Главная Обратная связь

Дисциплины:


Справи по скаргах, заявах на рішення, дії` або бездіяльність виборчих комісій по виборах народних депутатів УкраїниПроцесуальний порядок розгляду зазначеної категорії справ врегульований статтями 243Н-243І5 (гл. 30-В) ЦПК.

Судам підвідомчі: скарги на рішення, дії або бездіяльність виборчих комісій, за винятком Центральної виборчої комісії (для оскарження її рішень, дій або бездіяльності передбачено самостійний порядок в главі 31-Г ЦПК); заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій та скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України.

За підсудністю зазначені скарги і заяви розглядаються Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським і Севастопольським міськими судами за місцезнаходженням відповідної виборчої комісії, коле-гіально у складі трьох суддів

Право на подачу скарги до суду мають уповноважені особи політичних партій, виборчих блоків партій, списки кандидатів у депутати від яких були зареєстровані Центральною виборчою комісією, кандидатами у депутати або їх довіреними особами чи не менш як двадцятьма виборцями.

Право на подачу заяви про встановлення судом підстав для прийняття виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушень виборчого законодавства України мають відповідно Центральна або окружна виборчі комісії.

Суб'єкти права на подачу скарги і заяви можуть його реалізувати протягом семи днів відповідно з дня прийняття виборчою комісією рішення, вчинення дій чи бездіяльності, які є об'єктом скарги чи заяви.

Скарги і заяви, подані з порушенням встановлених законом строків, розгляду не підлягають. Передбачене ч. З ст. 243 ЦПК правило не призупиняє дію ст. 85 ЦПК, за якою скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, якщо суд не знайде підстав, визнаних ним поважними, для поновлення строку. Зазначені скарги і заяви розглядаються судом за загальними правилами цивільного судочинства у п'ятиденний строк, але не пізніше як за день до виборів. У судове засідання для участі у розгляді скарги, заяви викликаються: заявник, представник відповідної виборчої комісії, кандидат у народні депутати України, їх неявка в засідання не перешкоджає розгляду судом справи.

Розглянувши скаргу, заяву і встановивши їх підставність, суд відповідно скасовує рішення, визнає дії чи бездіяльність виборчої комісії неправомірними і зобов'язує відповідну виборчу комісію задовольнити вимогу заявника та усунути порушення, встановлює визначені Законом підстави для прийняття відповідними виборчими комісіями рішення про виключення кандидата у депутати із зареєстрованого списку кандидатів у депутати від політичної партії, виборчого блоку партій, скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в разі порушення виборчого законодавства України.

Встановивши, що оскаржувані рішення і дії були вчинені відповідно до Закону і в межах повноважень відповідної виборчої комісії, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скарги.

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Його копії суд негайно надсилає до виконання заявникові і відповідній виборчій комісії

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...