Главная Обратная связь

Дисциплины:


Давньослов’янське військоУніверситет імені Бориса Грінченка

Університетський коледж

РЕФЕРАТ

З предмету Захист Вітчизни

На тему: «Історія створення збройних сил України»

Виконала юнармієць

Юнармійського взводу СП-БС

Іваненко Ірина

Київ 2011

Зміст

1.Давньослов’янське військо.

2.Українське військо княжої доби.

3.Пластунський і січовий стрілецький рух в Україні.

4.Українське військо періоду козаччини.

5.Збройні сили України в період національно-визвольної війни 1917-1920рр.

6.Українське військове формування періоду другої світової війни.

7.Радянський партизанський рух в окупованій Україні.

8.Збройні сили та інші військові формування України на сучасному етапі.


 

Давньослов’янське військо

На початковому етапі схід­нослов'янської цивілізації воєн­на організація була родопле­мінною. Саме рід дбав про зброю та військове спорядження, за­безпечував охорону осель, горо­дищ від ворогів. Усі важливі во­єнні справи (ведення війни, укладення миру) вирішувалися на вічі. Не було ніяких рангів чи ступенів. Керував воями в бою воєвода або князь. Озброєння було різнома­нітним: списи різних видів (по два-три у кожного), сокира, лук (він був відомий слов'янам здав­на, проте не мав такого поширення, як, наприклад, у степо­вих народів). Пізніше слов'яни запозичили у готів меч. У ближньому бою використовували короткий ніж. Тіло захищали щитом. Кидали каміння за допомогою пращі. До бою військо йшло пішим ходом. Про організацію та озброєність давньослов'янського війська III—IV ст. відомо небагато. Воно мало примі­тивну організацію, просту зброю, слабку дисципліну, а тому часто програвало бої готам, аварам. Водночас сло­в'янські вої дивували світ своєю сміливістю, винахідли­вістю, самопожертвою, героїзмом, витривалістю. Знач­ний вплив на слов'янське військо, на його майстерність мали нормани (варяги). Згідно з «Повістю минулих літ» норманська династія розпочинається з князя Рюрика, який об'єднав Київ і Новгород. Варяги складали не­значну частину слов'янського війська і служили в ньому до половини XI ст. За цей час вони впровадили в україн­ське військо досконалішу зброю та обладунок (панцирі, металеві лаштунки на - тіло, шоломи на голову, довгий щит, меч, списи) і військове мистецтво (висока дисцип­ліна, упорядкування війська, взаємовиручка в бою).

Військова підготовка дітей починалася змалечку в сім'ї і зводилася до фізичного розвитку, формування навичок захищатися, воювати з ворогом (стріляти з лу­ка, кидати камінь, долати перешкоди, веслувати).


 


 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...