Главная Обратная связь

Дисциплины:


Оцінка інженерного захисту робітників та службовців промислового об’єктаВихідні дані:

- середня температура повітря t°=20-25°С, ІVкліматична зона;

- час заповнення сховища робітниками та службовцями tнорм = 8хв;

- відстань до робочих дільниць (N1 = 200 осіб) R1=200м, (N2 = 150 осіб) R2=200м. Разом робітників та службовців на промислову об’єкті

N = N1 +N2 = 200 +150 = 350 осіб;

- на об’єкті є в наявності одне вбудоване сховище яке витримує динамічне навантаження до 50кПа;

- приміщення для захисту робітників та службовців S1 = 310м2;

- приміщення для пункту управління S2 = 16м2;

- коридори S3 = 12м2;

- санітарні вузли S4 = 56м2;

- приміщення для зберігання продуктів S5 = 14м2;

- висота приміщення h = 2,4;

- фільтровентиляційне обладнання – 2 комплекти ФВК-1, 1 комплект ЕРВ-72-2;

- розрахунок пункту управління N = 5 осіб;

- водопостачання від загальноміської системи, аварійний запас води – 4000л;

- електропостачання від мережі промислового об’єкту, аварійне джерело – акумулятори батареї.

Необхідно:

- оцінити інженерний захист робітників та службовців об’єктів згідно з такими показниками:

- за місткістю;

- за захисними властивостями від дії повітряної ударної хвилі вибуху газоповітряної суміші;

- за оцінкою системи життєзабезпечення сховища; за своєчасністю укриття.

Розв’язання:
1. Визначення загальної площі основних і допоміжних приміщень:

Загальна площа основних приміщень:

м2

де, N – кількість основних приміщень;

Si – площа і-того приміщення.

Загальна площа всіх приміщень у зоні герметизації;

м2

де, М – кількість допоміжних приміщень;

Sj – площа j-того допоміжного приміщення в зоні герметизації.

2. Визначення місткості (Ms) сховища за площею:

- при двоярусному розташуванні ліжок

місця

де, SН – норма площі на одну людину.

3. Визначення місткості (Мv) сховища за об’ємом всіх приміщень в зоні герметизації:

місць

де, h – висота приміщення, м;

VН – норма об’єму приміщення на одну людину.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...