Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКАВсе, що людський розум здатний зрозуміти

та у що він здатний повірити – можна досягти»

Наполеон Хилл

Розвиток у особистості старшокласника базових навичок для кар’єрного росту та успіху у житті

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….3

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА…………………….5

Психологічні особливості впливу менталітету педагога на соціалізацію особистості школяра…………………………………………….5

Характерологічні та індивідуально-типологічні особливості старшого підліткового віку нової генерації учнівської молоді…………..14

Базові навички для кар’єрного росту особистості випускника…………………………………………………………………...…21

Узагальнена модель успіху у житті зрілої особистості …………….43

ПРИКЛАДНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА……………………52

Технологія формування базових навичок особистості старшокласника для кар’єрного росту та успіху у житті…………………52

Тренаж для учнів і учителів:«Бізнес-план успішного майбутнього (Або як навчити школяра зрозуміти свої бажання)»…………………………………………………………………..58

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..72

ВСТУП

Секрет життєвого успіху:

будь готовий до можливості

ще до того, як вона виникне.

Бенджамін Дізраелі

На сьогодні у нашому суспільстві необхідністю є формування активної, творчої, креативної особистості, що, на відміну від людини-виконавця, здатна самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати сміливі, нестандарті рішення. Реалії сьогодення свідчать, що така особистість, реалізуючи свій творчий потенціал, зможе досягти успіхів у навчанні й роботі. У цьому контексті стає очевидним, що цінність отриманих знань, здобутих учнями в стінах школи, полягає не так у теоретичному їх засвоєнні, як у формуванні їх практичного застосування. Проте, як ми часто спостерігаємо відставання ефективності виховного процесу від навчального. Проблемою є те, що у загальноосвітніх закладах пріоритет надається навчанню, в основному як механічному засвоєнню поданої інформації. Процес виховання у навчальному закладі відіграє другорядну роль і часто є лише формальністю.

Хто я? Який я? Що означає мені бути успішним у житті? Яке призначення кожної людини, народженої у тому чи іншому соціальному середовищі? Чи часто наші випускники знаходять відповіді на ці запитання. Чи усвідомлюють вони, що їх чекає після школи? Відсутність навичок прогностичного, критичного мислення, навичок учіння та саморозвитку, тепличні або жорсткі умови, в яких перебувають діти і т.п. створює передумови для того, що потрапивши в доросле життя, вони не можуть адаптуватись і реалізувати себе.Соціологічні дослідження показують, що випускники часто неготові до дорослого життя саме через прагнення бути успішними, але не докладати значних зусиль для такого саморозвитку. Також ця неготовність зумовлена викривленим уявленням про вимоги суспільства або взагалі уявленням про те, що суспільство їх не ставить, а також недостатністю власного ресурсу для задоволення цих вимог.

Педагогічному колективу під час організації навчально-виховного процесу необхідно створити такі умови, які допоможуть старшокласникам активно довести собі та іншим, що вони здатні до самостійного життя, тобто можуть без сторонньої допомоги ставити конгруентні своїм можливостям цілі, досягати їх та працювати над наступним удосконаленням власних здібностей.

Для того, щоб змінити існуючий стан справ на краще, необхідно:

- будувати стосунки в системі «учитель-учень» на паритетній основі;

- класний керівник, як фасилітатор має володіти в першу чергу управлінськими уміннями і навичками;

- здійснювати викладання навчального матеріалу за принципами класного менеджменту;

- запрактикувати навички тісної співпраці між педагогами, психологічною службою та батьками школярів;

- мірою культури педагога є періодична зайнятість самоосвітою та вдосконаленням власних професійних умінь і навичок;

- спрямовувати процес виховання на одержання конкретного результату.

У роботі пропонується готова технологія щодо впровадження конкретних психолого-педагогічних кроків по формуванню соціалізованої та успішної особистості випускника.

Практична цінність запропонованих заходів полягає у тому що вони доступні для використання не лише працівниками психологічної служби, але й класними керівниками в ході проведення виховних годин, годин спілкування, для власного професійного зростання тощо.

Специфіка нашого підходу у тому, що доробок спрямований на отримання конкретного результату, а також описує практичну сторону впровадження методів тренінгової роботи, алгоритмізовані кроки у формуванні асертивної особистості.

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Успех - это идея плюс воплощённый выбор. Оглянись вокруг: всё, что ты видишь, к чему можешь прикоснуться руками, когда-то было лишь невидимой идеей, пока некто не воплотил её в жизнь.

Ричард Бах

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...