом який його виконав.
Постанова виконується тим органом який виніс постанову.
Глави 5-15. (Попередження)(міліція). 306 КУПАП.

Штраф- стаття 24 КУПАП.
Види:
- добровільне виконання постанови про виплати штрафу.
На протязі 15 днів у ощад банку. Добровільно.
- примусово. коли правопорушник на протязі 15 днів не сплатив в цьому випадку посадова особа яка розглядала цю справу, вона надсилає її в державно виконавчу службу яка в складі мін юст україни.
Закон Уркаїни “ про виконавче провадження”
- спрощений спосіб без складання адмін процесуальних документів. (307-310 КУПАП).
- Стягнення як штраф відміткою постановою по справі яка має бути надіслана тому органу який розглядає це провадження.
- оплатне вилученян предмета статят 28 КУПАП. Виконання оплягає в тому що держ виконавець в порядку передбачений заокном вилучаж предмет у колишнього власкника. Це предмет реалізується у вигляді грошей повертається до власника за вийняток тієї частини яка в заборгованості.
- конфіскація. (313-316).
- позбавлення спеціального права. Саття 30 КУПП. Процес 318;300-321.
Починається з вилучення посвідчення на право керування.
Скорочення цього строку за умови які визначені в законі. Ддддззз органи. Органами транспорту, мисливської рибо охоронної тощо.
- виправні роботи. Стаття 31 КУПАП. Накладається виключно в судовому порядку постанова суду місцевого про застосування виправних робіт надсилається державнй службі з питань виконань покарань на наступний день після винесення.
Щодо виконання статті 322-325.
- громадські роботи 31-. Особа виконує суспільно корисні роботи. Призначєаться в судовому порядку.

3. Адмін арешт- найсуворіший вид покарання; ст. 32 визначає перелік субєктів до яких не може бути застосовано це стягнення. Порядок 327-328.
329-330 які визначають порядок відшкодування майнової шкоди у разі нанесення як такової в наслідок правопорушення.
Заходи впливу до неповнолітніх їх визначає стаття 24-1.
21-1 які не є формально стягенні. Важливо при повторних правопорушень. Наприклад 178 передбачає повторність.

Загальні правила щодо накладання що стосуються всіх.
Ці правила видначає статя 33-40:
1. За одне правопорушення може бути накладено основне або основне і додаткове адмін стягнення. Конфіскація і оплатне вилучення у випадких передбачених законом.
2. За кожне правопорушенян накладається стягення окремо. Більш суворої санкцїї. Накладається особою.
3. Не пізніше як 2 місяця з дня його вчинення.
З момелу виявлення.
Адмін може бути 1 місяц.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...