Главная Обратная связь

Дисциплины:


Стаття 4. Неправомірне використання позначеньЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист від недобросовісної конкуренції

Закон введено в дію з 1 січня 1997 року
Постановою Верховної Ради України
від 7 червня 1996 року N 237/96-ВР

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
від 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,
від 30 червня 1999 року N 783-XIV,
від 15 листопада 2001 року N 2783-III,
від 15 травня 2003 року N 762-IV,
від 18 грудня 2008 року N 689-VI

(У тексті Закону слова "господарюючий суб'єкт (підприємець)" і "підприємницька діяльність" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "суб'єкт господарювання" та "господарська діяльність" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом України від 18 грудня 2008 року N 689-VI)


Цей Закон визначає правові засади захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції.

Закон спрямований на встановлення, розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин.

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Недобросовісна конкуренція

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

(частина перша статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, зокрема визначені главами 2 - 4 цього Закону.

(частина друга статті 1 у редакції
Закону України від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Терміни, які вживаються для цілей цього Закону, визначені Законом України "Про захист економічної конкуренції".

(частина третя статті 1 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Стаття 2. Застосування Закону

Закон застосовується до відносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

(стаття 2 у редакції Закону України
від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Стаття 3. Законодавство України про захист від недобросовісної конкуренції

Відносини, пов'язані захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції", Законом України "Про Антимонопольний комітет України", Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.(стаття 3 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Глава 2 НЕПРАВОМІРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 4. Неправомірне використання позначень

(назва статті 4 із змінами, внесеними згідно із
Законом України від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

(частина перша статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.11.2001 р. N 2783-III,
у редакції Закону України від 18.12.2008 р. N 689-VI)

Використання у фірмовому найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...