Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 9. Сучасний підхід до класифікації готельного господарстваОсновні терміни: категорія, зірки, ВТО (Всесвітня Туристична Організація), МГА (Міжнародна готельна асоціація).

Перед вивченням основних питань теми студент повинен усвідомити необхідність систематизації підприємств готельного господарства за класами. Для вирішення цього завдання доцільно проаналізувати історичні підходи до класифікації засобів розміщення.

При цьому слід засвоїти основні принципи та загальні підходи до класифікації підприємств готельного господарства в різних країнах Європи, Америки, Азіатських країн.

Заслуговують на глибокий аналіз рекомендації ВТО щодо створення пропозиції про існування декількох систем класифікації підприємств готельного господарства.

При розгляді класифікації засобів розміщення належить розглянути підходи до розробки документів, які встановлюють класифікацію і порядок її наступного проведення, притаманні міжнародній та вітчизняній практиці.

Важливим аспектом у вивченні теми є усвідомлення основних принципів та загальних вимог до підприємств готельного господарства.

 

Література: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23.

 

Питання для самоконтролю:

1. Проаналізуйте історичні підходи до класифікації підприємств готельного господарства.

2. Яка роль Всесвітньої Туристичної Організації у створенні класифікаторів підприємств готельного господарства у світі?

3. Що таке класифікація підприємств готельного господарства за категоріями?

4. Які основні принципи закладено в основу класифікації підприємств готельного господарства? Розкрийте сутність основних із них:

а) динамічності;

б) постійності;

в) функціональності;

г) відповідності;

д) моніторингу;

е) ринкового рейтингу.

5. Розкрийте сутність загальних вимог до підприємств готельного господарства всіх категорій.

 

Тема 10. Класифікація підприємств готельного господарства в Україні.

Основні терміни: категорія, номенклатура.

Вивчення теми слід розпочати з ознайомлення із положеннями основних законодавчих та нормативних актів, на яких базується присвоєння підприємствам готельного господарства відповідної категорії.

На особливу увагу під час вивчення теми заслуговують питання щодо вивчення та засвоєння мінімальних вимог до підприємств готельного господарства різних категорій, що зафіксовані в законодавчій базі.

 

Література: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23.

Питання для самоконтролю:

1. Дайте характеристику основному нормативному документу, який визначає критерії присвоєння категорії підприємству готельного господарства.

2. Виділіть основні вимоги до споруд, які висуваються у нормативному документі.3. Виділіть основні вимоги до технічного устаткування та енергоустаткування, які висуваються у нормативному документі.

4. Виділіть основні вимоги до номерного фонду, які висіваються у нормативному документі.

5. Виділіть основні вимоги до громадських приміщень, які висуваються у нормативному документів.

6. Визначіть мінімальні вимоги до підприємств готельного господарства категорії «*****».

7. Визначіть мінімальні вимоги до підприємств готельного господарства категорії «****».

8. Визначіть мінімальні вимоги до підприємств готельного господарства категорії «***».

9. Визначіть мінімальні вимоги до підприємств готельного господарства категорії «**».

10. Визначіть мінімальні вимоги до підприємств готельного господарства категорії «*».

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...