Главная Обратная связь

Дисциплины:


Встановлення неправильності запису в актах громадянського стануАкти громадянського стану — це засвідчені органами держави факти народження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміни прізвища, імені, по батькові. Вони є юридичними фактами, з якими закон пов'язує виникнення, зміну або припинення відповідних прав та обов'язків, підлягають обов'язковій реєстрації в органах реєстрації актів громадянського стану.

Згідно із Законом України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» систему таких органів становлять відділи реєстрації актів громадянського стану Міністерства юстиції Автономної Республіки Крим, управління юстиції обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також відділи реєстрації актів громадянського стану виконавчих комітетів міських (міст обласного підпорядкування) і районних у містах рад, а в сільській місцевості — виконавчі комітети сільських і селищних рад. Відділи реєстрації актів громадянського стану провадять реєстрацію народження, смерті, укладення шлюбу, розірвання шлюбу, встановлення батьківства, зміни прізвища, імені та по батькові, змінюють, доповнюють, виправляють й анулюють записи актів громадянського стану, поновлюють втрачені записи, видають повторні свідоцтва, а також у встановленому порядку зберігають актові книги. Виконавчі комітети селищних і сільських рад реєструють народження, смерть, укладення шлюбу і встановлення батьківства (ст. 160 КпШС).

Допущені в актах перекручення та неточності викликають утруднення чи роблять неможливим здійснення громадянами своїх прав. Тому виникає необхідність у внесенні змін в записи і у виправленні допущених в них помилок. За наявності достатніх підстав і відсутності спору між заінтересованими особами це роблять органи реєстрації актів громадянського стану. За наявності спору між заінтересованими особами питання про виправлення чи зміну запису в актах громадянського стану розв'язується судом в позовному провадженні одночасно з вирішенням заявленого позову.

У інших випадках і з інших причин настає відмова, тобто виникає спір між заявником і органом реєстрації актів громадянського стану, наявність якого є обов'язковою умовою прийняття судом до розгляду справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану, процесуальний порядок розгляду яких передбачений статтями 266-270 ЦПК.

Наявність відмови органу реєстрації актів громадянського стану перевіряються суддею за змістом заяви, яка подається для порушення справи в суді, і доданими до неї доказами.

У заяві, крім загальних положень, передбачених ст. 137 ЦПК, зазначається, в чому саме полягає неправильність запису в актах громадянського стану (наприклад, відсутність у свідоцтві про народження запису про батьківство, вказівки на національність батьків, перекручення, пропуски літер, слів, наявність скороченого імені тощо), коли і яким органом реєстрації актів громадянського стану було відмовлено у виправленні запису (ст. 268 ЦПК).До заяви обов'язково додаються копія висновку органу реєстрації актів про відмову у виправленні запису, а також документ, в якому допущені неточності. Недодержання вимог щодо змісту заяви породжує наслідки, передбачені ст. 139 ЦПК.

Право звернення до суду із заявою про порушення справи щодо встановлення неправильності запису в актах громадянського стану мають особи, для яких зазначене встановлення матиме юридичні наслідки. Ними можуть бути не тільки власники документів, а й інші особи, наприклад, спадкоємці, у яких зі смертю спадкодавця виникають певні цивільні права, котрі вони не можуть реалізувати через неправильності в актових записах. Виправлення в записах, пов'язаних з реєстрацією громадянського стану дітей і громадян, які перебувають під опікою та піклуванням, вправі вимагати батьки, усиновителі, опікуни і піклувальники.

Заява подається до районного (міського) суду за місцем проживання заявника незалежно від того, в якому органі реєстрації актів громадянського стану провадиться запис, котрий потребує змін чи виправлення. В судове засідання викликається заявник (ст. 269 ЦПК).

Рішення суду, яким встановлено неправильність запису в актах громадянського стану, після набрання ним законної сили стає підставою для його виправлення відповідним органом реєстрації актів громадянського стану (ст. 270 ЦПК).

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...