Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як створити імідж ділової людиниТому, хто твердо вирішив домогтися успіху в сфері бізнесу, необхідно дотримуватися головних принципів:

· Завжди вітатися за руку зі своїм опонентом.

· Вміти правильно складати резюме, супровідні листи та всю численну ділову документацію.

· Вільно говорити, принаймні, однією іноземною мовою.

· Вміти продиктувати правильно електронну адресу або Скайп .

· Привести в порядок руки і регулярно робити манікюр.

· Завчасно попереджати про запізнення.

· Ідеально підбирати діловий костюм.

· Вести щоденник .

· Спілкуватися з комп’ютерами на рівні просунутого користувача.

· Запам’ятовувати пам’ятні дати в житті колег.

· Тренувати здатність відключатися від того, що відбувається і швидко зосереджуватися на необхідному

· Ставити перед собою конкретні цілі.

 

Соціальна перцепція – це багатофункціональний процес, який передбачає сприйняття зовнішніх ознак людини, співвіднесення їх з її особистісними характеристиками, інтерпретацію і прогнозування на цій основі її вчинків.

Отже за основу для визначення поняття легендованого спілкування ми приймаємо спілкування як сукупність трьох його складових компонентів, а саме комунікативного, інтерактивного та перцептивного у контактах між окремими індивідами. Механізми та ефекти міжособистісної перцепції.

Пізнання іншої людини супроводжується емоційною оцінкою цієї людини, спробою зрозуміти п вчинки, спрогнозувати зміни в поведінці та змоделювати власну поведінку.

Оскільки до цього процесу залучено як мінімум дві особи й кожна є активним суб'єктом, то в побудові стратегії взаємодії кожному необхідно брати до уваги не лише потреби, мотиви іншого, а й те, як інший розуміє потреби й мотиви партнера. Перш за все, це відбувається за допомогою такого механізму, як ідентифікація (від лат. identicus — тотожній), який у соціальній психології виражає той факт, що одним із найпростіших способів розуміння іншої Людини є уподібнення себе до неї. Це поняття має неоднозначне тлумачення. Його трактують як:

· процес ототожнення (уподібнення) себе з іншим індивідом або групою, в основі якого лежить емоційний зв'язок;

· набуття, засвоєння цінностей, ролей, моральних якостей іншої людини, особливо батьків;

· копіювання суб'єктом думок, почуттів або дій іншої людини, яка є моделлю, та ін.

Ідентифікація— це спосіб розуміння іншої людини через усвідомлене чи неусвідомлене ототожнення її із собою, намагання зрозуміти стан, настрій людини, її ставлення до світу й до себе, поставивши себе на її місце.

Перш ніж підготувати презентацію, треба чітко сформулювати мету презентації, з якої випливають перші параметри, які мають враховуватися при підготовці. Такими параметрами є: кількість слухачів; інформація про обізнаність слу­хачів; тривалість презентації; вибір засобів інформування; при­міщення.

Підготовка презентації потребує досить багато часу. Тут діє правило Фауста: на кожну хвилину доповіді необхідно 30 хвилин попередньої підготовки.

Презентації дуже схожі на інтерв’ю і ділові зустрічі, але на відміну від них — це події більш масовогохарактеру, вони не орієнтовані на емоційні аспекти або на персональні проблеми.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...