Главная Обратная связь

Дисциплины:






Закон педагогічного дзеркала: діти мають хотіти бути схожими на джерело досвіду і вимог



Скільки дітей сказали вам, що хочуть стати вчителем, або бути схожим на вас?

Якщо згадати, скільки перешкод зустрічається дитині на кожному її кроці, то не варто дивуватися, що її реакція на них не завжди адекватна... За кожним прикладом її невірної реакції на оточуюче середовище стоїть цілий ряд спроб відреагувати правильно та бути успішним у житті .

А. Адлер.

Характерологічні та індивідуально-типологічні особливості старшого підліткового віку нової генерації учнівської молоді

У структурі процесу соціалізації старшокласників формування моральних цінностей виступає тією проміжною ланкою, яка регулює відповідність між поведінкою, діями, інтересами, потребами учня, що випливають із їхніх соціальних відносин. Виходячи з цього, соціально-психологічним феноменом старшого шкільного віку вважаємо вибір особистісних цінностей та індивідуальної траєкторії поведінки. Великою мірою зміст цінностей старших підлітків залежить від культурного контексту, загальних тенденцій історичного періоду, в умовах якого живе молоде покоління.

Ті бурхливі соціальні події, що відбуваються у світі й нашій країні змушують юнаків та дівчат самостійно робити вибір, орієнтуватись у всьому й набувати незалежного світогляду, формувати підвалини автономної моралі. Саме тому порівняно з минулими поколіннями теперішні старшокласники характеризуються більш жорсткими і безкомпромісними принципами, раціонально-прагматичним поглядом на людей, усі стосунки перетворюються на бізнес-план, якщо навіть дружба і любов визначаються холодним розрахунком.

Старші підлітки мають наступні особливості свого особистісного розвитку:

1. Претензія на дорослість. Підлітковий вік – це вік, коли суспільство хоче зруйнувати все те, що було сформовано в дитини з дитинства по цей час і насадити те, що треба. Підліток намагається зробити все, щоб в очах дорослих не бути дитиною і часто вдається до зовсім небажаних методів (вживання алкоголю і наркотиків, нецензурна лексика, наркотики, раннє статеве життя, скоєння злочинів тощо).

2. Поведінка підлітка напряму залежить від його самооцінки. Лише вплив на самооцінку може змінити його поведінку. Тут актуальності набуває корекційно-розвивальна робота психолога.

3. Підлітки постійно докладають вольових зусиль, прагнучи випробувати себе. Ризик у них виявляється як перевірка себе, своїх сил та можливостей. Вони вивчають межі своїх можливостей, тому необхідно ще з трьох років покладати на дітей певні обов’язки (в школі, в сім’ї). Такий виховний прийом сприяє розвитку відчуття себецінності, значимості, каталізує учіння.

4. Схильність до рефлексії. Саме рефлексія дозволяє особистості подивитися критичним поглядом на себе, пізнати свої якості і більш об’єктивно оцінити їх, поставити перед собою нові цілі відповідно до множини своїх потенційних можливостей.

5. Автономна мораль підлітків, яку переймають дорослі і дозволяють дітям майже все, що може суперечити суспільній моралі, тобто йдуть на поводу у дітей.





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...