Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 5. Фактори, що впливають на типізацію готельного господарстваОсновні терміни: гостинність, типізація підприємств готельного господарства, тип підприємства готельного господарства, фактор впливу, комерційні готелі, курортні готелі «B&B», тайм-шер, конгрес-готелі, конференц-готелі.

 

Вивчення цієї теми слід почати із засвоєння того, що в основу типізації підприємств готельного господарства покладено його функціональне призначення, а вирішальними факторами для типізації підприємств є:

- місцезнаходження;

- контингент;

- мета подорожі;

- місткість;

- строк перебування;

- режим експлуатації;

- соціальна орієнтація.

При цьому слід дослідити зміст кожного вищенаведеного фактора.

Важливим аспектом у вивченні теми є питання щодо закордонного досвіду типізації підприємств готельного господарства з можливістю його гармонізації до вітчизняних засобів розміщення. Слід приділити увагу засвоєнню понять:

- послуга;

- сфера послуг;

- рівень комфорту;

- місткість номерного фонду;

- гостинність;

- процес обслуговування;

- функціональне призначення підприємства;

- тривалість діяльності;

- тривалість перебування гостей;

- рівень цін.

 

Література: 9, 12, 15, 20, 22, 23.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає типізація підприємств готельного господарства?

2. Дайте характеристику визначення «тип» підприємства готельного господарства.

3. Назвіть основні фактори впливу на типізацію підприємства готельного господарства.

4. Дайте характеристику поняттю «гостинність».

5. Охарактеризуйте сутність факторів впливу на типізацію підприємств готельного господарства.

6. Як місцезнаходження підприємства готельного господарства впливає на визначення його типу?

7. Як строк перебування гостей у підприємстві готельного господарства впливає на визначення його типу?

8. Чому при визначенні типу підприємства готельного господарства враховується фактор контингенту гостей?

9. Як тип підприємства готельного господарства залежить від режиму експлуатації об’єкта?

10. Поясніть сутність фактора «місткість (потужність)» підприємства готельного господарства.

11. Простежте взаємозв’язок мети подорожі туристів і типу підприємства готельного господарства, що їх обслуговує.

12. У чому полягає зміст фактора «соціальна орієнтація» підприємства готельного господарства?

13. Як підприємства готельного господарства поділяються за типами у світовій практиці?

 

 

Тема 6. Характеристика основних типів засобів розміщення.

Основні терміни: готелі ділового призначення, готелі для відпочинку, транзитні готелі.

Вивчення теми слід розпочати з ознайомлення із положеннями основних законодавчих та нормативних актів, на яких базується типізація підприємств готельного господарства України.Слід усвідомити, що на формування типів готельних підприємств значною мірою впливає мета подорожі. Далі слід розглянути основні вимоги до організації підприємств готельного господарства транзитного та ділового призначення, загальні та специфічні функціональні вимоги до цих типів засобів розміщення.

 

Література: 9, 12, 15, 20, 33, 23.

Питання для самоконтролю:

1. За якими типами в Україні поділяються підприємства готельного господарства?

2. Дайте характеристику підприємствам готельного господарства, що відносяться до типу транзитних.

3. Проведіть поділ транзитних підприємств готельного господарства за місцезнаходженням.

4. Дайте характеристику організації підприємств готельного господарства, які розташовані при аеропортах.

5. Дайте характеристику підприємствам готельного господарства ділового призначення.

6. Якими є особливості організації бізнес-готелів?

7. Проведіть порівняльну характеристику конференц-готелів і конгрес-готелів.

8. Які підприємства готельного господарства відносять до типу «готелі для відпочинку» і за якими ознаками?

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...